Begiven­heds­oversigt

Appendiks A

Oversigt over fremmedsprogede småbøger
til og med år 2015

Knud Højgaard, 16. juni 2016

A.1   Indledning

A.1.1   Relation til Begivenhedsoversigten (BO'en)

I BO'en er Martinus' fremmedsprogede småbøger kun undtagelsesvis medtaget. I dette appendiks registreres i princippet alle fremmedsprogede småbøger. Det er dog en forudsætning, at bøgerne har været tilgængelige ved registreringen. Det betyder i praksis, at kun bøger, der haves på instituttet, er registreret.

A.1.2   Instituttets publikationer

Martinus Institut (MI) publicerer / har publiceret småbøger på følgende fremmedsprog: engelsk, esperanto, fransk, islandsk, italiensk, japansk, kinesisk, litauisk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, spansk, svensk, tysk. Alle disse småbøger haves i instituttets historiske arkiv (Hi-Ar ).

A.1.3   Publikationer i andre lande

Følgende lande publicerer / har publiceret småbøger: Holland, Island, Kroatien, Rusland, Serbien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn. For disse landes vedkommende er registreringen således afhængig af, at landene har sendt deres publikationer til MI/Hi-Ar. De allerfleste af disse småbøger haves dog i Hi-Ar.

A.1.4   Hvad medtages i registreringen?

Registreringen omfatter alle førsteudgaver og alle nye udgaver, også e-bøger. Nye oplag medtages kun undtagelsesvis. I nogle lande er der udgivet enkelte småbøger uden for nummerserien (1-28). Disse bøger registreres efter de nummererede. Endvidere omtales eventuelle samleværker, der indeholder småbøger eller dele af småbøger.

A.1.5   Ordning af oversigten

Oversigten ordnes alfabetisk efter sprog. Inden for hvert sprog ordnes efter småbogsnummer (se A.1.7).

A.1.6   Registrering af den enkelte bog

Nummer. Titel. År. Udgave. Forlag (Martinus Institut: MI). Oversætter. ISBN-nummer (hvis anført). Note (evt.).

A.1.7   Nummeroversigt

Delnumre svarer til de nyeste udgaver af småbøgerne.

1       Menneskehedens skæbne
2 Påske
3 Hvad er sandhed?
4 Omkring min missions fødsel
5 Den ideelle føde
6 6a Blade af Guds billedbog    
6b Pinseglans over livet
7 Den længst levende afgud
8 Menneskeheden og verdensbilledet
9 Mellem to verdensepoker
10 10a Kosmisk bevidsthed    
10b Mental suverænitet
11 Bønnens mysterium
12 12a Vejen til indvielse    
12b Omkring mine kosmiske analyser    
12c Gavekultur
13 Juleevangeliet
14 14a Bevidsthedens skabelse    
14b
Tanker omkring påske    
14c Julelysene
15 15a Et glimt fra verdensgenløsningen    
15b
 Getsemane Have    
15c Ud af mørket
16 16a Reinkarnationsprincippet    
16b Universets mælkeveje    
16c Unaturlig træthed    
16d Gennem verdensaltets tomrum
17 17a Jordmenneskets skæbneårsag    
17b
Pilatus, Kristus og Barrabas    
17c Verdensreligion og verdenspolitik    
17d Hvorfor skal man tilgive sin næste?
18 18a Livets skæbnespil    
18b Den store fødsel    
18c
Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse    
18d Dyrets billede og Guds billede
19 19a Lavintellektualitet og højintellektualitet    
19b Det femte bud    
19c
Kosmiske glimt
20 20a På kærlighedens alter    
20b Meditation    
20c Menneskeheden ét med Gud
21 21a Hinsides dødsfrygten    
21b
Det psykiske tempel    
21c
Dømmer ikke    
21d Vejen, sandheden og livet
22 22a Livets vej    
22b Mentale fængsler    
22c Den sekundære og den primære opstandelse
23 23a De levende væseners udødelighed    
23b Åndsvidenskabens nødvendighed    
23c Primitivitet og overtro
24 Kulturens skabelse
25 Vejen til paradis
26 26a Udødelighed
26b Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed
26c Guds skabelse af mennesket
26d Verdenssituationen og Guds billede
27 27a Verdensfredens skabelse    
27b Jeget og evigheden
28 To slags kærlighed

