Stjernesymbol i menu


Martinus artiklar
 

Du kan läsa många andra Martinusartiklar på danska i de äldre årgångarna av tidskriften Kosmos.

Läs mer om tidskriften Kosmos eller teckna en prenumeration. Klicka här.

Vid sidan av arbetet på Livets Bog skrev Martinus en rad artiklar till tidskriften Kosmos. Det första numret kom ut i april 1933. Kosmos skulle vara ett kontaktorgan eller förbindelselänk till de människor som redan på den tiden hade börjat intressera sig för Livets Bog och Martinus arbete. Artiklarna handlade om "tidens aktuella ämnen belysta utifrån ett kosmiskt plan eller utifrån de riktlinjer som de skulle komma att utvecklas i den nya världskulturen". Kosmos kom ut en gång i månaden, och Martinus var ansvarig under alla år fram till sin bortgång år 1981.

Du kan här läsa några av de artiklar som Martinus skrev. Totalt finns det upp till ett par hundra artiklar av Martinus, häribland artiklar som är baserade på en bearbetning av avskrifterna av hans föredrag.

Det finns möjlighet att läsa flera artiklar på danska i boken Artikelsamling 1.

Martinus sitter vid sitt skrivbord i sin lägenhet på Martinus Institut, 1963.
Foto: Per Bruus-Jensen.