Førsteudgave af Livets Bog

Bog:

På denne side vises førsteudgaverne til Livets Bog 1-7.

De syv bind udkom i årene 1932 til 1960. Trykningen af første bind påbegyndtes i marts 1930 i Valdemar Pedersens Bogtrykkeri i København. 11. juli 1932 udkom Livets Bog 1 i 2000 eksemplarer.

Det var oprindeligt meningen, at de første kapitler af bind 1 skulle udkomme i hæfteform i 1930, men trykningen trak ud, så det blev først fra bind 2, at Livets Bog publiceredes på den måde. Disse 16-siders subskriptionshæfter blev udsendt til abonnenterne efterhånden som trykningen skred frem, og man kunne så selv samle dem til hele bind og få dem indbundet. Livets Bog 2-7 udkom i perioden 1939-1960.

I 1960 havde Martinus i en alder af 70 år dermed afsluttet sit hovedværk.

Vi gør opmærksom på, at der i 1. udgaverne forekommer indholdsmæssige fejl, der typisk er opstået i forbindelse med sætteprocessen i gamle dage. Disse fejl er blevet rettet i nyeste udgave af bøgerne.

Vejledning til læsningen

Vælg et bind i rullelisten foroven. Vælg et tekststykke eller en bestemt side i bogen. Du kan bladre fra side til side ved at klikke på knapperne med pile. Du kan også benytte højre eller venstre piletast på dit tastatur.  Tip: Du kan rulle teksten op over skærmen ved at trykke på mellemrumstasten (fungerer som Page Down).

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.