Stjernesymbol i menu


Symboly
 
Technikou symbolov sú sprístupnené podrobnosti duševného a kozmického života pre naše fyzické zmysly. Sú umelo upravené tak, aby boli fyzicky viditeľné.
(Večný obraz sveta, kniha 1, časť B3)

 

 

 

Pozrite prehľad všetkých symbolov a s ich vysvetlením (v angličtine). Choďte na symboly.

Martinus tegner symbol
 

 

 

 

 

Symbol 6 - Živá bytosť 1
Symbol 6. Det levende væsen 1

Martinus nakreslil veľa symbolov ktoré sú dôležitou časťou jeho opisu večného obrazu sveta. Týmito symbolmi chcel podať ľahko pochopiteľný prehľad svojich princípov a zákonov, ktoré tvoria život a úplný celok sveta.

V knihách Večný obraz sveta, knihy  1-4 sa nachádza 44 symbolov aj s ich vysvetlením. Tvoria dôležitý doplnok k jeho hlavnému dielu Kniha Života. Martinus zanechal veľa ďalších symbolov, ktoré budú vydané v ďalších častiach Večného obrazu sveta.

Symboly sú tvorené obrazcami, farbami a čiarami a každý z nich ilustruje určitú oblasť z kozmických analýz. Martinus tak vytvoril fyzické obrazy duchovných skutočností, ktoré by inak boli nedosiahnuteľné pre naše fyzické vnímanie. Toto fyzické vnímanie uľahčuje koncentráciu myslenia pri duchovných javoch a umožňuje ich systematicky a cieľavedome študovať, ako to zvyčajne robíme, keď sa zaoberáme fyzickými predmetmi a javmi. 

Symboly môžeme prirovnať k mapám. Zobrazujú symbolické zobrazenie duchovných a kozmických skutočností, rovnako ako mapy zobrazujú symbolický obraz zemepisných skutočností. 

Následne sú zobrazené Martinusove symboly (v angličtine). Každý symbol je doplnený krátkym vysvetlením, ale vždy odporúčame čítať podrobné vysvetlenie od Martinusa v knihe Večný obraz sveta.

Symboly sú tiež vo forme plagátov, na použitie v študijných krúžkoch a pod. Dajú sa kúpiť v Internetovom kníhkupectve Inštitútu a sú v troch veľkostiach: B5 (18 x 25,8 cm), A3 (29,7 x 42) a veľkosť plagátov (ca. 55 x 65 cm) a tiež ako fólie formátu A4