A.1.8   Redaktionen slut

16. juni 2016

A.2   Oversigt

A.2.1   Engelsk

(1)       The Fate of Mankind. 1990. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0701-5.
(1) =. 2005. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0731-7.
(1) =. 2008. 3. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0741-6.
(1) The Third Testament. The Fate of Mankind. 2012. 1st e-book-edition – corresponding to the printed book: 3. ed. 2008. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5100-6.
(1) =. 2013. 4. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0746-1.
(1) =. 2013. 2. e-book edition, Mobi. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5139-6.
(2) Easter. 1962. MI. Edward Ockey (fra esperanto).
(2) =. 1973. MI. Edward Ockey (fra esperanto). ISBN 87-575-0702-3.
(2) =. 2005. 2. ed. MI. Edward Ockey (fra esperanto). ISBN 87-575-0732-5.
(2) The Third Testament. Easter. 2012. 1. e-book edition – corresponding to the printed book: 2. ed. 2005. MI. Edward Ockey. ISBN 978-87-575-5101-3.
(2) =. 2013. 3. ed. MI. Edward Ockey (fra esperanto). ISBN 978-87-575-0742-3.
(2) =. 2013. 2. e-book edition, Mobi. MI. Edward Ockey. ISBN 978-87-575-5140-2.
(4) On the Birth of my Mission. 1957. MI. Joe Saxe.
(4) The Third Testament. On the Birth of My Mission. 2013. 2. ed. MI. Joe Saxe. ISBN 978-87-575-0755-3.
(4) =. 2013. 1. e-book edition, Mobi. MI. Joe Saxe. ISBN 978-87-575-5103-7.
(5) The Ideal Food. 1959. MI. Anna Ørnsholt.
(5) =. 1965. [Ny udg.]. MI. Anna Ørnsholt.
(5) =. 1992. [Ny udg.]. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0736-8.
(5) =. 2005. 3. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0738-4.
(5) =. 2010. 4. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0743-0.
(5) The Third Testament. The Ideal Food. 2012. 1. e-book edition – corresponding to the printed book: 4. ed. 2010. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5104-4.
(5) =. 2013. 6. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0748-5.
(5) =. 2013. 2. e-book edition, Mobi. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5143-3.
(6a) Pages from God's Picture Book. 1955. MI. Anna Ørnsholt. Første M-bog på engelsk. BO # 297.
(10a) Cosmic Consciousness. 1957. MI. Anna Ørnsholt.
(10) The Third Testament. Cosmic Consciousness. 2013. 2. ed. MI. Anna Ørnsholt; revised by Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0747-8. – Indeholder også: 10b: Mental Sovereignty. Andrew Brown.
(10) =. 2013. 1. e-book edition, Mobi. MI. Anna Ørnsholt; revised by Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5109-9. – Indeholder også: 10b: Mental Sovereignty. Andrew Brown.
(11) The Mystery of Prayer. 1986. MI. Karin Brant Nielsen; revised by Mary McGovern. ISBN 87-575-0711-2.
(11) The Third Testament. The Mystery of Prayer. 2012. 1. e-book edition – corresponding to the printed book: 1. ed. 1986. MI. Karin Brant Nielsen; revised by Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5110-5.
(11) =. 2013. 2. ed. MI. Karin Brant Nielsen; revised by Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0750-8.
(11) =. 2013. 2. e-book edition, Mobi. MI. Karin Brant Nielsen; revised by Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5149-5.
(12a) The Road to Initiation. 1957. MI. Anna Ørnsholt. Paginering: p. 107-150 (se "Discourses I"). – Indeholder også: 12b: Around my Cosmic Analyses. Paginering: p. 75-104 (se "Discourses I").
(12a) =. 1957. MI. Anna Ørnsholt. – Indeholder også: 4: On the Birth of my Mission; 10a: Cosmic Consciousness; 12b: Around my Cosmic Analyses. Rygtitel: The Road to Initiation. – Endvidere haves værket med samme indhold, men med "On the Birth of my Mission" på titelsiden.
(12) The Third Testament. The Road to Initiation. 2014. 1. e-book edition, Mobi. MI. Anna Ørnsholt; revised by Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5150-1. – Indeholder også: 12b: On My Cosmic Analyses. Anna Ørnsholt; revised by Mary McGovern; 12c: The Culture of Giving. Mary McGovern.
(12) =. 2015. 2. ed. MI. Anna Ørnsholt; revised by Mary McGovern. ISBN 987-87-575-0756-0. – Indeholder også: [som e-bogen].
(16) The Principle of Reincarnation. 1999. 1. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0729-5. – Indeholder også: 16b: The Galaxies of the Universe; 16c: Unnatural Fatigue; 16d: Through the Empty Space of the Universe.
(16) =. 2005. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0733-3. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(16) =. 2007. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0733-1. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(16) The Third Testament. The Principle of Reincarnation. 2012. 1. e-book edition – corresponding to the printed book: 2. ed. 2005. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5115-0.
(16) =. 2013. 3. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0744-7. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(16) =. 2013. 2. e-book edition, Mobi. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5154-9. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(17)

World Religion and World Politics. 1993. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0717-1. Indeholder: 17a: The Cause of the Fate of Terrestrial Man; 17b: Pilate, Christ and Barabbas; 17c: World Religion and World Politics; 17d: Why One Should Forgive One's Neighbour.

(17) The Third Testament. World Religion and World Politics. 2013. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0734-8. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(17) =. 2013. 1. e-book edition, Mobi. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5116-7. – Indeholder også: [som trykte bog].
(20) Meditation. 1990. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0720-1. Indeholder: 20a: On the Altar of Love; 20b: Meditation; 20c: Mankind at One with God.
(20) The Third Testament. Meditation. 2013. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0739-3. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(20) =. 2013. 1. e-book edition, Mobi. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5119-8. – Indeholder også: [som trykte bog].
(22) The Road of Life. 1990. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0722-8. – Indeholder også: 22b: Mental Prisons; 22c: The Secondary and the Primary Resurrection.
(22) The Third Testament. The Road of Life. 2013. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0738-6. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(22) =. 2013. 1. e-book edition, Mobi. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5121-1. – Indeholder også: [som trykte bog].
(23a) The Immortality of Living Beings. 1970. MI. C. Campbell-McCallum.
(23) =. 1992. MI. Mary McGovern. ISBN 87-575-0723-6. – Indeholder også: 23b: The Necessity of Spiritual Science; 23c: Primitiveness and Superstition.
(23) =. 2007. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0740-9. – Indeholder også: [som 1992-udg.].
(23) The Third Testament. The Immortality of Living Beings. 2013. 4. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0745-4. – Indeholder også: [som 1992-udg.].
(23) =. 2013. 1. e-book edition, Mobi. MI. MaryMcGovern. ISBN 978-87-575-5122-8. – Indeholder også: [som trykte bog].
(25) The Road to Paradise. 2008. 1. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0725-6.
(25) The Third Testament. The Road to Paradise. 2013. 2. ed. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-0753-9.
(25) =. 2013. 1. e-book edition, Mobi. MI. Mary McGovern. ISBN 978-87-575-5124-2.
  Discourses I. 1957. MI. – Indeholder: 4: On the Birth of my Mission; 10a: Cosmic Consciousness; 12b: Around my Cosmic Analyses (p. 75-104); 12a: The Road to Initiation (p. 107-150).
  Marriage and Universal Love. 1989. MI. Mary McGovern. Oversat fra "Ægteskabet og alkærligheden", K-1969-22-25 (og 1987-7), eng. K-1987-3,4.
  Marriage and Universal Love. 1990. [Ny udg.]. MI. Mary McGovern. Oversat fra [som 1. udg.].
  Marriage and Universal Love. 2010. 2. ed. MI. Mary McGovern. Oversat fra [som 1. udg.]. ISBN 987-87-575-0735-5.

