Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1939-2395) 
 
Avancerad sökning
   

 

Ett ”lik” är endast en totalt kortsluten organisk, elektrisk apparatur  2154. Men det är inte bara de lokala apparaterna i den fysiska organismen som kan bli kortslutna. Det händer även att organismen blir totalt kortsluten, varvid den mellankosmiska elektriska huvudströmmen till organismen blir helt avbruten. I ett sådant fall stannar naturligtvis organismens alla funktioner. Varken i levande eller i döda materier kan funktioner vara i gång utan drivkraft. Om den nämnda kortslutningen är av en sådan omfattning att en reparation eller förbättring inte är möjlig, måste organismen kasseras, eftersom den utan elektrisk ström eller drivkraft är obrukbar och inte längre kan uppfylla sitt ändamål. Det är en sådan totalt kortsluten organism vi kallar ett "lik". Ett "lik" är således en mellankosmisk, elektrisk, kortsluten organisk apparat. Liket kan därför inte vara uttryck för ett levande väsens död eller undergång, såsom man vanligen i det dagliga livet antar. Det kan endast vara uttryck för ett redskaps eller en apparats undergång. Allt hos organismen som före kortslutningen var synligt för fysiska sinnen, såsom dess ögon, öron, händer och fötter etc., är alltjämt synligt. Det som fattas är alltså endast det som aldrig varit direkt synligt för de fysiska sinnena, nämligen den kraft som förut behärskade organismen och åstadkom dess funktioner, och som vi nu lärt känna som mellankosmisk elektricitet, som återigen är detsamma som mellankosmisk ande. Denna osynliga kraft eller ande finns alltså inte längre kvar i organismen och kan inte längre betjäna den. Men det betyder inte att denna ande eller kraft inte existerar. För att en lampa slocknar på grund av kortslutning, upphör inte den elektriska strömmen att existera. Den kan bara inte längre utlösas i lampan. Om den fysiska organismen, som enbart är en elektrisk anläggning, drabbas av kortslutning, betyder inte heller detta att den elektriska ström som tidigare behärskade organismen har upphört att existera. Den existerar fortfarande, även om den inte längre kan betjäna den skadade eller kortslutna organismen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.