Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kärleken och äktenskaps- eller parningssympatin har var sin speciella zon, där de kan komma till full utveckling  2554. Kärleken är sålunda toppunkten av absolut allt tankeklimat, i och med att den inte kan vara något annat än ett resultat av de av absolut alla felmanifestationer skapade lidandena och besvärligheterna eller olyckliga ödena. När ett väsen har nått därhän att det blivit besjälat av kärleksförmågan i en sådan omfattning att det älskar sin nästa som sig självt, är det inte så egendomligt att det i detta medvetandetillstånd känner sig som ett med Gud. Och detta understryks ytterligare av att väsendets intuitionsförmåga då uppnår full utveckling, varigenom det får oinskränkt tillgång till den gudomliga visdomsoceanen eller världsalltets kosmiska medvetandeplan och genom denna sin tillgång alltså får kosmiskt medvetande och därmed kommer att representera slutresultatet av Guds skapelse av människan till sin avbild eller sin egen like. Vi ser sålunda att kärleken är något helt annat än den sympatiutlösning som befordrar äktenskap och parningsakt. Kärleken är ett medvetandetillstånd som har sin egen kulminationszon eller medvetandesfär, där den kan nå full utveckling, alldeles som parnings- eller äktenskapssympatin har sin, där enbart den kan nå full utveckling.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.