A.2.2   Esperanto

(1)       La sorto de la homaro. 1964. MI. Ib Schleicher.
(1) =. [2007]. 1964-udgaven med nyt omslag. MI. Ib Schleicher. ISBN 987-87-575-0100-1.
(2) Pasko. 1943. Livets Bogs Bureau. Thora Hammarlund. Første M-bog på esperanto. BO # 150.
(2) =. 1954. [Ny udg.]. MI. C. Graversen.
(2) =. [2007]. 1954-udgaven med nyt omslag. MI. C. Graversen. ISBN 978-87-575-0102-5.
(3) Kio estas la vero. [1955]. La Spirit-Scienca Instituto de Martinus. C. Graversen.
(3) =. 1965. MI. C. Graversen.
(4) Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio. 1965. MI. C. Graversen.
(5) La ideala nutraĵo. 1956. MI. C. Graversen.
(5) =. 1965. MI. C. Graversen. Udgave med indeks.
(6) Folioj el la bildolibro de Dio. 1965. MI. C. Graversen. – Indeholder også: 6b: Pentekosta brilo super la vivo.
(7) La idolo plej longe vivanta. 1961. MI. C. Graversen.
(7) =. 1992. 2. udg. MI. C. Graversen. ISBN 87-575-0101-7.
(7) =. [2007]. Nedfotograferet optryk af 2. udg. MI. C. Graversen. ISBN 978-87-575-0101-8.
(8) La homaro kaj la mondbildo. 1953. MI. C. Graversen. Denne udgave (og kun denne) har et (forkortet) forord af Paul Brunton. BO # 245.
(8) =. 1965. MI. C. Graversen.
(9) Inter du mondepokoj. 1965. MI. Ib Schleicher.
(10) Kosma konscio. 2010. 1-a eldono. MI. Ib Schleicher. ISBN 978-87-575-0117-9. – Indeholder også: 10b: Mensa suvereneco.
(11) La mistero de la preĝo. 2006. 1. udg. MI. Ib Schleicher. ISBN 87-575-0120-3.

A.2.3   Fransk

(1)       Le destin de l'humanité. 1992. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1200-0. Første M-bog på fransk (sammen med 4, 5, 11 og "Les portes de la mort". BO # 783.
(1) =. 2006. [Ny udg.]. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1205-1.
(4) De la naissance de ma mission. 1992. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. Første M-bog på fransk (sammen med 1, 5, 11 og "Les portes de la mort". BO # 783.
(4) =. 1997. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1204-3.
(5) De l'alimentation idéale. 1992. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1201-9. Første M-bog på fransk (sammen med 1, 4, 11 og "Les portes de la mort"). BO # 783.
(5) =. 2006. 2. dépôt légal [ny udg.]. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1209-4.
(11) Le mystère de la prière. 1992. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1202-7. Første M-bog på fransk (sammen med 1, 4, 5 og "Les portes de la mort"). BO # 783.
(11) =. 2006. 2. dépôt légal [ny udg.]. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1211-6.
(13) L'évangile de Nöel. 1997. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1203-5.
(13) =. 2006. 2. dépôt légal [ny udg.]. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. ISBN 87-575-1213-2.
  Les portes de la mort. 1992. MI. Christine Cazas, Ingemar Fridell. Første M-bog på fransk (sammen med 1, 4, 5 og 11). BO # 354 og # 783.

A.2.4   Hollandsk

(1)       Het lot van de mensheid. 1974. Martinus Werkgroep, Den Haag. Martinus Werkgroep.
(1) =. 2005. [2. udg.]. Sigma Press, Tilburg. G. Oude Groen. ISBN 90-6556-229-X. På titelside og omslag: Het Derde Testament.
(2) Pasen. 1992. Uitgeverij De Ster, Breda. Vertaalgroep Martinus Centrum, Den Haag. ISBN 90-6956-014-9.
(3) Wat is waarheid? 1964. Manuskriptudgave. Gezondheidshuis der Stichting "Voorlichting Natuurlijke Leefwijze", Den Haag. N. Jager. Første hollandske udgave af en eksisterende M-bog. BO # 423.
(3) =. 1999. [Ny udg.]. Uitgeverij De Ster. W.J. Kuyper [Kuijper]. ISBN 90-6556-134-X. BO # 423.
(4) Over de geboorte van mijn missie. 1996. Uitgeverij De Ster. Vertaalgroep Martinus Centrum, Den Haag. ISBN 90-6556-050-5.
(5) Het ideale voedsel. 1994. Uitgeverij De Ster, Breda. Vertaalgroep Martinus Centrum, Den Haag. ISBN 90-6556-028-9.
(11) Het mysterie van het gebed. 2000. Uitgeverij De Ster, Tilburg. W.J. Kuyper [Kuijper]. ISBN 90-6556-140-4.
(23) De onsterflijkheid van de levende wezens. 2000. Uitgeverij De Ster, Tilburg. Cees Kuijper. ISBN 90-6556-147-1. – Indeholder også: 23b: De noodzaak van de geesteswetenschap; 23c: Primitiviteit en bijgeloof; 22a: De levensweg; 22b: Mentale gevangenissen; 22c: De secundaire en de primaire opstanding.
(28) Twee soorten liefde. 1999. Uitgeverij De Ster, Tilburg. G. Oude Groen. ISBN 90-6556-120-X.
  De beschaving van het hart. 1961. De Driehoek, Amsterdam. G.M. Dunnewolt-Hård af Segerstad. Indeholder en kort Martinus-biografi (Erik Gerner Larsson), nogle uddrag af Livets Bog samt nogle foredrag.Titelforedraget ("Hjertets dannelse") blev bragt første gang i kontaktbrev 1957-17. Første M-bog på hollandsk. BO # 388.
  =. 1977. 2. druk. De Driehoek, Amsterdam. G.M. Dunnewolt-Hård af Segerstad. ISBN 90-6030-247-8. Indeholder [som 1961-udg.].

A.2.5   Islandsk

(2)       Páskar. 1977. MI; Miðheimur. Þorsteinn Halldórsson. ISBN 87-575-05020-0.
(4) Upphaf köllunar minnar. 1983. Prentsmiðjan Leiftur. Þorsteinn Halldórsson.
  Ur ritum Martinusar [Fra Martinus' skrifter]. 1935. Prentstofan Isrún, Isafjörður. Oskar Jensen. Dette hæfte er den første oversættelse fra M's værk. Haves i fotokopi. BO # 92.
  Leiðsögn til lifshamingju [Vejledning til livslykken]. [1962]. Prentsmiðjan Leiftur, Reykjavik. Þorsteinn Halldórsson. I denne samling af artikler kan der være småbøger eller dele af småbøger. BO # 402.
  = II. [1966]. Prentsmiðjan Leiftur, Reykjavik. Þorsteinn Halldórsson. I denne samling nr. 2 af artikler kan der også være småbøger eller dele af småbøger. BO # 402.
  Kosmisk fræðsluerindi [Kosmiske foredrag]. 1987. Prenthúsið, [Reykjavik?]. Þorsteinn Halldórsson. Indhold: som i Leiðsögn.
  =. II. 1989. Prenthúsið, [Reykjavik?]. Þorsteinn Halldórsson. Indhold: som i Leiðsögn II.

