Stjernesymbol i menu


Kurzy a prednášky
 

 

 

Čítajte a stiahnite si informácie o kurze v Martinusovom Centre (v angličtine)

 

 

Záujemca o Martinusovu Kozmológiu má veľa možností ako získať podrobnejšie poznatky a pochopenie jeho analýz, ak sa zúčastní kurzov alebo počúva prednášky.

Každé leto ponúka Martinusov Inštitút v Dánsku medzinárodný program kurzov s prednáškami, vysvetľovaním symbolov a študijnými skupinkami.

Kurzy sa uskutočňujú v dánskom Martinus-Centre v mestečku Klint, ktoré sa nachádza pri mori v peknom a pokojnom regióne, blízko mesta Nykøbing Sjælland asi 110 km severozápadne od Kodane. Tu si môžete pozrieť prezentáciu centra.

Štúdium v inštitúte je priamo založené na  životnom názore a obraze sveta, ktorý vyplýva z Martinusovho diela. Účastníci štúdia sa majú možnosť stretnúť s inými záujemcami v inšpirujúcej a láskavej atmosfére, ktorá charakterizuje novú humánnu svetovú kultúru.

Medzinárodné kurzy sa konajú počas dvoch posledných týždňov sezóny, to je koniec júla a začiatok augusta. V tomto roku sú kurzy v dánčine, švédčine, angličtine a nemčine. Ak je možnosť, tak sú ponúkané kurzy aj v esperante a iných jazykoch.

Tu si môžete pozrieť podrobný opis anglických prednášok a kurzov.

Tiež si môžete prečítať alebo stiahnuť informácie o programe anglického kurzu (20 strán).

V prednáškovej sále v centre sa nachádza technické vybavenie na simultánne tlmočenie a nahrávanie. Počas medzinárodných týždňov sa tlmočí do dánčiny, švédčiny, angličtiny, nemčiny, holandčiny a keď je možnosť – aj do esperanta a iných jazykov.