Stjernesymbol i menu


Literatúra
 

 

 

Môžete čítať a hľadať v anglických verziach niekoľkých Martinusových kníh


Potom bude tiež možný prístup cez internet aj ku knihám v češtine

Tretí Zákon

Martinus nazval celé svoje dielo Tretí Zákon. Hlavným dielom je Livets Bog (Kniha Života) v siedmych zväzkoch. Ako doplnok napísal 4-zväzkový Večný obraz sveta, v ktorom pomocou farebných symbolov a vysvetľujúcich textov objasňuje hlavné princípy svojho obrazu sveta. Okrem toho napísal knihy Logika, Pochovávanie, Intelekutalizované kresťanstvo a 28 brožúrok a veľa článkov.

Martinusove knihy nie sú preložené do slovenčiny, ale veľa ich je preložených do češtiny a pokračujú preklady aj ostatných diel.

Knihy v češtine sú dostupné na adrese:
Michal Balik
Marie Pospisilové 2
CZ-77900 Olomouc
Česká republika
Email: michalbalik@volny.cz

Martinusov inštitút vydáva knihy v dánčine a aj v niektorých iných jazykoch. Je ich možno kúpiť v Inštitúte online kníhkupectva.

Niektoré z diel sú preložené do 22 jazykov. Tu môžete vidieť anglický obsah celého diela a informácie o knihách ktoré sú vydané v rôznych jazykoch. (Ešte sa prekladajú)

 

 

 

 

 

Prehľad literatúry

Tretí zákon

Prehľad zobrazuje celé Martinusovo dielo napísané v dánčine.

Knihy v češtine
Livets Bog (Kniha Života), časť 1-2
Logika
Pochovávanie
1 Osud ľudstva
4 O zrode mojej misie
5 Ideálna strava
8 Ľudstvo a obraz sveta
24 Tvorenie kultúry

Iné knihy a články
Tajomstvo modlitby
Kozmické vedomie
Cesta života
Nesmrteľnosť živých bytostí

Ešte nevydané knihy v češtine
Livets Bog (Kniha Života), časť 3-7,
Det Evige Verdensbillede (Večný obraz sveta), časť 1-4
Artikelsamling (Zborník článkov) 1
Intellektualiseret kristendom (Intelektualizované kresťanstvo)

Brožúrky
2 Påske (Veľká noc)
3 Hvad er sandhed? (Čo je pravda)
6 Blade af Guds billedbog (Listy z obrázkovej knihy božej)
9 Mellem to verdensepoker (Medzi dvoma svetovými epochami)
12 Vejen til indvielse (Cesta k zasväteniu)
13 Juleevangeliet (Vianočné evanjelium)
14 Bevidsthedens skabelse (Vytváranie vedomia)
15 Ud af mørket (V temnote)
16 Reinkarnationsprincippet (Princíp reinkarnácie)
17 Verdenreligion og verdenspolitik (Svetové naboženstvo a svetová politika)
18 Livets Skæbnespil (Osudová hra života)
19 Kosmiske glimt (Kozmické záblesky)
20 Meditation (Meditácia)
22 Livets vej (Cesta života)
25 Vejen til paradis (Cesta do raja)
26 Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed (Diabolské vedomie a Kristovo vedomie)
27 Verdensfredens skabelse (Tvorba mieru)
28 To slags kærlighed (Dva druhy lásky)

Iné vydania
Plagáty so symbolmi
Martinusove pamäti
Martinus – ako si na neho pamätám