Avanceret søgning
   

Velkommen til den digitale udgave af Martinus’ værk Det Tredje Testamente. På disse sider har du mulighed for at læse hele indholdet af de forskellige bøger i værket. Du kan også søge efter bestemte ord og sætninger og få vist de tekstafsnit, hvori de søgte ord og sætninger indgår. Læse- og søgefunktionen omfatter på nuværende tidspunkt nedennævnte bøger, og den vil efterhånden blive udbygget med de øvrige dele af det samlede værk. Hvis du ønsker at linke direkte fra en hjemmeside til læse- og søgefunktionen, kan du se en praktisk vejledning hertil.

Det er planen, at Martinus' artikler i nær fremtid også bliver tilgængelige her.

Vejledning til læsning og søgning

Læsning: Vælg en indholdsfortegnelse eller en bog eller et bind i rullelisten foroven. Vælg et kapitel eller et tekststykke. Du kan bladre fra stykke til stykke ved at klikke på de angivne pile. Du kan også benytte højre eller venstre piletast på dit tastatur.
     Tip: Ved store tekststykker kan du rulle teksten op over skærmen ved at trykke på mellemrumstasten (fungerer som Page Down).
     Nyhed: I Livets Bog kan du nu indtastes nummeret på et stykke i et andet bind, hvorved der automatisk skiftes bind. Det samme gælder for valget af symbol i Det Evige Verdensbillede.

Søgning: I søgeboksen søges i alle de bøger og bind, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Søgefunktionen finder de sætninger, hvori samtlige angivne søgeord forekommer. Skriv op til ti søgeord i boksen, adskilt af mellemrum. Bemærk, når du søger, at samme ord kan have forskellige stave- eller bøjningsformer, fx sandkorn/sandskorn, centre/centrer. Ønskes flere søgemuligheder, vælges Avanceret søgning

Liste over bøger og bind

Livets Bog, bind 1, 6. udgave 2011. Læs bog. Se kolofon.

Livets Bog, bind 2, 5. udgave 2012. Læs bog. Se kolofon.

Livets Bog, bind 3, 4. udgave 2012. Læs bog. Se kolofon.

Livets Bog, bind 4, 4. udgave 2013. Læs bog. Se kolofon.

Livets Bog, bind 5, 4. udgave 2013. Læs bog. Se kolofon.

Livets Bog, bind 6, 4. udgave 2014. Læs bog. Se kolofon.

Livets Bog, bind 7, 4. udgave 2014. Læs bog. Se kolofon.

Det Evige Verdensbillede, bog 1, 4. udgave 2019. Læs bog. Se kolofon.

Det Evige Verdensbillede, bog 2, 3. udgave 2019. Læs bog. Se kolofon.

Det Evige Verdensbillede, bog 3, 3. udgave 2019. Læs bog. Se kolofon.

Det Evige Verdensbillede, bog 4, 2. udgave 2019. Læs bog. Se kolofon.

Det Evige Verdensbillede, bog 5, 1. udgave 2012. Læs bog. Se kolofon.

Det Evige Verdensbillede, bog 6, 1. udgave 2015. Læs bog. Se kolofon.

Grand Kursus, 1. udgave 2018. Læs bog. Se kolofon.

Logik, 7. udgave 2016. Læs bog. Se kolofon.

Bisættelse, 4. udgave 2016. Læs bog. Se kolofon.

Den Intellektualiserede Kristendom, 1. udgave 2004. Læs bog. Se kolofon.

Artikelsamling 1, 1. udgave 2002. Læs bog. Se kolofon.

Småbøger:

1. Menneskehedens skæbne, 4. udgave 2004. Læs bog. Se kolofon.

2. Påske, 3. udgave, 3. oplag 2010. Læs bog. Se kolofon.

3. Hvad er sandhed, 1989. Læs bog. Se kolofon.

4. Omkring min misions fødsel, 3. udgave 2019. Læs bog. Se kolofon.

5. Den ideelle føde, 7. udgave 2019. Læs bog. Se kolofon.

6. Blade af Guds billedbog, 1990. Læs bog. Se kolofon.

7. Den længst levende afgud, 1969. Læs bog. Se kolofon.

8. Menneskeheden og verdensbilledet, 1991. Læs bog. Se kolofon.

9. Mellem to verdensepoker, 2003. Læs bog. Se kolofon.

10. Kosmisk bevidsthed, 1991. Læs bog. Se kolofon.

11. Bønnens mysterium, 3. udgave 2015. Læs bog. Se kolofon.

12. Vejen til indvielse, 4. udgave 2013. Læs bog. Se kolofon.

13. Juleevangeliet, 4. udgave 2013. Læs bog. Se kolofon.

14. Bevidsthedens skabelse, 3. udgave 2019. Læs bog. Se kolofon.

15. Ud af mørket, 2. udgave, 2. oplag 2010. Læs bog. Se kolofon.

16. Reinkarnationsprincippet, 4. udgave, 2. oplag 2010. Læs bog. Se kolofon.

17. Verdensreligion og verdenspolitik, 2. udgave, 3. oplag 2010. Læs bog. Se kolofon.

18. Livets skæbnespil, 1991. Læs bog. Se kolofon.

19. Kosmiske glimt, 1988. Læs bog. Se kolofon.

20. Meditation, 2003, 3. udgave, 2. oplag. Læs bog. Se kolofon.

21. Hinsides dødsfrygten, 4. udgave 2015. Læs bog. Se kolofon.

22. Livets vej, 1988. Læs bog. Se kolofon.

23. De levende væseners udødelighed, 1989. Læs bog. Se kolofon.

24. Kulturens skabelse, 3. udgave, 1. oplag 2004. Læs bog. Se kolofon.

25. Vejen til paradis, 6. udgave 2013. Læs bog. Se kolofon.

26. Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed, 1991. Læs bog. Se kolofon.

27. Verdensfredens skabelse, 1989. Læs bog. Se kolofon.

28. To slags kærlighed, 3. udgave, 1. oplag 2004. Læs bog. Se kolofon.

 Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.