Stjernesymbol i menu


Martinusova Kozmológia

Martinus vytvoril množstvo symbolov, ktoré pomocou farebných obrazcov ilustrujú večné, duchovné zákony a princípy vesmíru. Symbol hore je jeho hlavným symbolom o večnom obraze sveta. Pozrite si symbol s vysvetlením.

 

Kde je odstránená nevedomosť, tzv. „zlo“ prestáva existovať.
(Livets Bog (Kniha života) 1, par. 19)

 

Pozrite si kártke video o Martinusovi a jeho diele (9 min)

"Kto som?"... "Má zmysel utrpenie a smrť?" … "Aký význam má láska?"

Viac videí [v angličtine]

Večný obraz sveta

Martinus (1890-1981) opisuje vo svojom rozsiahlom diele Tretí Zákon logický, súvislý obraz sveta. Tento obraz sveta ukazuje, že všetky živé bytosti tvoria jeden živý celok sveta a zúčastňujú sa na neustálej evolúcii k vyšším životným formám. Súčasné veľké zmeny a krízy vyjadrujú zánik jednej svetovej kultúry a zrod nového humánneho svetového spoločenstva.

Duchovná veda

Martinus pomocou svojich analýz ukazuje, ako sa naše vedomie, psychika a morálka, v závislosti od reinkarnácie a karmy, vyvíjajú podľa logických prírodných zákonov. Tieto zákony spôsobujú, že všetko čo prežívame – príjemné aj nepríjemné – sa časom stáva pre jednotlivca užitočným. Toto dielo vytvára jednotnú kozmológiu a duchovnú vedu, ktorá dáva optimistický názor na život a inšpiruje k tolerancií a láske k blížnemu.

Tretí Zákon

Jadrom jeho diela je sedemdielna Livets Bog (Kniha života) a štvorzväzkový Večný obraz sveta, ktorý obsahuje 44 symbolov aj s ich vysvetleniami. K tomu sa pridáva rad iných kníh a veľký počet článkov.

The Book Of life by Martinus
Voľné štúdium

Martinusove analýzy sú otvorenou ponukou pre všetkých – bez akejkoľvek formy členstva. Martinusov Inštitút má na starosti vydávanie, preklady kníh a informovanie o jeho diele.