Førsteudgave af Livets Bog

På denne side vises førsteudgaverne til Livets Bog 1-7.

De syv bind udkom i årene 1932 til 1960. Trykningen af første bind påbegyndtes i marts 1930 i Valdemar Pedersens Bogtrykkeri i København. 11. juli 1932 udkom Livets Bog 1 i 2000 eksemplarer.

Det var oprindeligt meningen, at de første kapitler af bind 1 skulle udkomme i hæfteform i 1930, men trykningen trak ud, så det blev først fra bind 2, at Livets Bog publiceredes på den måde. Disse 16-siders subskriptionshæfter blev udsendt til abonnenterne efterhånden som trykningen skred frem, og man kunne så selv samle dem til hele bind og få dem indbundet. Livets Bog 2-7 udkom i perioden 1939-1960.

I 1960 havde Martinus i en alder af 70 år dermed afsluttet sit hovedværk.

Vi gør opmærksom på, at der i 1. udgaverne forekommer indholdsmæssige fejl, der typisk er opstået i forbindelse med sætteprocessen i gamle dage. Disse fejl er blevet rettet i nyeste udgave af bøgerne.


Vejledning til læsningen

Vælg et bind i rullelisten. Vælg et tekststykke eller en bestemt side i bogen. Du kan bladre fra side til side ved at klikke på knapperne med pile. Du kan også benytte højre eller venstre piletast på dit tastatur.

Tip: Du kan rulle teksten op over skærmen ved at trykke på mellemrumstasten (fungerer som Page Down).

Forsiden af førsteudgaven af Livets Bog, bind 1
Se også