Stjernesymbol i menu


Jelkép 19
Beavatás a sötétségén keresztül (pokol vagy világvége)

Martinus jelképei 

 6
11
19
23
26

A 19. jelkép magyarázatának összefoglalása – Beavatás a sötétségén keresztül (pokol vagy világvége)


A jelkép a sötétség tetőpontját jelképezi. A kozmikus elemzésekkel kezdjük látni a sötétség megoldásának körvonalait és az ún. “gonoszság” rejtelmét. A sötétség valójában az Isten tudatába való nagy beavatásnak – melyet minden földi ember át fog élni – egy isteni része. E rész nélkül az ember teremtése Isten képmására teljes lehetetlenség lenne. Ez csak úgy történhetik, hogy az Isten hagyja a gyermekének, az örök élőlénynek a totális sötétséget átélni, hogy azon keresztül zsenivé tegye őt az élet „gonoszságnak” és a „jóságnak” ismeretében. A „gonoszság” megtapasztalásának oka a kozmikus tudat és felebaráti szeretet hiánya. A sötétség csúcspontja az ölés elve. Ezt az elvet az ellenséges viszony és az igazságtalanságban való hit tartja fenn. Kozmikus szempontból senki sem tud igazságtalanul cselekedni vagy szenvedni.

A jelkép jelentős részei:

  • Lent a sárga terekkel elválasztott narancssárga tér jelképezi a lény újraszületésének sorát.
  • A háromszög és a szív a lény énjének és szervezetének kifejezése.
  • A bal oldali széles narancssárga körív egy visszajövő sorskörívet jelképez, ami egy olyan rossz vagy sötét cselekedet következménye, amit a lény okozott az embertársának.
  • A személyt, természetet vagy az eszközt, ami kiváltja ezt a visszajövő sötét sorskörívet, ellenségnek vagy igazságtalanságnak fogják fel. Ezt a bal oldali kard jelképezi. Amíg a lény nem érti meg, hogy ő maga az eredete és az oka saját sorsának, gyilkos módon fog reagálni. Ezt a jobb oldali kard és a jobb oldali, felfelé ívelő narancssárga körív jelképezi. Ezzel újra sötét sorskörív kezdődik, amely vissza fog térni a lényhez.
  • A halálfej azt a rideg materialista felfogását jelképezi, hogy a halál az élőlény totális megsemmisülése.
  • A tűztenger háborút és nyomorúságot jelképez.
  • A vulkán természeti katasztrófákat jelképez.
  • A sugárglória a materializmus és az istentelenség éjsötét halálege mögötti, a legmagasabb szellemi világokból való fényt fejezi ki.

Lásd Martinus teljes jelképmagyarázatát az Örök Világkép 2. könyvébenI