Stjernesymbol i menu


Stöd med pengagåvor
 

Det är lätt att ge pengagåvor till institutets arbete. Se nedan hur man gör. Gåvogivare som bor i Danmark kan få skatteavdrag för gåvor på upp till 15 000 dkr per år. Se närmare regler för detta på den danska hemsidan.

Kreditkort
Du kan ge gåvobelopp online med kreditkort genom att klicka på donationsknappen:

Nätbank

Du kan överföra gåvobelopp till Institutets svenska PlusGirokonto 74039-9. Ange belopp, avsändare och ”gåva”. Institutets bankkonto i Danmark har reg. nr. 3565, kontonr. 0016913170.
IBAN ACCOUNT NO: DK07 3000 0016 9131 70
SWIFT-BIC: DABADKKK

Vanligt inbetalningskort

Om du vill betala med ett vanligt inbetalningskort via posten ska du bara sända beloppet till vårt svenska PlusGirokonto 74039-9. Om du vill att vi ska skicka inbetalningskort, så sänd ett mail om det till info@martinus.dk eller ett brev till Martinus Institut och uppge namn och adress.

Stående gåvoavtal
Om du vill stödja regelbundet under kortare eller längre tid, är det enkelt att upprätta ett avtal om det. Du kan själv göra det via din internetbank. Kontakta institutet om du behöver vägledning.

Skriftlig gåvoförklaring
För att uppfylla de formella lagliga kraven i Danmark ber vi givare av gåvor till institutet att hjälpa oss med en skriftlig engångsförklaring om att gåvor till Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut ska användas för utdelningar. Många har redan fyllt i en sådan förklaring. Om du har skänkt gåvor till institutet, men ännu inte fyllt i en förklaring, ber vi dig om besväret att skriva ut, skriva under och skicka in bifogade gåvoförklaring. Du är välkommen att kontakta institutet om du har frågor.