Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Jagets öde och materiens fyra tillstånd  590. Individens öde är således helt baserat på jagets manövrerande med materien, det vill säga dess kombination av materier av olika konsistens eller framträdande i de fyra olika kretsloppstillstånden. Med hjälp av materiens "fasta", "flytande" och "gasformiga" tillstånd skapar individen den fysiska delen av sitt öde, såsom den fysiska kroppen eller organismen och de på så sätt frambringade yttre företeelserna eller manifestationerna. Genom det fjärde tillståndet skapar han den medvetandemässiga, "själsliga" eller "andliga" delen. Genom materiens "strålformiga" tillstånd får individen material för skapandet av sina tankar, sitt medvetande och sin viljeföring. Det är i dessa "strålformiga" materier som jaget skapar sina "själsliga" eller "andliga" kroppar, instinkt-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minneskropparna, som i sin tur betingar dess skapande av tyngdkroppen eller den fysiska organismen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.