Stjernesymbol i menu


Andra böcker av Martinus
 
Livet är alltså tillvarons största och verkligaste skola. Det är själva böckernas bok. Det är själva källan, varifrån all visdom härstammar. Och då ingen kan existera, utan att hans liv är identiskt med ”läsning” i denna bok, kan heller ingen existera, utan att bli ”undervisad” av samma bok. Men då detta, att bli ”undervisad” av denna ”bok”, är detsamma som att bli fullkomliggjord, är således alla underkastade en fullkomliggörelse.
(Logik, indledningen)

Martinus gav ganska tidigt i sitt författarskap ut två mindre böcker: Logik och Bisättning. Logik är ett slags introduktionsbok som beskriver många huvudprinciper i analyserna, och Bisättning handlar om vårt ansvar för vår organisms mikrokosmos, härunder framtidens humana begravningsformer.

Dessutom har två böcker på originalspråket danska kommit ut, som ännu inte översatts till svenska.

Artikelsamling 1 innehåller Martinus samlade artiklar publicerade i tidskriften Kosmos 1933-1983. Den Intellektualiserede Kristendom är hans efterlämnade manuskript från den period under 1970-talet och fram till sin bortgång 1981, då han förberedde den första offentliga publiceringen av sina verk med den gemensamma överordnade titeln Tredje Testamentet.

 

Logik

Martinus beskriver själv denna bok så här: ”En handbok för nybörjare vid forskningen i de eviga problemen. Den befrämjar utvecklingen av förmågan att förstå mitt huvudverk ’Livets Bog’. Den drar uppmärksamheten till allt det material som är den modernt inställda människans enda väg till verklig förståelse av livet. [...] Den är vetenskap, i och med att dess innehåll framträder som en detaljerad och av andra kontrollerbar motivering för dessa slutsatsers tillkomst.” 320 sidor.

 

Bisättning

Ger en djupgående inblick i det universum av levande mikroväsen, som utgör vår organism. Med våra tankar och vårt levnadssätt skapar vi dessa mikroväsens klimat- och naturförhållanden. Vår hälsa är beroende av ett kärleksfullt samarbete med våra mikroväsen ─ som också är "vår nästa". Vi har ansvar för denna mikrovärlds öde, även efter det att vi själva har lämnat den fysiska kroppen. Även framtidens begravningskultur beskrivs. 240 sidor.

 

Artikelsamling 1 - (ej översatt till svenska)

Denna bok innehåller 45 Martinusartiklar, som tidigare varit publicerade i tidskriften Kosmos under perioden 1933 till 1983. Varje artikel av Martinus handlar om ett specifikt ämne inom den andliga vetenskapen. Ofta handlar artiklarna om människors förståelse av "livets tal" och aktuella teman i samtiden. Han betraktade sina artiklar och föredrag som ett slags skyltfönster för den andliga vetenskapen och ville först och främst att de skulle inspirera till en högre moral och ett kärleksfullare sätt att vara. 427 sidor.

 

Den intellektualiserade kristendomen

En samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från den period under 1970-talet och fram till sin bortgång 1981, då han förberedde den första offentliga publiceringen av sina verk med den gemensamma överordnade titeln Tredje testamentet. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin mission och det berättigade i att kalla sitt verk Tredje testamentet. Han beskriver sambanden mellan den intellektualiserade kristendomen och de två tidigare epokerna, representerade av Gamla testamentet och Nya testamentet. Bland annat förklaras här att fenomenet "Kristi återkomst" är den medvetandeutveckling som alla människor går igenom. Dessutom ges ett intryck av kärninnehållet i den andligt vetenskapliga världsbilden och den allkärlekens vetenskap, som manifesterats genom huvudverket. 257 sidor.