Stjernesymbol i menu


Frivilligt arbete - i en kärleksfull miljö
 

 

 

De frivilligas trofasta kärlek och offervilja är för mig ett glädjande exempel på att andan i de kosmiska analyserna har blivit till liv.
(Föredrag av Martinus i Klint, 1/7 1962)Martinus Center får under loppet av ett år besök av 1 200-1 500 kursdeltagare. De flesta av dem hyr en bostad i Centret och betjänar sig av förplägnaden i den vegetariska restaurangen i Terrassen.

Att driva ett kurscenter med så många gäster kräver en stor arbetsinsats. Det särskilda med Martinus Center är att den allra största delen av arbetet utförs av frivilliga, oavlönade medarbetare. De arbetar med alla Centrets olika uppgifter, såsom undervisning, reception, rengöring, matlagning, trädgårdsarbete och hantverksarbete.

Som exempel kan nämnas att det är ca 40 undervisare som frivilligt anslutit sig. Arbetet i köket kräver också en stor insats – under de mest intensiva dagarna på sommaren serverar köksgruppen vegetarisk kvällsmat till ungefär 240 gäster. Och Centrets många byggnader och areal kräver ett stort underhålls- och renoveringsarbete, som behöver frivilliga hantverkskunniga stora delar av året.

Tre gånger om året är det särskilda arbetsveckor - under påsken, mitten av juni och på höstlovet. Under dessa veckor kommer ca 150 frivilliga för att utföra en lång rad uppgifter i Centret. Det är dessutom föredrag och många möjigheter till en inspirerande social samvaro med andra Martinus-intresserade.

Det frivilliga arbetet utgör alltså grunden för att Martinus Center över huvud taget kan utföra sina uppgifter och ständigt utvecklas. Inte bara som ett kurscenter, utan också som ett kulturcenter som präglas av den nya humana världskulturen. Denna nya kultur kännetecknas särskilt av att man inspireras till att samarbeta i en ljus och kärleksfull atmosfär.  Har du lust att vara med är du mycket välkommen att bidra med din arbetskraft i Centret under kortare eller längre tid.

Aninet Sommer

Om du vill vara frivillig på Martinus Center, kontakta vår frivilligkoordinator Aninet Sommer: e-post: klintfrivillig@martinus.dk eller telefon: +45 44 12 43 48