A.2.6   Italiensk

(1)       Il destino dell' umanità. 2004. MI. Bo Edvinsson. ISBN 87-575-1700-2. Første M-bog på italiensk. BO # 1016.
(5 L'alimento ideale. 2009. 1. ed. MI. Bo Edvinsson. ISBN 978-87-575-1704-0.
(8 L'umanità ed il quadro mondiale. 2010. 1. ed. MI. Bo Edvinsson. ISBN 978-87-575-1708-8.
(9 Il Terzo Testamento. Tra due epoche mondiali. 2015. 1. ed. MI. Bo Edvinsson. ISBN 978-87-575-1709-5.
(9 =. 2015. 1. ed. e-book, Mobi. MI. Bo Edvinsson. ISBN 978-87-575-5608-7.

A.2.7   Japansk

(5)       [Den ideelle føde]. 1990. MI. Noriya Esumi. ISBN 87-575-1105-5. Første M-bog på japansk. BO # 757.
(23a) [De levende væseners udødelighed]. 2005. MI. Oversætter? ISBN 87-575-1147-0.

A.2.8   Kinesisk

(1)       [Menneskehedens skæbne]. 2005. MI. Oversætter? ISBN 87-575-1320-1.
(5) [Den ideelle føde]. 2003. MI. Oversætter? ISBN 87-575-0736-8.

A.2.9   Kroatisk

(1)       Sudbina čovječanstva. 2004. Teledisk, Zagreb. Davorin Gruden. ISBN 953-7039-23-4.
(2) Uskrs. 2007. Teledisk, Zagreb. Davorin Gruden. ISBN 953-7039-51-6. – Indeholder også: 22c: Sekundarno i primarno uskrsnuće.
(5) Idealna hrana. 2004. Teledisk, Zagreb. Davorin Gruden. ISBN 953-7039-21-8.
(11) Misterij molitve. 2003. Teledisk, Zagreb. Davorin Gruden. ISBN 953-7039-06-4. Første M-bog på kroatisk. BO # 989.
(25) Put u raj. 2004. Teledisk, Zagreb. Davorin Gruden. ISBN 953-7039-22-6. – Indeholder også: Kroz vrata smrti [Gennem dødens port].
  Kozmičke lekcije [Kosmiske lektioner]. 2007. Teledisk, Zagreb. Davorin Gruden. ISBN 978-953-7039-52-8. I denne samling findes seks hele småbøger (4, 16, 17, 20, 22, 23) og tre dele af småbøger (10a, 12a, 12b) samt artiklen "Ægteskabet og alkærligheden" (K-1969-22-25 (og 1987-7)).

A.2.10   Litauisk

(5)       Idealusis maistas. 2009. 1-as leidimas. MI. Rita Valčiukaitė. ISBN 978-87-575-2101-6. Første M-bog på litauisk.
(11 Maldos paslaptis. 2010. 1-as leidimas. MI. Rita Valčiukaitė. ISBN 987-87-575-2107-8.

A.2.11   Polsk

(5)       Idealna żywność. 2006. MI. Zofia Paulin. ISBN 87-575-2052-6. Første M-bog på polsk.
(11)   Trzeci Testament. Misterium modlitwy. 2013. 1-sze wydanie. MI. Zofia Paulin. ISBN 978-87-575-2054-5.

A.2.12   Portugisisk

(1)       O destino da humanidade. 2003. MI. Darcy Werneck. ISBN 87-575-1600-6. BO # 988.
(5) A alimentação ideal. 1982. Cooperativa Cultural Dos Esperantistas, Rio de Janeiro, Brasil. Oversat fra esperanto af Cedilha Netto. Første M-bog på portugisisk. BO # 988.
(5) =. 2004. MI. Darcy Werneck. ISBN 87-575-1608-1.

A.2.13   Rumænsk

(5)       Hrana ideală. 2009. Ed. I. MI. Mihai Trifoi. ISBN 978-87-575-1955-6.
(11) Taina rugăciunii. 2010. Ed. 1. MI. Mihai Trifoi. ISBN 978-87-575-1959-4.

A.2.14   Russisk

(1)       [Menneskehedens skæbne]. 1992. MI. Victor Vorobjov. Første M-bog på russisk. BO # 780.
(1) =. 1994. Forlaget Yachtsmen, Moskva. Victor Vorobjov. ISBN 5-86071-15-1. På titelsiden står også: Martinus Institut, København. BO # 780.
(2) [Påske]. 1994. MI. Oversætter? – Indeholder også: 4: [Omkring min missions fødsel].
(2) =. 1996. Forlaget Yachtsmen, Moskva. Oversætter? ISBN 5-86071-062-3. – Indeholder også [som 1994-udg.]. På titelsiden står også: Martinus Institut, København.
(5) [Den ideelle føde]. 1993. MI. Oversætter?
(5) =. 1994. Forlaget Yachtsmen, Moskva. Oversætter? ISBN 5-86071-009-7. På titelsiden står også: Martinus Institut, København. BO # 780.
(11) [Bønnens mysterium]. 1993. MI. Oversætter?
(11) =. 1996. Forlaget Yachtsmen, Moskva. Oversætter? ISBN 5-86071-018-6. På titelsiden står også: Martinus Institut, København.
(16) [Reinkarnationsprincippet]. 1994. MI. Oversætter? – Indeholder også: 16b: [Universets mælkeveje]; 16c: [Unaturlig træthed]; 16d: [Gennem verdensaltets tomrum].
(21) [Hinsides dødsfrygten].1994. MI. Oversætter? – Indeholder også: 21b: [Det psykiske tempel]; 21c: [Dømmer ikke]; 21d: [Vejen, sandheden og livet].
(21) =. 1995. Forlaget Yachtsmen, Moskva. Oversætter? ISBN 5-86071-048-8. – Indeholder også [som 1994-udg.]. På titelsiden står også: Martinus Institut, København.
  [Gennem dødens port]. 1993. MI. Oversætter? – Indeholder også nogle Kosmos-artikler. BO # 354.
  =. 1994. Forlaget Yachtsmen, Moskva. Oversætter? ISBN 5-86071-017-8. – Indeholder også nogle Kosmos-artikler. BO # 354. – På titelsiden står også: Martinus Institut, København.
  [Ægteskabet og alkærligheden]. 19?? Oversætter? Oversat fra artiklen i K-1987-7. Hæfte i Kosmos-omslag.
  [Kosmiske lektioner] 1-5. 1995-2002. 1: Forlaget Yachtsmen, Moskva. 2-5: MI. Victor Vorobjov. I disse samlinger kan der være artikler svarende til småbøger eller dele af småbøger. BO # 832, 869 og 963.

