Det evige liv eller livsstigen

      

Symbol 28

 

Resume af forklaring til symbol 28 – Det evige liv eller livsstigen:

Symbolet symboliserer, at de levende væsernes evige liv former sig som en evigt opadstigende livsvandring. Denne vandring har sine opgangs- og nedgangsepoker, men de viser altid fremad – ikke tilbage. De nedadgående epoker er en livsbetingelse for, at væsenet senere kan opleve overliggende epoker eller kosmiske spiralkredsløb. Derfor er de i virkeligheden, set i et helhedsperspektiv, at betragte som opadgående epoker.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 3 og Livets Bog, bind 1.

Centrale detaljer i symbolet:

  • De store violette trin symboliserer, hver især, et spiralkredsløb, altså en livsoplevelsesepoke inden for hvilken væsenerne oplever kulminationen af mørket og kuminationen af lyset.
  • Det mellemste violette spiraltrin strækker sig op over seks farvede felter: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesplanet. De fire sidstnævnte planer er lysets riger, medens tyngdeplanet eller dyreriget er mørkets plan, som spagfærdigt begynder i sidste del af instinkt- eller planteriget.
  • Hvert spiraltrin rummer den samme struktur og de samme tilværelsesplaner, men i nye variationer.
  • De farvede felter med trappetrin længst til højre symboliserer, at tilværelsesplanerne har mange mindre, lokale trin. Det er f.eks. de enkelte jordliv, årskredsløbene, døgnkredsløbene med flere.

Se også:

Hør Martinus foredrag

Søg i Martinus Værk

Søg i historisk materiale