Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1939-2395) 
 
Avancerad sökning
   

 

Ett "lik" är endast en totalt kortsluten organisk, elektrisk apparatur  2154. Men det är inte bara de lokala apparaterna i den fysiska organismen som kan bli utsatta för kortslutning. Det händer även att organismen drabbas av total kortslutning, varvid den mellankosmiska elektriska huvudströmmen till organismen blir helt avbruten. I ett sådant fall stannar naturligtvis alla organismens funktioner. Varken i levande eller i döda materier kan några funktioner vara i gång utan drivkraft. Om den nämnda kortslutningen är av ett sådant omfång att en reparation eller förbättring inte är möjlig, måste organismen kasseras, eftersom den utan elektrisk ström eller drivkraft är obrukbar och inte längre kan fylla sitt ändamål. Det är en sådan totalt kortsluten organism vi kallar ett "lik". Ett "lik" är sålunda en mellankosmisk, elektrisk, kortsluten organisk apparat. Det kan därför inte vara något uttryck för ett levande väsens död eller undergång, såsom man vanligen i det dagliga livet menar. Det kan enbart vara ett uttryck för ett redskaps eller en apparats undergång. Allting hos organismen som före kortslutningen var synligt för fysiska sinnen, såsom dess ögon, öron, händer och fötter etc., är alltjämt synligt. Det som fattas är alltså endast det som aldrig varit direkt synligt för de fysiska sinnena, nämligen den kraft som förut behärskade organismen och åstadkom dess funktioner och vilken vi nu lärt känna som mellankosmisk elektricitet, som återigen är detsamma som mellankosmisk ande. Denna osynliga kraft eller ande finns alltså inte längre kvar i organismen och kan inte mera betjäna denna. Men det betyder inte att denna ande eller kraft inte existerar. För att en lampa slocknar på grund av kortslutning, upphör inte den elektriska strömmen att existera. Den kan bara inte mera komma till utlösning i lampan. Om den fysiska organismen, vilken enbart är en elektrisk anläggning, drabbas av kortslutning, så betyder inte heller detta att den elektriska ström, som förut behärskade organismen, har upphört att existera. Den existerar alltjämt, även om den inte längre kan betjäna den skadade eller av kortslutning drabbade organismen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.