Stjernesymbol i menu


Tips till nya intresserade
 
Tag det du kan använda, och låt resten ligga.
(Martinus)

Vill du veta mer om Martinus kosmologi?

I så fall har du verkligen något att glädjas åt. Det kan lätt utvecklas till ett stimulerande livslångt intresse, som utmanar ens förståelse av tillvaron och världen omkring oss. Samtidigt ger mötet med Martinus analyser grundvalen för en optimistisk livssyn och en god inspiration för att utveckla sin personliga moral och sitt sätt att vara.

Det är viktigt att ha för ögonen att Martinus verk är ett öppet erbjudande till alla intresserade – utan att anslutas till någon form av föreningsbildning eller medlemskap. Han använde själva ofta följande uttryck: ”Tag det av det som du kan använda, och låt resten ligga.”

Här i Skandinavien finns det rika möjligheter att komma vidare med sitt intresse. Det kan ske via egna studier, föredrag, kurser, studiecirklar, samtal med andra intresserede samt information och dialog på nätet.

Egna studier i Martinus verk

Du kan börja med att titta närmare på listan över Martinus litteratur.

 


 

 

 

 

 

Den fulla förståelsen av livets högsta analyser och därmed upplevelsen av den högsta sanningen kan omöjligt uppnås enbart genom läsning av analyserna. Den kan man endast uppnå genom att leva dem.
(Livets Bog, band 4, st 1062)

Önskar du börja med en förhållandevis lättillgänglig introduktion, kan – alltefter ditt särskilda intresse – följande mindre böcker rekommenderas. Under menyn "Litteraturen" kan du läsa lite om de olika böckerna.

  • Mänsklighetens öde (bok nr 1)
  • Kring min missions födelse (bok nr 4)
  • Den idealiska födan (bok nr 5)
  • Mänskligheten och världsbilden (bok nr 8)
  • Bönens mysterium (bok nr 11)
  • Vägen till paradiset (bok nr 25)

Många väljer dock att helt enkelt börja med Livets Bog 1, som i sig utgör en inledning till Martinus huvudverk. Bokens första avsnitt har rubriken Företalet, och i detta beskriver Martinus kort syftet med och karaktären av sitt verk och sin mission.

Boken Logik kan också rekommenderas, då den har skrivits just som en introduktion till verket.

Om du är visuellt orienterad är studiet av Martinus symboler ett bra sätt att få inblick i hans världsbild. Symbolerna finns i böckerna Den eviga världsbilden 1-5, som innehåller 77 symboler med därtill hörande symbolförklaringar. Se symbolerna.

Martinus verk är ett omfattande studium. Han uttryckte det själv så här; att hans analyser inte utgör en lättfattlig kvällsunderhållning, utan en "arbetsfält" där man har användning för sin koncentrationsförmåga, sin tankeinställning och sin öppna hållning. Om man är inställd på självstudier är det ett bra och framgångsrikt sätt att få utbyte, genom vilket många har tillägnat sig den största kunskapen om Martinus världsbild.

Du kan läsa en Martinusartikel här, och du kan läsa i hela verket online genom att välja "Läs och sök i verket" i menyn till vänster.

 

Föredrag, seminarier och studiecirklar på Martinus Institut i Köpenhamn

På institutet i Frederiksberg arrangeras med jämna mellanrum föredrag, studiecirklar och enstaka endagsseminarier. Se Martinus Instituts program.

Föredrag, kurser och studiegrupper på Martinus Center, Klint

Sommarens veckokurser på Centret i Klint ger bland annat möjlighet att delta i särskilda introduktionsgrupper. Här erbjuds tillika föredrag, symbolgenomgångar och social samvaro med ett stort antal Martinusintresserade från flera länder. Det är kurser, föredrag och studiegrupper i Klint även vid andra tidpunkter på året. Se program för Martinus Center.

Ställ frågor om kosmologin

Du är välkommen att sända oss frågor om förståelsen av Martinus kosmologi. Frågor kan sändas via e-post till: info@martinus.dk eller med brev till Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Frederiksberg. Du kan se exempel på ”Fråga om kosmologin” här.

Andra erbjudanden i Danmark och Sverige

I Danmark och Sverige arrangeras en rad föredrag på privat basis på platser över hela landet. Utöver detta erbjuds på flera platser studiecirklar, kurser och seminarier. Program och arrangörer kan finnas på diverse privata webbsidor, som du hittar genom att söka på nätet.

Fråga och dialog på nätet

Det finns flera dialogfora på nätet som lätt ger tillgång till att ställa frågor både för nya och mer erfarna intresserade. Här kan man vara med i en intensiv dialog om förståelsen och förmedlingen av Martinus analyser. Du hittar relevanta forum genom att söka efter det på nätet.