A.2.15   Serbisk

(1)       Sudbina čovečanstva. 1990. Scanex, Beograd. Martin Marinković. ISBN 86-7615-014-1.
(5) Idealna hrana. 1990. Scanex, Beograd. Martin Marinković. ISBN 86-7615-015-X.
  Kroz kapiju smrti. (Gennem dødens port). 1991. Scanex, Beograd. Martin Marinković. ISBN 86-7615-016-8. BO # 354.

A.2.16   Spansk

(1)       El destino de la humanidad. 1995. MI. Martha Font.
(1) =. 2006. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 87-575-1427-5.
(1) El Tercer Testamento. El destino de la humanidad. 2012. 1. ed. libro electrónico – corresponde al libro impreso: 2. ed. 2006. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5200-3.
(1) =. 2013. 3. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1428-5.
(1) =. 2013. 2. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5237-9.
(2) Pascua. 1994. MI. Martha Font.
(2) =. 2006. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 87-575-1429-1.
(2) El Tercer Testamento. Pascua. 2012. 1. ed. libro electrónico – corresponde al libro impreso: 2. ed. 2006. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5201-0.
(2) =. 2013. 3. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1430-8.
(2) =. 2013. 2. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5238-6.
(3) ¿Qué es la verdad? 1995. MI. Martha Font.
(3) =. 2006. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 87-575-1431-3.
(3) El Tercer Testamento. Qué es la verdad? 2013. 3. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1432-2.
(3) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5202-7.
(4) En torno al nacimiento de mi misión. 1993. MI. Martha Font. Første M-bog på spansk. BO # 801.
(4) =. 2008. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1436-0.
(4) El Tercer Testamento. En torno al nacimiento de mí misión. 2013. 3. ed. MI.  Martha Font. ISBN 978-87-575-1437-7.
(4) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5203-4.
(5) La alimentación ideal. 1995. MI. Martha Font.
(5) = . 2008. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1438-4.
(5) El Tercer Testamento. La alimentación ideal. 2013. 3. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1439-1.
(5) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5204-1.
(11) El misterio de la oración. 2008. 1. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1441-4.
(11) El Tercer Testamento. El misterio de la oración. 2013. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1442-1.
(11) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5210-2.
(15) El Tercer Testamento. La salida de la oscuridad. 2013. 1. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1459-9. – Indeholder: 15a: Un destello de la redención del mundo; 15b: El Jardín de Getsemaní; 15c: La salida de la oscuridad.
(15) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5214-0. – Indeholder: [som den trykte udgave].
(16) El Tercer Testamento. El principio de la reencarnatión. 2013. 1. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1461-2. – Indeholder: 16a: El principio de la reencarnatión; 16b: Las galaxias del universo; 16c: Consancio no natural; 16d: A través del espacio vacío del universo.
(16) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5215-7. – Indeholder: [som den trykte udgave].
(20) Meditación. 2009. 1. ed. MI. Martha Font. ISBN 978 87-575-1446-9. Indeholder: 20a: En el altar del amor; 20b: Meditación; 20c: La humanidad una con Dios.
(20) El Tercer Testamento. Meditación. 2013. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1445-2. – Indeholder: [som 1. udg.].
(20) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5219-5. – Indeholder: [som den trykte udgave].
(25) El camino al paraíso. 2010. 1. ed. MI. Martha Font. ISBN 987-87-575-1456-8.
(25) El Tercer Testamento. El camino al paraíso. 2013. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1457-5.
(25) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5224-9.
(28) Dos clases de amor. 2008. 1. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1448-3.
(28) El Tercer Testamento. Dos clases de amor. 2013. 2. ed. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-1449-0.
(28) =. 2013. 1. ed. libro electrónico, Mobi. MI. Martha Font. ISBN 978-87-575-5227-0.
  El matrimonio y el amor universal. 1998. MI. Martha Font. Oversat fra "Ægteskabet og alkærligheden", K-1969-22-25 (og 1987-7).

