Stjernesymbol i menu


O Martinusovej Kozmológií
 
Kým tu budú kvety, spomienka na vyšší svet nemôže vyhasnúť.
(Livets Bog (Kniha Života)1, §183)

Dánsky spisovateľ Martinus (1890-1981) vo svojich dielach opísal jedinečný duchovno-vedecký obraz sveta, ktorý obsahuje jedinečné, na logike založené vysvetlenia bytia. Základom pre to bola jeho vysoko vyvinutá schopnosť intuície, ktorá mu umožnila nahliadnuť a analyzovať duchovný svet, ktorý existuje za známym fyzickým svetom. Cieľom jeho práce bolo vytvoriť duchovnú vedu, ktorá by mohla dať súčasným hľadačom pravdy a logicky mysliacim ľuďom hlbšie porozumenie o podstate života a vývoji sveta. Vo svojich analýzach Martinus predstavuje oveľa optimistickejší a rozsiahlejší pohľad na život, než je všeobecne známy. Súčasne sú cenným pomocníkom v praktickom rozvoji morálky a správania.

Martinusove knihy sú otvorenou ponukou pre všetkých záujemcov. Nie sú spojené so žiadnou formou vytváranie spolkov alebo členstva – všetci môžu voľne študovať jeho knihy a tešiť sa z inšpirácie, ktorú dávajú. Martinusova kozmológia nie je náboženskou vierou, ale dáva na logike založené pochopenie života a jeho náboženskej dimenzie. Podľa Martinusa je čas zrelý na to, čo nazýva veda všelásky alebo intelektualizované kresťanstvo. A preto celé svoje diela nazval Tretí Zákon.

Čítajte o Martinusovej kozmológií. Tu dole úvodné texty a vlastné Martinusove články

Solen skinner i standkantens sten