Stjernesymbol i menu


Anställda medarbetare
 
Aninet Sommer

Aninet Sommer

Mobil: +45 44 12 43 48 | E-post: aninet@martinus.dk
Aninet (född 1962) är frivilligkoordinator på Martinus Center Klint sedan juni 2023.

Hon är utbildad pedagog och vuxenpedagog med 20 års erfarenhet. Sedan år 2000 har hon arbetat i och varit ansvarig för butiker och kaféer. Aninet har känt till Martinus kosmologi sedan 2005.

 
Chelina Isabella Sørensen

Chelina Isabella Sørensen

E-post: chelina@martinus.dk
Chelina (född 1969) är anställd 5 timmar i veckan som avlösare i receptionen och som frivilligkoordinator på Martinus Center Klint. Hon gör dessutom broschyrer och andra ad hoc-uppgifter och hjälper till på Martinus Institut.

Chelina är psykoterapeut och kroppsterapeut och arbetar med bland annat unga och traumaklienter i egen praktik i Klint och Köpenhamn. Hon har dessutom många års erfarenhet i serviceyrket.

Chelina stötte på Martinus kosmologi första gången 2006 på ett föredrag på Martinus Institut och har varit frivillig inom Martinus sak sedan dess.

 
Finn Elmegaard-Flammild

Finn Elmegaard-Flammild

Mobil: +45 21 96 24 35 | E-post: finn@martinus.dk
Finn (född 1959) har ansvar för byggnader, installationer och grönområden på Martinus Center Klint.

Finn är utbildad smed och maskinmästare och har arbetat flera år som hantverkare i egen verksamhet.

Han har känt till Martinus sedan 2008 och har sedan 2011 varit nära Martinus Center, då han köpte hus i området.

 
Irene Lundbjerg Larsen

Irene Lundbjerg Larsen

Mobil: +45 44 12 43 45 | E-post: irene@martinus.dk
Irene (född 1969) är anställd sedan februari 2023 som kökschef på Martinus Center Klint och som ansvarig för köksträdgården.

Hon har över 30 års erfarenhet som kock (utbildad 1990) och har sedan januari 2015 enbart levt av och lagat växtbaserad mat. Under åren 2019–2022 drev hon sin egen växtbaserade restaurang Green Love på Frederiksberg i Köpenhamn. Ekologiska och biodynamiska grönsaker och råvaror av god kvalitet har hög prioritet i Irenes kök samtidigt med att maten lagas från grunden.

Utöver kock är har Irene också en kandidatexamen i näringslära och hälsa samt är utbildad healings- och massageterapeut. Hon har känt till Martinus kosmologi sedan 2010.

 
Jens Christian Hermansen

Jens Christian Hermansen

Mobil: +45 44 12 43 46 | E-post: jenschristian@martinus.dk
Jens Christian (född 1976) är ansvarig för kommunikation och försäljning samt ansvarig för Martinus Instituts tidskrift Kosmos. Därutöver är han ansvarig för ledningen av det dagliga arbetet och dessutom medlem av rådet för Martinus Institut.

Jens Christian är utbildad sociolog och har i ett antal år arbetat med undervisning och forskning. Han har känt till Martinus kosmologi sedan 1997 och är i dag också involverad i undervisning och konferenser.

 
Jonas Dalmose

Jonas Dalmose

Mobil: +45 44 12 43 47 | E-post: jonas@martinus.dk
Jonas Dalmose (född 1980) är ansvarig för IT, teknik och live-streaming på Martinus Center Klint.

Jonas är utbildad inom foto, grafisk design, esperanto, musik, undervisning och IT-support. Han har varit på Martinus Center Klint sedan barndomen och började själv att aktivt studera Martinus kosmologi som tonåring.

 
 

Kirsten Ribert Larsen

E-post: Rcatering@outlook.dk
Kirsten Ribert Larsen (född 1962) är anställd 10 timmar i veckan som biträdande kock på Martinus Center Klint.

Kirstens motto är att “bringa glädje till dagen”. Hon är i sitt esse, när hon dansar, lagar mat av läckra råvaror, kramas, går och pysslar i trädgården – och när hon är själv i stillhet. Hon bor i det i den Martinus-inspirerade bogemenskapen “Gaias Have” i Nykøbing Själland.

