Stjernesymbol i menu


Andra utgivningar
 

Martinus Institut ger ut tre andra böcker relaterat till Martinus och hans arbete. Den första är boken Samarbejdsstrukturen ─ om struktur och samarbetsprinciper i det arbete som utförs omkring Martinus verk. De andra två böckerna är minnesböcker, båda redigerade av Sam Zinglersen som var en mångårig vän till Martinus.

 
Samarbejdsstrukturen

Samarbejdsstrukturen – (ej översatt till svenska)

En bok om struktur och samarbetsprinciper för det arbete som utförs omkring Martinus verk. Kan också mer generellt ge inspiration till människor som har intresse för utvecklingen av en ny vänskaps- och samarbetskultur. Martinus betraktade "Strukturen" som ett nödvändigt komplement till sina verk. Boken innehåller många Martinuscitat om ämnet. 128 sidor.

 
Forsiden af bogen Martinus Erindringer

Martinus minnen

Här berättar Martinus själv om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde till att han kunde introducera den kosmiska världsbilden. Boken innehåller många bilder från Martinus liv och resor. 202 sidor.

Martinus som vi minns honom

Här berättar vänner och bekanta om sina upplevelser tillsammans med Martinus och vilket intryck Martinus har gjort på dem. Boken ger läsaren en bild av människan Martinus, ett litet intryck av hans ödmjukhet, hans sinne för rättvisa, hans flit och anspråkslöshet, hans humoristiska sinne och hans allkärleksfulla väsen i livets alla förhållanden. 290 sidor.