A.2.17   Svensk

(1)       Mänsklighetens öde. 1980. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Asta Sturzenbecker och Nils Kalén. ISBN 91-85132-34-9.
(1) =. 2013. 2. uppl. [ny udg.]. Världsbild Förlag, Sverige. Barbro Carlsson. ISBN 978-91-85132-95-9.
(2) Påsk. 1962. Hälsans Förlag, Linköping. Nils Kalén. Kosmosböckerna.
(2) =. 2001. 2. uppl. [ny udg.]. Världsbild Förlag, Lidingö. Översättningen reviderad [av] Mona Rehn Ekeback och Jan-Erik Luft. ISBN 91-85132-73-X.
(3) Vad är sanning? 1960. Hälsans Förlag, Linköping. Nils Kalén.
(3) =. 1980. [Ny udg.]. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Nils Kalén. Översättningen från 1960 reviderad. ISBN 91-85132-35-7.
(4) Kring min missions födelse. 1961. Hälsans Förlag, Linköping. Nils Kalén. Kosmosböckerna.
(4) =. 1975. [Ny udg.]. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Nils Kalén. ISBN 91-85132-08-X.
(5) Den fullkomliga födan. 1950. Kosmos Förlag, Lund. Agne Windmark. Første M-bog på svensk. BO # 227.
(5) =. 1973. [Ny udg.]. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-23-3.
(5) Den idealiska födan. 1997. 2. rev. uppl. [ny udg.]. Världsbild Förlag, Lidingö. Marianne och Mauritz Högberg. ISBN 91-85132-69-1. BO # 227.
(6) Blad ur Guds bilderbok. 1987. Hälsans Förlag, Lidingö. Nils Kalén. ISBN 91-85132-53-5. – Indeholder også: 6b: Pingstglans över livet.
(7) Den längst levande avguden. 1967. Hälsans Förlag, Linköping. Nils Kalén. Kosmosböckerna.
(8) Mänskligheten och världsbilden. 1977. Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-26-8. Kosmosböckerna.
(9) Mellan två världsepoker. 1960. Hälsans Förlag, Linköping. Nils Kalén. Kosmosböckerna.
(10) Kosmiskt medvetande. 1981. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-40-3. – Indeholder også: 10b: Mental suveränitet.
(11) Bönens mysterium. 1954. Förlaget Kosmos, Köpenhamn. I. Hedberg.
(11) =. 1970. [Ny udg.]. Hälsans Förlag, Linköping. I.H. [m.fl.]. Kosmosböckerna.
(11) =. 1981. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. I.H. [m.fl.]. ISBN 91-85132-19-5.
(11) =. 2010. Tredje upplagan [ny udgave]. Världsbild Förlag. Översättningen reviderad. ISBN 978-91-85132-83-6.
(12) Vägen till invigning. 1984. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-50-0. – Indeholder også: 12b: Kring mina kosmiska analyser; 12c: Gåvokultur.
(13) Julevangeliet. 1961. Hälsans Förlag, Linköping. Elsa Hågstrand och Anna-Lisa Siewertz. Kosmosböckerna.
(13) =. 1992. 2. rev. uppl. [ny udg.]. Världsbild Förlag, Lidingö. Elsa Hågstrand och Anna-Lisa Siewertz. ISBN 91-85132-63-2.
(16a) Reinkarnationsprincipen. [1973]. Stiftelsen Martinus Institut i Sverige; Hälsans Förlag,  Lidingö. ISBN 91-85132-22-5.
(19) Kosmiska glimtar (rygtitel). 1981. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-38-1. Indeholder: 19a: Högintellektualitet och lågintellektualitet; 19b: Femte budet; 19c: Kosmiske glimtar.
(20) Meditation (rygtitel). 1989. Världsbild Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-58-6. Indeholder: 20a: På kärlekens altare; 20b: Meditation; 20c: Mänskligheten ett med Gud.
(22) Livets väg. 1987. Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-55-1. – Indeholder også: 22b: Mentala fängelser; 22c: Den sekundära och den primära uppståndelsen.
(23) De levande väsendenas odödlighet. 1981. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-37-3. – Indeholder også: 23b: Den andliga vetenskapens nödvändighet; 23c: Primitivitet och övertro.
(24) Kulturens skapelse. 1982. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Agne Windmark. ISBN 91-85132-42-X.
(25) Vägen till paradiset. 1982. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Hans Oldhage. ISBN 91-85132-45-4.
(27) Världsfredens skapelse. 1999. Världsbild Förlag, Lidingö. Nils Kalén och Jan-Erik Luft. ISBN 91-85132-70-5. – Indeholder også: 27b: Jaget och evigheten.
(28) Två slags kärlek. 1993. Världsbild Förlag, Lidingö. Hans Oldhage. ISBN 91-85132-64-0.
  Genom dödens port. 1978. Hälsans Förlag, Lidingö. Rolf Nordström. ISBN 91-85132-29-2. Kosmosböckerna. BO # 354.
  =. 2008. Ny udgave. Världsbild Förlag. Översättningen har bearbetats av Jan-Erik Luft. ISBN 978-91-85132-77-5.
  Kosmiska lektioner. 1959. Hälsans Förlag, Linköping. [Nils Kalén]. Indeholder bl.a. dele af småbøger. BO # 360.
  =. 1981. [Ny udg.]. Stiftelsen Martinus Institut; Hälsans Förlag, Lidingö. Nils Kalén. ISBN 91-85132-04-7.
  =. 1991. 2. omarb. uppl. [ny udg.]. Världsbild Förlag, Lidingö. Nils Kalén. ISBN 91-85132-60-8.
  =. 2006. 3. uppl. [ny udg.]. Världsbild Förlag, Lidingö. Nils Kalén; bearbetad av Jan-Erik Luft. ISBN 91-85132-76-4; 978-91-85132-76-8.
 

Kosmiska lektioner 2. 2011. Första upplagan. Världsbild Förlag. Lisbeth Lanemo. ISBN 978-91-85132-88-1. Indeholder 14 artikler (fra småbøger der ikke tidligere er publiceret på svensk).

  Kosmiska lektioner 3. 2013. Första upplagan. Världsbild Förlag, Sverige. Lisbeth Lanemo. ISBN 978-91-85132-93-5. Indeholder 8 artikler (de 7 har været publiceret tidligere, i Kosmos eller i kontaktbreve).
  Kosmiska lektioner 4. 2015. Världsbild Förlag, Sverige. Lisbeth Lanemo. ISBN 978-91-87703-09-6. Indeholder 6 artikler. De har alle været publiceret tidligere i bogform i Sverige: småbøgerne 23, 9 og 6.

A.2.18   Tjekkisk

(1)       Osud lidstva. År? Forlag? Josef Vašek. Format A4. BO # 800.
(4) O zrození mého poslání. År? Forlag? Josef Vašek. Format A4. BO # 800. – Indeholder også andet M-stof.
(4) =. År? [2. udg.]. Centrum kosmologie Olomouc. Josef Vašek. Format A5.
(5) Ideální strava [1991]. Centrum přátel kosmologie, Olomouc. Josef Vašek. Format A5.
(8) Lidstvo a obraz sveta. År? Centrum přátel kosmologie, Olomouc. Josef Vašek. Format A5.
(10a) Kosmické vědomí. År? Centrum přátel kosmologie Olomouc. Josef Vašek. Format A5. – Indeholder også: 22b: Mentální vězení; 23c: Primitivita a pověra; 12b: O mých kosmických analýzách.
(10b) Mentální svrchovanost. År? Forlag? Josef Vašek. Format A4. – Indeholder også: 9: Mezi dvěma světovými epochami.
(11) Mysterium modlitby. År? Centrum přátel kosmologie, Olomouc. Josef Vašek. Format A5. – Indeholder også: 17d: Proč máme odpouštět svým bližním?; 21d: Cesta, pravda a život; 17c: Světové náboženství a světová politika; 18b: Velké zrozeni.
(12c) Kultura darování. År? Forlag? Josef Vašek. Format A4. – Indeholder også: 6a: Lísty z obražkové knihy boži; 20a: Na oltáři lásky.
(14c) Světla vánoc. År? Forlag? Josef Vašek. Format A4. – Indeholder også: 17b: Pilát, Kristus a Barabáš; 14b: Myšlenky kolem velíkonoc.
(17a) Příčina osudu pozemského člověka. År? Centrum kosmologie Olomouc. Josef Vašek. Format A5. – Indeholder også: 26c: Boží tvořeni člověka; 15a: Záblesk ze spásy světa; 26d: Situace světa a obraz boží; 16b: Mléčné dráhy univerza.
(22a) Cesta života. År? Centrum přátel kosmologie, Olomouc. Josef Vašek. Format A5. – Indeholder også: 20b: Meditace; 16c: Nepřirozená únava; 18a: Osudová hra života.
(24) Tvoření kultury. År? Centrum přátel kosmologie, Olomouc. Josef Vašek. Format A5.
(26a) Nesmrtelnost. År? Forlag? Josef Vašek. Format A4. – Indeholder også: 27a: Vytvoření světového míru.