 
Mathias Dalmose

Mathias Dalmose

Mobil: +45 44 12 43 49 | E-post: mathias@martinus.dk
Mathias Dalmose (född 1983) är ansvarig för receptionen, där han arbetar med försäljning och bokning av kurser och boenden.

Mathias har en magisterexamen i språkpsykologi och har tidigare arbetat som lärare på olika arbetsplatser, särskilt inom språk och kommunikation. Han har känt till Martinus hela sitt liv och varit frivillig på Martinus Center Klint varje sommar sedan omkring år 2000.

 
Mayanoa Kjærgård

Mayanoa Kjærgård

E-post: mayanoa@martinus.dk
Mayanoa (född 1970) är anställd 5 timer i veckan och arbetar online med institutets och centrets Facebook- och Instagram-sidor.

Mayanoa har en handelsexamen med språklig inriktning mot spanska från Copenhagen Business School (CBS) och arbetar som frilansare i egen verksamhet som tolk och översättare. Hon är från Köpenhamn och är just nu bosatt i Spanien. Mayanoa hörde för första gången talas om Martinus kosmologi i 2008 genom några väninnor och varit frivillig inom Martinus sak sedan dess.

 
Pernilla Rosell

Pernilla Rosell

Mobil: +45 44 12 43 44 | E-post: pernilla@martinus.dk
Pernilla (född 1969 i Stockholm) är ansvarig för att koordinera undervisningen på Martinus Center och Martinus Institut och har också ansvaret för Martinus Instituts förlag och arkiv. Hun har varit anställd sedan oktober 2022, där hon också blev en del av den dagliga ledningen.

Pernilla är utbildad språklärare och har under ett antal år arbetat med undervisning i lärarutbildning och språkdidaktik. Hon har känt till Martinus världsbild sedan hon var barn och har undervisat i Martinus världsbild på Martinus Center sedan 2010.

 
Peter Bendtsen

Peter Bendtsen

Mobil: +45 44 12 43 43 | E-post: peter@martinus.dk
Peter (född 1952) har varit ansvarig för räkenskaperna på Martinus Institut sedan 2010. Hit hör bland annat driften av Martinus Institut och Martinus Center i Klint, institutets förlagsverksamhet, Kosmos-prenumerationer och kursaktiviteterna. Peter arbetar dessutom med olika IT-uppgifter.

Peter är utbildad merkonom inom räkenskapsväsendet och i organisation och har bred erfarenhet från ekonomifunktioner i flera typer av verksamheter. Han är dessutom utbildad psykoterapeut och har under en rad år arbetat speciellt med patienter med stress, ångest och depression i egen klinik.

 
Tony Kim Ingemann Sørensen

Tony Kim Ingemann Sørensen

E-post: tony@martinus.dk
Tony (född 1962) är anställd 5 timmar i veckan för städning på Martinus Center Klint. Han gör dessutom frivilligt arbete alltefter behov och arrangerar studiegrupper i boken Samarbejdsstrukturen.

Tony är utbildad folkskollärare och examinerad speciallärare och har arbetat en rad år inom specialundervisning. Han är också utbildad massör och har många års erfarenhet av vård och omsorg. Han har känt till Martinus kosmologi sedan 2012.

 
Torben Husum

Torben Husum

Mobil: +45 44 12 43 42 | E-post: thusum@martinus.dk
Torben Husum (född 1969) är anställd som föreståndare för Martinus Institut med ansvar för drift och frivilliga. Därutöver arbetar han med IT- och streaminguppgifter. Han är utbildad datavetare och folkskollärare.

Torben har arbetat som JAVA-utvecklare i IT-branschen och undervisat i många år som klasslärare i årskurs 10 i Köpenhamn. Han har bl.a. undervisat i danska, engelska, IT- och mediekunskap samt valbara ämnen som filosofi och samhällsämnen. Han har tidigare studerat musikvetenskap i Århus och på Köpenhamns universitet.

Torben fann Livets Bog på biblioteket i början av 1990-talet och har studerat Martinus världsbild sedan dess.