Stjernesymbol i menu


Literatura
 

 

 

Můžete číst a hledat na síti v anglických verzích
některých Martinusových knih


Později bude také síťový přístup ke knihám v češtině

Třetí zákon

Martinus nazval celé své dílo Třetí zákon. Hlavním dílem je Kniha života o sedmi svazcích. Jako doplněk napsal 4-dílný Věčný obraz světa, ve kterém prostřednictvím barevných symbolů a objasňujících textů vysvětluje hlavní principy ve svém obraze světa. Mimo to napsal knihy Logika, Pohřbívání, Intelektualizované křesťanství a 28 brožurek, a množství článků.

V následujícím můžete vidět tituly a obsahy knih, včetně knih, které byly přeloženy do češtiny.

České knihy jsou dostupné na adrese:

Michal Balík
Martinus Centrum Olomouc
Marie Pospíšilové 589/2
779 00 Olomouc
Česká republika
e-mail: michalbalik@volny.cz

Martinus Institute publikuje knihy v originále – dánském jazyce a v řadě dalších jazyků. Je možné je koupit v internetovém obchodě Institutu. Je možné je zakoupit i osobně v Institutu nebo objednat telefonicky.

Části díla jsou přeloženy do 22 jiných jazyků. Můžete zde vidět anglické shrnutí celého díla a informaci o tom, která díla jsou vydána v jiných jazycích. (Shrnutí jsou překládána)

 

Přehled literatury

 

Třetí zákon

Přehled ukazuje celé dílo Martinuse, které je napsáno v národním dánském jazyce.

Knihy v češtině:

Vydané
Livets Bog (Kniha života), svazek 1, 2
Logika
Pohřbívání
1 Osud lidstva
4 O zrození mého poslání
5 Ideální strava
8 Lidstvo a obraz světa
24 Tvoření kultury

Další brožury:
Mystérium modlitby
Kosmické vědomí
Cesta života
Světla vánoc
Kultura darování
Nesmrtelnost a žijící bytost

Přeložené 
Livets Bog (Kniha života), svazek 3-7
Věčný obraz světa, svazek 1-4