Stjernesymbol i menu


Jelkép 26
Az eljövendő tökéletes emberi világ

Martinus jelképei 

 6
11
19
23
26

A 26. jelkép magyarázatának összefoglalása – Az eljövendő tökéletes emberi világ


A jelkép a földgolyó jövendő, teljesen kifejlődött emberiségét jelképezi. Minden a nemzetköziség felé fejlődik. A világ összes állama egy állammá egyesül, közös világkormánnyal. Az egész föld természeti kincsei az emberiség közös tulajdonává lesz. Az ember teremtőképessége a természeti erőforrásokat a mindennapi élet fenntartására fogja használni. Egyedül ez a teremtőképesség lesz az igazi mértékegységet, ami le fogja váltani a pénzrendszert. Minden egyes ember saját maga fogja teljesíteni azokat a munkaórákat, amibe a saját életfenntartása kerül születésétől haláláig. Senki sem tud majd más költségén élni. A világállam természetesen saját egyéni nemzetközi nyelvét fogja használni.

A jelkép központi részei:

  • A sárga nap középen az emberiség közös kormányát jelképezi.
  • A kerek terek a nagy nyilakkal a föld különböző államait jelképezik. Mindegyik a nap sugaraiban áll, ami azt jelenti, hogy közös kormány alatt vannak.
  • A sugarak sárga és zöld színe jelképezi, hogy az államokat intellektuális érzék vezeti, ami nem más, mint a felebaráti szeretet.
  • A kék csillag a sárga napban azt jelképezi, hogy a világkormány kozmikus tudattal rendelkező lényekből áll.
  • A fehér háromszög a világmindenség örök eredetét és igazi Istenét jelképezi.
  • A legkülső, lefelé tartó narancssárga és sárga sugarak jelképezik a sötét, illetve a humánus hitvallásokat. Ezeknek semmi különleges hatalmuk nincs többé a világállamban.
  • A nagy fehér sugár, amely az örök igazságot vagy az életmisztika megoldását a tudomány formájában képviseli – ez az uralkodó.

Lásd Martinus teljes jelképmagyarázatát az Örök Világkép 2. könyvében