Stjernesymbol i menu


Instituttets historiska arkiv
 

Förutom bevarandet av Martinus verk har institutet också till uppgift att samla och bevara historiska upplysningar och material som berättar om Martinus liv, hans verk och utvecklingen inom ”saken”, som är knuten till hans namn. Vi nämner här bara några få av de aktiviteter som pågår. Eftersom mycket av arbetet utförs av frivilliga när deras tid tillåter det, varierar arbetets omfattning från år till år

 
Från de historiska arkiven

Händelseöversikt

År 2007 kom första utgåvan av en samlad händelseöversikt, som innehåller en översikt över händelser i Martinus liv och sakens historia. Den sträcker sig från Martinus födelse år 1890 och ända fram till utgången av 2005. Arbetet har utförts i arkivgruppen av Knud Højgaard, i samarbete med Henry Hedegaard. Tills vidare för översikten generellt inte vidare, men det görs dock en viss uppdatering; så att översikten nu finns i en tredje utgåva från 2008 som kan läsas (på danska) här på hemsidan. Arkivgruppen tar gärna emot kommentarer och kompletterande bidrag till översikten.

Martinus korrespondens

Det finns en omfattande korrespondens kvar från Martinus tid. Bland annat sände Martinus varje år ut julbrev och andra hälsningar till de intresserade, och han tog emot ett stort antal personliga brev genom åren. När tiden tillät sände han gärna ett personligt svar, som till exempel kunde innehålla råd och tröst i en svår situation och inspiration för att förstå den enskildes problem i ett kosmiskt perspektiv. Vår arkivgrupp arbetar löpande med att registrera, skanna in och bevara dessa brev i digital form. Det skall med tiden klargöras hur detta material kan publiceras. Kontakta gärna institutet om du har brev till eller från Martinus, som kan komplettera vår samling.

Martinus originalsymboler digitaliseras i samarbete med medarbetare från Det Kongelige Bibliotek, mars 2009
 
Från fotoarkivet. Klint, påsken 1936

Sakens historia i bilder - fotoarkiv

Vi arbetar också löpande med att skanna in de många foton och diabilder som finns i institutets arkiv. Här finns intressanta bilder som bidrar till att belysa sakens historia från 1930-talet och fram till i dag. Vår fotogrupp vill gärna att intresserade hör av sig som kan bidra med ytterligare foton och diabilder speciellt från Martinus livstid. Ta kontakt med oss på institutet eller ring till Erik Bech Olesen på tel +45 40 82 83 70. Syftet är att skapa ett elektroniskt fotoarkiv som med tiden kan göras tillgängligt för alla intresserade via hemsidan.

Film och ljudupptagningar

Till det intressanta historiska materialet hör naturligtvis också film- och ljudupptagningar från Martinus tid. De bevaras liksom det övriga materialet på ett sätt så att de är skyddade mot ljus-, fukt- och temperaturpåverkan.