Stjernesymbol i menu


Citate
 

 

 

Protejarea absolută şi sigură a fiinţei vii contra unei sorţi rele este exact cauzată de acea protejare, pe care ea însăşi o oferă tuturor celorlalte fiinţe vii.
(Cartea Vieţii 7, partea 2447)

Citate caracteristice din creaţia lui Martinus

  

 • Unde neştiinţa este eliminată, acolo aşa-numitul „rău” încetează să existe”
  (Cartea Vieţii 1, partea 19)

 • Arta este capacitatea de a încarna o „înaltă intelecţie” în materie.
  (Cartea Vieţii 4, partea 1150)

 • Înţelegerea deplină a celor mai înalte analize ale vieţii, şi prin aceasta trăirea celui mai înalt adevăr, nu se poate însuşi numai prin citirea analizelor. Această înţelegere apare numai prin trăirea lor.
  (Cartea Vieţii 4, partea 1062)

 • Iubirea care nu este ştiinţă nu este iubire, la fel cum ştiinţa care nu este iubire nu este o ştiinţă absolută.
  (Cartea Vieţii 7, partea 2552)

 • Omul pământean nu este un animal în formă pură, dar el nu este nici om final evoluat. – El este un fugar rănit între două regnuri.
  (Cartea Vieţii 1, partea 82)
 

 

 

 

 

Cea mai înaltă decoraţie pe care noi o putem avea este amabilitatea noastră faţă de cel apropiat.
(Martinus la întâlnirea de consiliu, 22.01.1974)
 • Hrana spirituală absolut sănătoasă pentru om o reprezintă toate speciile de gânduri lipsite de egoism. […] Cele mai multe boli organice şi constante interne provin din specii de gânduri greşite şi deci otrăvitoare.
  (Cartea Vieţii 6, partea 2026)

 • Maiul, arcul cu săgeţi şi sabia au fost armele directe în anterioarele perioade culturale istorice ale omenirii. Totuşi, mai târziu, în cultura modernă, „contul bancar” a devenit instrumentul ucigător cel mai rafinat, aşa-numitul domeniu al „falsului principiu al negoţului”.
  (Cartea Vieţii 4, partea 1325)

 • Intelecţia poate evolua prin intermediul experienţelor şi instruirii, dar dimpotrivă, umanitatea nu poate evolua prin intermediul instruirii. Ea poate evolua numai singură, prin intermediul experienţelor unor suferinţe.
  (Cartea Vieţii 7, partea 2408)

 • Deoarece ştiinţa este cea dintâi cunoaştere incipientă despre univers şi despre viaţă, ea deci devine periferia lumii cosmice sau spirituale. Ea este conştiinţa cosmică incipientă. Ea este proaspătul aer marin din apropierea mării. Ştiinţa modernă deci efectiv este o dovadă de nezdruncinat despre spiritualizarea omenirii pământene.
  (Cartea Vieţii 1, partea 180)

 • Atât timp cât există o floare, amintirea despre o lume mai înaltă nu este posibil de înlăturat.
  (Cartea Vieţii 1, partea 183)
 
 • Astfel crucificarea de la Golgota n-a fost un oarecare eveniment neînsemnat. Ea a fost nu mai puţin decât un eveniment cosmic. Prin spiritul său de atotiubire, şi prin conştiinţa sa primară, prin salvatorul lumii de pe cruce, Dumnezeu a întors fundamentul de un milion de ani de cultură al întregii omeniri pământene de la „principiul atacului” şi „principiul apărării” până la „principiul pardonării”. 
  (Creştinismul intelectualizat, partea 28) 

 • Martirismul şi bucuria nu se pot uni precum nici uleiul cu apa.
  (O oboseală nenaturală, cap. 9, cartea nr. 16c)

 • Între organismul omului pământean şi organismul animalului de pradă există o diferenţă de evoluţie proeminentă, care rezultă din faptul că hrana vegetariană este o hrana naturală pentru om, în timp ce mâncarea din carne este o hrană naturală pentru animalele de pradă şi pentru alte animale carnivore.
  (Imaginea Lumii Eterne 4, partea 38,17)