A.2.19   Tysk

(1)       Das Schicksal der Menschheit. 1966. MI. Doris Gregersen. Første M-bog på tysk. BO # 462.
(1) =. 1995. 2. Ausgabe. MI. Doris Gregersen; neue Bearbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 87-575-0901-8. BO # 462.
(1) =. 2004. 3. Ausgabe. MI. Doris Gregersen; neue Bearbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-43-6. BO # 462.
(1) =. 2006. 4. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Doris Gregersen; Überarbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-43-6; 978-3-938189-43-6. BO # 462.
(2) Ostern. [Uden år]. MI. Erich Gentsch. Manuskriptudgave.
(2) =. 1994. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 87-575-0902-6.
(2) =. 2004. 2. Ausgabe. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 3-938189-44-2.
(2) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 3-938189-44-4; 978-3-938189-44-3.
(3) Was ist Wahrheit? [Uden år]. MI. Erich Gentsch. Manuskriptudgave.
(3) =. 1992. 2. Ausgabe. MI. Erich Gentsch; Korrekturen: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 87-575-0903-4.
(3) =. 2005. 3. Ausgabe. MI; Martinus Verlag. Linz-Ockenfels. Erich Gentsch; Korrekturen: Edith Hasselbalch [m.fl]. ISBN 3-938189-45-3.
(3) Was ist die Wahrheit. 2006. 4. deutsche Auflage. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch; Überarbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-45-2; 978-3-938189-45-0. På omslaget: Was ist Wahrheit.
(4) Zur Geburt meiner Sendung. 1988. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Karin Linde.
(4) =. 2001. 3. Ausgabe. MI. Erich Gentsch; korrekturen: Willy-Peter Müller [m.fl.].
(4) =. 2005. 4. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Erich Gentsch; Korrekturen: Willy-Peter Müller [m.fl.]. ISBN 3-938189-46-0.
(5) Die ideale Nahrung. [1988?]. MI. [Erich Gentsch?].
(5) =. 1990. MI. Erich Gentsch.
(5) =. 2004. 4. Ausgabe. MI. Erich Gentsch; Kontrollen: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-47-9.
(5) =. 2006. 5. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch; Überarbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-47-9; 978-3-938189-47-4.
(6) Blätter aus Gottes Bilderbuch. 1997. MI. Karin Linde; Überarbeitung: Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 87-575-0906-9. – Indeholder også: 6b: Pfingstglanz über dem Leben.
(6) =. 2005. 2. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Karin Linde; Überarbeitung: Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 3-938189-48-7. – Indeholder også: 6b: Pfingstglanz über dem Leben.
(6) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Karin Linde; Überarbeitung: Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 3-938189-48-7; 978-3-938189-48-1. – Indeholder også: 6b: Pfingstglanz über dem Leben.
(7) Der am längsten lebende Abgott. 1992. 1. Ausgabe. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 87-575-0907-7.
(7) =. 2005. 2. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Erich Gentsch; durchgreifende Überarbeitung: Helga Holmgren. ISBN 3-938189-49-5.
(7) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch; Überarbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-49-5; 978-3-938189-49-8.
(8) Die Menschheit und das Weltbild. [Uden år]. MI. Erich Gentsch. Manuskriptudgave.
(8) =. 1998. MI. Erich Gentsch; Korrekturen: Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 87-575-0908-5.
(8) =. 2005. 2. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Erich Gentsch. ISBN 3-938189-50-9.
(8) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch. ISBN 3-938189-50-9; 978-3-938189-50-4.
(8) =. 2012. 5. Ausgabe, 1. Auflage. Martinus-Verlag, Ockenfels. Ursprüngliche Übersetzung: Erich Gentsch; vorliegende Fassung: Karin Linde. ISBN 978-3-938189-73-3.
(9) Zwischen zwei Weltepochen. 1996. 1. Ausgabe. MI. Karin Linde; Korrekturen: Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 87-575-0909-3.
(9) =. 2005. 2. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Karin Linde; Korrekturen: Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 3-938189-51-7.
(9) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Karin Linde; Überarbeitung: Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 3-938189-51-7; 978-3-938189-51-1.
(10) Kosmisches Bewußtsein. 2004. 1. Ausgabe, 2. Auflage. MI. Karin Linde; in Zusammenarbeit mit Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 87-575-0910-7. – Indeholder også: 10b: Mentale Souveränität.
(10) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Kurt Gramm [m.fl.]. ISBN 3-938189-52-5; 978-3-938189-52-8. – Indeholder også: 10b: Mentale Souveränität.
(11) Das Mysterium des Gebets. 1974. MI. Doris Gregersen.
(11) =. 1995. 2. Ausgabe. MI. Doris Gregersen; neue Korrekturen: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 87-575-0911-5.
(11) =. 2005. 3. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Doris Gregersen; neue Korrekturen: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-53-3.
(11) =. 2005. 5. Ausgabe. MI. Doris Gregersen; korrigierte Fassung: Karin Linde [m.fl.]. ISBN 3-938189-53-3.
(12) Der Weg zur Einweihung. 1999. MI. Karin Linde; Erich Gentsch; Änderungsvorschläge: Hans Georg Becker [m.fl.]. ISBN 87-575-0912-3. – Indeholder også: 12b: Über meine kosmischen Analysen; 12c: Die Kultur des Gebens.
(12) =. 2004. 2. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Erich Gentsch [o.v.s. 1. udg.]. ISBN 3-938189-54-1. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(12) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Karin Linde; Erich Gentsch; Überarbeitung: Hans Georg Becker [m.fl.]. ISBN 3-938189-54-1; 978-3-938189-54-2. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(12c) Die Kultur des Gebens. 1988. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Karin Linde.
(13) Das Weihnachtsevangelium. 1988. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Karin Linde.
(13) =. 1997. 2. Ausgabe. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.] ISBN 87-575-0913-1.
(13) =. 2004. 3. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Erich Gentsch; Überarbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-55-X.
(13) =. 2006. 4. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch; Überarbeitung: Edith Hasselbalch [m.fl.]. ISBN 3-938189-55-X; 978-3-938189-55-9.
(16) Das Reinkarnationsprinzip. 1990. MI. Erich Gentsch; Doris Gregersen; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. – Indeholder også: 16b: Die Milchstraßen des Weltalls; 16c: Unnatürliche Müdigkeit; 16d: Durch den leeren Raum des Weltalls.
(16) =. 1991. [Ny udg.]. MI. Erich Gentsch [o.v.s. 1990-udg.]. – Indeholder også: [som 1990-udg.].
(16) =. 2004. 3. Ausgabe. MI. Erich Gentsch [o.v.s. 1990-udg.]. ISBN 3-938189-58-4. – Indeholder også: [som 1990-udg.].
(16) =. 2006. 5. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch [o.v.s. 1990-udg.]. ISBN 3-938189-58-4; 978-3-938189-58-0. – Indeholder også: [som 1990-udg.].
(17) Weltreligion und Weltpolitik. 1992. 1. Ausgabe. MI. Edith Hasselbalch; Karin Linde; Korrekturen: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 87-575-0917-4. Indeholder: 17a: Die Ursache des Schicksals des Erdenmenschen; 17b: Pilatus, Christus und Barabbas; 17c: Weltreligion und Weltpolitik; 17d: Warum man seinem Nächsten verzeihen soll.
(17) =. 2005. 2. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Edith Hasselbalch [o.v.s. 1. udg.]. ISBN 3-938189-59-2. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(17) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Karin Linde, Edith Hasselbalch; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 3-938189-59-2; 978-3-938189-59-7. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(19)

