Stjernesymbol i menu


Jelkép 23
A kész ember Isten képmása, hozzá hasonló

Martinus jelképei 

 6
11
19
23
26

A 23. jelkép magyarázatának összefoglalása – A kész ember Isten képmása, hozzá hasonló


A kész ember Isten képmása, olyan lény, amely áthaladt az egész spirálkörfolyamat sötétségzónáján, teljesen legyőzte ezt a zónát és most tökéletes fénylény. Legerősebb kisugárzása a tiszta felebaráti szeretet, teljesen függetlenül attól, hogy ez a felebarát növény, állat vagy ember, és teljesen független attól, hogy ez a felebarát barát vagy ellenség. Így tehát kapcsolatban van az univerzum alaphangjával, a szeretettel. Képes magára vállalni szenvedést és az életét tudja adni másokért.

A jelkép központi részei:

  • A kis háromszög a szívalakkal az élőlényt jelképezi.
  • A szívalak azt jelképezi, hogy az élőlénynek tökéletes szeretetképessége van, a szívalakban összefogódzó két kéz a megbocsátásra való tökéletes képességet mutatja.
  • A nagy narancsszínű körív egy, a lényből magából kiindult és most visszatérő sötét sorskörív.
  • A nagy sárga körív mutatja, hogy az ember nagy barátsággal fogadja el a sötét sorskörívet, és ezzel egy világos sorsívet indít el. A saját sötét sors ily tökéletes elfogadása átvezeti a lényt az állatvilágból az igazi embervilágba.
  • A nagy háromszög az Istenséget, a háromszög körüli fehér sugárglória pedig az Istenség első fokú tudatát jelképezi. A legszélső színes területek a sugárglória körül a különböző létezési tereket jelképezik.
  • Az ötágú csillag a sugárglóriában a világmegváltást jelképezi.
  • A Krisztushoz hasonló lény a háromszögben a kész embert jelképezi.
  • Legalul, a sorsívek összekapcsolódása a lény újraszületéseinek folyamatát mutatja, ahogyan fokozatosan változik a gyilkos mentalitástól a humánus mentalitásig.
  • A csökkenő felhőtakaróban megjelenő földgolyó azt jelképezi, hogy a föld emberisége annyira ki fog fejlődni, hogy a szeretet világában fog élni, ahol mindenki szeret mindenkit.

Lásd Martinus teljes jelképmagyarázatát az Örök Világkép 2. könyvében