Stjernesymbol i menu


Cine este Martinus?
 
Martinus la 90 de ani, foto: © Mischa H. Lim
Martinus

 

 

O parte a casei avea acoperiş de paie şi într-o latură acoperişul cobora spre pământ. În timpul iernii, când era zăpadă şi tatăl nostru nu era acasă, fraţii mei de educaţie se amuzau în a aluneca de la horn în jos pe acoperiş.
(din cartea „Amintirile lui Martinus”)

Martinus a trăit în Danemarca între anii 1890-1981. El este cunoscut datorită cuprinzătoarei sale opere de ştiinţă spirituală, care poartă supratitlul comun Al Treilea Testament.

Viaţa lui conţine o povestire despre un băiat de la ţară, din nordul Iutlandei, sărac şi nu prea citit, care a trăit în necunoscut mai înainte ca el, la 30 de ani, să fi fost străbătut de o schimbare profundă a conştiinţei, care l-a făcut capabil să descrie nu mai puţin decât o imagine cuprinzătoare a lumii spiritual-ştiinţifice. După aceea el a muncit o perioadă de aproape 60 de ani pentru a descrie şi a face cunoscută această imagine a lumii, care mai poartă şi numele de Cosmologia lui Martinus şi de Ştiinţa spirituală a lui Martinus.

Copil din flori – Condiţii de viaţă sărace şi o frecventare limitată a şcolii

Casa părintească
Martinus barndomshjem

Martinus s-a născut la 11 august 1890 la periferia oraşului staţie Sindal din Jutlanda de Nord. Casa lui părintească „Moskilvad” – care astăzi este deschisă pentru cei interesaţi – atestă copilăria săracă. Mama nu era căsătorită şi a lucrat ca menajeră.

Mama lui Martinus, aprox. 1893
Martinus' mor

Ea n-a avut posibilitatea de a se ocupa de băiat, de aceea el a crescut ca şi copil adoptat la unchiul şi mătuşa sa, în condiţii sărăcăcioase în casa „Moskilvad”.

În şcoala sătească locală, instruirea se limita la versuri imnice, catehism, geografie, aritmetică şi uneori puţină istorie a Danemarcei şi istorie naturală – în total şase ore pe săptămână în timpul jumătăţii de an incluzând vara, şi 30 de ore săptămânal în jumătatea de an incluzând iarna.

După preotul misionar local de la ţară, Martinus ca şi copil „din afara căsătoriei” era condamnat pierderii eterne, dar totuşi Martinus n-a putut crede acest lucru

 
Mama lui adoptivă înaintea casei părinteşti, circa 1900
Martinus la 11 ani
Martinus 11 år

Încă de atunci Martinus avea deja efectiv o relaţie personală intimă cu Dumnezeu. El povesteşte că, dacă o muscă era pe cale să se înece în ulciorul cu lapte, el se străduia s-o salveze, el – în caz contrar el nu s-ar fi putut aştepta ca Dumnezeu să-l ajute când ar fi avut nevoie de acest lucru.

O tinereţe cu munci practice
După confirmarea sa, a învăţat să slujească drept forjor. Totuşi, el a trebuit să renunţe la aceasta, pentru că era prea slăbuţ pentru o muncă istovitoare, şi în loc de aceasta el a devenit muncitor agricol. În 1910 Martinus s-a pregătit ca lăptar şi a lucrat în diverse fabrici de lapte din Danemarca, până în 1917, când s-a mutat în Copenhaga. Aici el de câteva ori a lucrat ca gardist şi poştaş până în 1920, când s-a angajat ca şi agent la fabrica de lapte Enigheden.

 
Martinus îmbrăcat în uniforma sa de paznic de noapte, circa 1918

  

Ce este important pentru cititori nu sunt trăirile spirituale pe care le-am avut, ci efectele create prin acele trăiri. Acestea, desigur, pot fi mai mult sau mai puţin controlate de către fiecare om moral, nepărtinitor şi eliberat. Aceste efecte sunt opera şi manifestarea mea deplină.
(Despre naşterea misiunii mele, cartea 4, capitolul 20)
Martinus scriind „Cartea Vieţii”, la Institutul Martinus, în jurul anului 1955

 

 

 

 

Acele talente la care am ajuns în evoluţia mea, sunt doar cele pe care le-au atins toţi oamenii înaintea mea, şi pe care toţi ceilalţi le vor atinge după mine, absolut toţi fără de excepţie.
(Creştinismul intelectualizat, partea 5)

 

 

 

 

 

 

Circa 1977, foto:© Mischa H. Lim

Dar Martinus visa la o împlinire mai bună în viaţa sa decât numai de a fi agent şi a nota cifre toată ziua. Câtva timp el s-a simţit atras de ideea de a deveni misionar, dar a renunţat din nou la aceasta, între altele pentru că el era în dezacord cu interpretarea din acel timp a multora dintre dogmele creştine. Curând s-a dovedit că Martinus a primit propria sa misiune a vieţii.

