Stjernesymbol i menu


Stöd via testamente
 

Hjälp med att upprätta ett testamente
Om du vill tänka på Martinus Institut i ditt testamente, hjälper vi gärna till att få det upprättat eller ändrat. Du kan få stöd av jur. kand Trine Möller, som på frivillig basis hjälper oss i juridiska ärenden. Om det finns behov av det, kan vi också gärna anlita en advokat - eller du kan använda din egen advokat. Kontakta gärna Martinus Institut, så hjälper vi till med detta.

Ett testamente ger trygghet
Det är alltid en god idé att upprätta ett testamente. Genom det försäkrar man sig om att ens efterlämnade tillgångar och egendomar fördelas just så som man önskar. Man bör också med jämna mellanrum kontrollera om ens testamente fortfarande överensstämmer med de önskningar man har. Erfarenheter visar att arv i ganska många fall inte uppfyller de syften som önskats. Orsaken kan vara att det inte föreligger något giltigt testamente - men det kan också ha betydelse att familje- eller partnerförhållanden har ändrats, eller att man inte har varit uppmärksam på de senaste förändringarna av arvsrätten.

Se vägledning om testamenten
I de flesta fall är det ganska lätt att upprätta ett testamente. I den bifogade vägledningen (på danska) har vi skrivit ner några av de viktigaste sakerna som du ska vara uppmärksam på. Det är också ett konkret exempel på hur ett testamente kan utformas.

Behandling av arvsärenden vid Martinus Institut
I vägledningen beskrivs därutöver hur arvsärenden behandlas av Martinus Institut, och hur vi säkrar den nödvändiga professionella advokat hjälpen och den diskretion som dessa ärenden kräver.