Skæbneelement og talentkerner under diskarnation

      

Symbol 71

Resumé af forklaring til symbol 71 – Skæbneelement og talentkerner under diskarnation

Symbolet viser skæbneelementet i overbevidstheden hos et diskarneret menneske.  Dets talentkerner for at opbygge en ny fysisk krop vises i den orange ring.

Det sorte hul i midten symboliserer menneskets jeg, det violette felt dets skabeevne og de sorte huller ved randen jegerne for dets mikrovæsener.

I skæbnelementet findes alle de talentkerner, som mennesket har opøvet i de foregående fysiske liv, herunder også talentkerner for at skabe en ny fysisk organisme. Vi ser, at nogle talentkerner er beskadigede. Det indebærer, at mennesket bliver født med en hertil svarende defekt organisme i næste inkarnation.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5.
Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

(Note: De tre symboler nr. 71, 72 og 73 indgår tillige som dele af det samlede symbol nr. 74) 

Se også:

Hør Martinus foredrag

Søg i Martinus Værk

Søg i historisk materiale