Conştiinţă cosmică la 30 de ani

În martie 1921 a avut loc o schimbare hotărâtoare în viaţa lui, pentru că el a primit câteva trăiri spirituale puternice, care au avut ca rezultat o extindere profundă a conştiinţei. În cărţile: În jurul naşterii misiunii mele şi „Creştinismul intelectualizat”, el a relatat detaliat şi frumos despre aceste, pentru el însuşi, trăiri spirituale neaşteptate.

Martinus la 30 de ani

La începutul operei Livets Bog 1, el scrie aceasta:
„Botezul focului cosmic prin care am trecut, şi a cărui analiză detaliată eu n-o pot trata aici, a lăsat după sine acest fapt, că în mine au fost activate capacităţi de percepţie total noi. Aceste capacităţi mi-au dat posibilitatea – nu în sclipiri – ci dimpotrivă, într-o constantă stare de veghe a conştiinţei diurne – de a vedea dincolo de lumea fizică toate forţele spirituale portante, cauzele invizibile, legile eterne ale lumii, energiile de bază şi principiile de bază. Prin urmare misterul vieţii n-a mai fost un mister pentru mine. Eu am devenit conştient cu privire la viaţa universului şi am fost iniţiat în principiul creator divin”. (Cartea Vieţii 1, partea 21)

Noua stare de conştiinţă, pe care Martinus a dobândit-o la 30 de ani, el a numit-o „conştiinţă cosmică”. Condiţia premergătoare pentru o conştiinţă cosmică este o capacitate intuitivă înalt evoluată, spre care toţi oamenii vor evolua mai devreme sau mai târziu.

Munca la imaginea lumii cosmice

Când Martinus a primit conştiinţa sa cosmică, el a trebuit să se obişnuiască s-o folosească. El a înţeles rapid că pentru el era necesar să devină vegetarian. El a devenit conştient şi de faptul că nu era suficient să descrie analizele sale de ştiinţă spirituală în timpul liber. Acesta era începutul câtorva ani foarte economici, în care Martinus a trăit cu sprijinul unor oameni caritabili, care au înţeles că era important ca el să se dedice misiunii sale. Primul volum al capodoperei Cartea Vieţii a fost gata pentru editare în 1932, şi în viitorii aproape 50 de ani el şi-a continuat vasta creaţie, care în cele din urmă a constat în multe pagini de text, simboluri desenate şi un lung şir de prelegeri.

O parte importantă a misiunii lui constă în a pune în lumină evoluţia continuă a creştinismului şi a altor religii către o formă viitoare, care se conformează cu nivelul de conştiinţă al omului intelectualizat modern. De aceea el şi-a mai caracterizat creaţiile drept creştinism intelectualizat şi le-a dat titlul comun de Al Treilea Testament. Prin aceasta el a unit modurile de a gândi, în altă manieră separate în ştiinţifice şi religioase, într-o ştiinţă spirituală nouă, despre care el a anticipat că va deveni fundamentul viitoarei evoluţii a omenirii.

O mare personalitate fără cultul propriei persoane

Martinus în apartamentul său din Institutul Martinus, în jurul anului 1978

A fost foarte hotărâtor pentru Martinus faptul că n-a fost creată nicio formă de sectă sau apartenenţă referitoare la opera vieţii lui, şi el n-a dorit deloc să devină un obiect al cultului personalităţii. Nu aparţinea de misiunea lui nici de a fi şef pentru venerarea vreunui cult, nici pentru vreo societate de credinţă. Tema principală din viaţa lui era de a aşterne pe hârtie şi a transmite cunoaşterea sa cosmică. Într-o mică ţară materialistă precum Danemarca, el a putut dezvolta această muncă aproape pe neobservate. Totuşi, acest lucru nu înseamnă că el a trăit izolat. El întotdeauna a fost foarte amabil şi îşi găsea timp pentru a răspunde la întrebări, când oamenii i se adresau. În general, el era un om plin de umor şi prietenos, care se bucura de prezenţa unor prieteni buni. Datorită evoluţiei sale ca om bipolar, el nu a trăit într-un cuplu şi n-a avut familie. La obişnuita întrebare referitoare la această temă, el răspundea binevoitor de vesel că de fapt el era căsătorit cu întreaga omenire.

Martinus a locuit în micul său apartament de la etajul întâi al Institutului până la moartea sa în 1981. Dar „Scopul” lui trăieşte mai departe – şi se bucură de un interes mereu crescând printre căutătorii spirituali ai adevărului în numeroase ţări din toată lumea.

(Interior din apartamentul lui Martinus, care este acum conservat ca şi cameră memorială.)