Stjernesymbol i menu


Nový obraz světa
 

12 bodů o vývoji světového společenství a lidstva

V hlavním díle ”Kniha života”,  první díl, čtvrtá kapitola, Martinus popisuje tvořící se mezinárodní světovou říši. Ukazuje 12 bodů, kolem kterých se soustřeďuje energie pozemského člověka na cestě k vytvoření budoucího světového společenství.

 1. Všechny formy vítězství altruismu nad egoismem (vítězství zájmu společného nad soukromým).
 2. Vytvoření mezinárodní demokratické světové vlády.
 3. Odzbrojení všech zemí ve prospěch zřízení mezinárodní nestranné světové policie.
 4. Vyvinutí mezinárodního veřejného – nikoliv tajného – nejvyššího zákonného a právního systému, zastupovaného nejlepšími pracovníky vědy v duchovních  a materiálních oblastech, lidmi, kteří mají potřebnou kvalifikaci k rozlišení mezi ”abnormálním jednáním” a ”zločiny”, kteří znají cestu vývoje a věčné zákony života, a proto mohou být zárukou absolutního práva a spravedlnosti pro všechno a pro všechny.
 5. Odstranění soukromého vlastnictví hodnot ve prospěch vlastnictví světového státu.
 6. Odstranění peněz ve prospěch zavedení osobně vykonávané práce jako jediné platební hodnoty, a potvrzení o ní jako jediného platidla pro osobu, která ji vykonala.
 7. Vytvoření fondu pro děti, staré a nemocné lidi, společného pro celý světový stát na základě příspěvků z pracovních potvrzení.
 8. Využití strojů pro zkrácení pracovní doby ve prospěch dnů studia  a duchovního výzkumu.
 9. Odstranění násilné politiky a krveprolévání.
 10. Odstranění mučení, tělesných trestů a trestu smrti ve prospěch dokonalých internačních a vzdělávacích ústavů
 11. Rozvoj vegetariánské stravy, zdraví a péče o tělo, zdravého a světlého bydlení.
 12. Rozvoj duchovní svobody, tolerance, humanity a lásky ke všem živým bytostem, lidem i zvířatům, rostlinám i minerálům.

(Kniha života I, kapitola 4, část 118)