Begiven­heds­oversigt

Oversigt over begivenheder i Martinus’ liv (1890-1981) – og i Martinus’ sags historie til og med år 2005

Af

Knud Højgaard

i samarbejde med
Henry Hedegaard

Martinus Institut
Historisk Arkiv

2016

1. udgave, 24. marts 2007

2. udgave, 3. maj 2007
I 2. udgave er diverse småfejl rettet; desuden er der foretaget nogle få opdateringer.

3. udgave, 1. september 2008.
I 3. udgave er tilføjet et appendiks (A) med en oversigt over fremmedsprogede småbøger. Endvidere er der foretaget en del små ændringer og opdateringer.

4. udgave, 16. februar 2010
I  4. udgave er der foretaget en del opdateringer og små ændringer. Desuden er appendiks A ajourført.

5. udgave, 9. december 2010
I  5. udgave har Instituttets fotogruppe tilføjet fotos (med separate billedtekster). Desuden er der foretaget en del opdateringer og små ændringer.

6. udgave, 15. juni 2011
I 6. udgave er tilføjet et appendiks (B) med en oversigt over publicerede symboler. Desuden er appendiks A opdateret.

7. udgave, 24. juli 2012
I 7. udgave er appendikserne A og B opdaterede.

8. udgave, 16. juni 2016
I 8. udgave er appendikserne A og B opdaterede. Desuden er der foretaget en del små opdateringer og ændringer.

 

© illustrationer: Martinus Institut

Henvendelser vedrørende begivenhedsoversigten bedes rettet til:
Martinus Institut, att.: Historisk Arkiv.
Gerne via e-mail: info@martinus.dk