Originalmanuskript til Livets Bog

Bind:

På denne side vises Martinus' maskinskrevne originalmanuskript til Livets Bog, bind 1-7.

Manuskriptet er skrevet på Martinus' første skrivemaskine (mrk. Woodstock) købt i september 1922. Martinus påbegyndte manuskriptet til Livets Bog, bind 1, i 1928 og boede på det tidspunkt på Pile Allé 7 H på Frederiksberg.

Trykningen af Livets Bog, bind 1, påbegyndtes i marts 1930 i Valdemar Pedersens Bogtrykkeri i København. 11. juli 1932 udkom Livets Bog, bind 1, i 2000 eksemplarer.

Det var oprindeligt meningen, at de første kapitler af bind 1 skulle udkomme i hæfteform i 1930, men trykningen trak ud, så det blev først fra bind 2, at Livets Bog publiceredes på den måde. Disse 16-siders subskriptionshæfter blev udsendt til abonnenterne efterhånden som trykningen skred frem, og man kunne så selv samle dem til hele bind og få dem indbundet. Livets Bog, bind 2-7, udkom i perioden 1939-1960. I 1960 havde Martinus i en alder af 70 år dermed afsluttet sit hovedværk.

Vejledning til læsningen

Vælg et bind i rullelisten foroven. Vælg et tekststykke eller en bestemt side i manuskriptet. Du kan bladre fra side til side ved at klikke på knapperne med pile. Du kan også benytte højre eller venstre piletast på dit tastatur.  Tip: Du kan rulle teksten op over skærmen ved at trykke på mellemrumstasten (fungerer som Page Down).

Til orientering brugte Martinus understregninger i manuskriptet til at markere den kursiv, der senere kom med i de trykte bogudgaver.

I stedet for rullelisten kan du klikke herunder:
 

Livets Bog  
bind 1
Livets Bog
bind 2
Livets Bog
bind 3
Livets Bog
bind 4
Livets Bog
bind 5
Livets Bog
bind 6
Livets Bog
bind 7

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.