Kosmische Erleuchtungsblitze. 2012. 1. Ausgabe, 1. Auflage. Martinus-Verlag, Ockenfels. Indeholder: 19a: Niedrigintellektualität und Hochintellektualität; 19b: Das fünfte Gebot; 19c: Kosmische Erleuchtungsblitze.

(21) Jenseits der Todesfurcht. 1991. MI. Erich Gentsch; Korrekturen: Helga Holmgren [m.fl.]. – Indeholder også: 21b: Der psychische Tempel; 21c: Richtet nicht; 21d: Der Weg, die Wahrheit und das Leben.
(21) =. 2005. 3. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Erich Gentsch [o.v.s. 1991-udg]. ISBN 3-938189-03-7. – Indeholder også: [som 1991-udg.].
(21) =. 2006. 4. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 3-938189-03-7; 978-3-938189-03-0. – Indeholder også: [som 1991.udg.].
(22) Der Lebensweg. 1999. MI. Edith Hasselbalch; Änderungsvorschläge: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 87-575-0922-0. – Indeholder også: 22b: Mentale Gefängnisse; 22c: Die sekundäre und die primäre Auferstehung. – Omslagstitel: Der Weg des Lebens.
(22) Der Weg des Lebens. 2005. 3. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Edith Hasselbalch [o.v.s. 1999-udg.]. ISBN 3-938189-04-5. – Indeholder også: [som 1999-udg.].
(22) =. 2006. 3. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Edith Hasselbalch; Überarbeitung: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 3-938189-04-5; 978-3-938189-04-7. – Indeholder også: [som 1999-udg.].
(25) Der Weg ins Paradies. 2004. 1. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Kurt Gramm; Korrekturen: Christa Rickus [m.fl.]. ISBN 3-938189-07-X.
(25) =. 2006. 2. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Kurt Gramm; Überarbeitung: Hans Georg Becker [m.fl.]. ISBN 3-938189-07-X; 978-3-938189-07-8. Omslagstitel: Der Weg zum Paradies.
(26) Teufelsbewußtsein und Christusbewußtsein. 1995. MI. Edith Hasselbalch; Korrekturen: Helga Holmgren [m.fl.]. ISBN 87-575-0926-3. Indeholder: 26a: Unsterblichkeit; 26b: Teufelsbewußtsein und Christusbewußtsein; 26c: Gottes Schöpfung des Menschen; 26d: Die Weltsituation und "das Abbild Gottes".
(26) =. 2004. 2. Ausgabe. MI. Edith Hasselbalch [o.v.s. 1. udg.]. ISBN 3-938189-08-8. – Indeholder også: [som 1. udg.].
(26) =. 2006. 2. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. [Oversættelse: som 1. udg.?]. ISBN 3-938189-08-8; 978-3-938189-08-5. – Indeholder også: [som 1. udg.]. – Bag på titelsiden fejlagtigt oplysninger om bog 25.
(27a) Die Schaffung des Weltfriedens. 1971. MI. Doris Gregersen.
(27) =. 2000. [Ny udg.]. MI. Doris Gregersen; Edith Hasselbalch; Korrekturen: Karin Linde [m.fl.]. ISBN 87-575-0927-1. – Indeholder også: 27b: Das Ich und die Ewigkeit.
(27) =. 2005. 3. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Doris Gregersen [o.v.s. 2000-udg.]. ISBN 3-938189-09-6. – Indeholder også: [som 2000-udg.].
(28) Zweierlei Liebe. 1990. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Helga Holmgren; Karin Linde.
(28) =. 1992. 2. Auflage [ny udg.]. MI. Erich Gentsch; Überarbeitung: Kurt Gramm [m.fl.].
(28) =. 2004. 3. Ausgabe. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Erich Gentsch [o.v.s. 1992-udg.]. ISBN 3-938189-10-X.
(28) =. 2006. 4. deutsche Auflage [ny udg.]. Martinus Verlag, Ockenfels. Erich Gentsch [o.v.s. 1992-udg.]. ISBN 3-938189-10-X; 978-3-938189-10-8.
  Das Schicksal der Menschheit. Sammelband Buch 1-7. 2000. 1. Ausgabe. MI. ISBN 87-575-1032-6.
  Durch die Pforte des Todes. 1988. MI. Doris Gregersen; Überarbeitung: Helga Holmgren; Karin Linde. BO # 454.
  =. 1991. 2. Ausgabe. MI. Doris Gregersen; Überarbeitung: Kurt Gramm [m.fl.].
  =. 2005. [Ny udg.]. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Doris Gregersen [o.v.s. 2. udg.]. ISBN 3-938189-11-8.
  Die Ehe und die Alliebe. 1991. MI. Karin Linde; Korrekturen: Kurt Gramm [m.fl.]. Oversat fra "Ægteskabet og alkærligheden", K-1969-22-25 (og 1987-7), tysk K-1991-1-3.
  =. 2005. [Ny udg.]. MI; Martinus Verlag, Linz-Ockenfels. Karin Linde [o.v.s. 1991-udg.]. ISBN 3-938189-12-6.

A.2.20   Ungarsk

(7)       A legtovább élő bálvány. 1997, Aura Reflex Stúdió. Tibor Szabadi. ISBN 963 650 900. Første M-bog på ungarsk. BO # 861.