Begiven­heds­oversigt

Appendiks B

Oversigt over publicerede symboler
til og med år 2015

Knud Højgaard
16. juni 2016

 

B.1   Indledning

B.1.1   Basis for registreringen

Registreringen foretages ud fra originalsymbolerne, som de forefindes på Martinus Institut. Gengivelse af symbolerne og korte symbolforklaringer: se "Symbolerne" på www.martinus.dk.

B.1.2   Nummerering og titel

Numre og titler tages fra de seks bind af "Det Evige Verdensbillede" (DEV), de nyeste udgaver. (Se nedenfor). Endvidere anføres det år, Martinus fremstillede symbolet. Dernæst bringes publikationshistorien.

DEV-1 (1963):              3. udgave, 2001
DEV-2 (1964):              2. udgave, 1993
DEV-3 (1968):              2. udgave, 1995
DEV-4 (1994):              1. udgave, 1994
DEV-5 (2012):              1. udgave, 2012
DEV-6 (2015):              1. udgave, 2015

B.1.3   Publicering i Erik Gerner Larssons kursus

Erik Gerner Larsson publicerede 1948-52 et omfattende "Kursus i Martinus Åndsvidenskab". Det inkluderede 31 symboler (i farver). Det anføres ("EGL"), hvis et givet symbol er publiceret her. – For god ordens skyld skal nævnes (begivenhed # 280), at instituttet i 1954 udgav en bog med alle de hidtil publicerede symboler (uden symbolforklaringer).

B.1.4   Supplerende oplysninger

Som nævnt under B.1.2 bringes publikationshistorien – til og med 31. december 2015. Publikationer i andre Martinus-bøger og i dansk Kosmos (K) anføres; evt. afvigende titler noteres. Desuden bringes i nogle tilfælde andre oplysninger af interesse.

B.1.5   Redaktionen slut

16. juni 2016

 
B.2   Oversigt
 

Nr. 1   DEV-1
Guds ånd over vandene. 1930. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 2, stk. 66, med titlen: Skabeprincippets impulser). Desuden: K-Å-1956, K-1969-8, 1973-16, 1980-10, 2008-6, 2009-10.

Nr. 2   DEV-1
Verdensgenløsningsprincippet. År ?  Publiceret første gang i EGL, 1948 (nr. 8). Desuden: K-2009-10.

Nr. 3   DEV-1
Intolerance. 1930. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 4, stk. 158). Desuden: EGL, 1948 (nr. 2) og K-Å-1964.

Nr. 4   DEV-1
Vejen mod lyset. 1929. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 5, stk. 245). Desuden: EGL, 1948 (nr. 1) og K-1970-14/15.

Nr. 5   DEV-1
Kosmisk bevidstløshed. 1935. Publiceret første gang i EGL, 1948 (nr. 3, med titlen: Det levende væsens ubevidste tilbedelse af døden).

Nr. 6   DEV-1
Det levende væsen – 1. 1935. Publiceret første gang i EGL, 1950 (nr. 18, med titlen: Det levende væsens bevidsthed eller psyke). Desuden: K-2006-3, 2007-9, 2010-10. – Dette (original)sym­bol blev (sammen med nr. 11, 14 og 26) udstillet på Gl. Holtegaard, udstillingen "Mod lyset", 16. januar - 7. marts 2004. Efterfølgende på Nordjyllands Kunstmuseum (29. marts - 6. juni).

Nr. 7   DEV-1
Livsenhedsprincippet. 1933. Publiceret første gang i K-1933-9 (med titlen: Symbol over livsenhedsprincippet i verdensaltet). Desuden: K-1937-10, Logik, 1938 (kap. 87), Den ideelle føde, 1942 (kap. 17), K-1947-8, EGL, 1949 (nr. 9), K-1951-10, "Festskrift til Martinus", 1960 (s. 136), K-1975-5, 1989-4, 1989-7, 1997-6, 1998-5, 2004-2, 2006-10, 2007-1. – Anvendt som forsidesymbol i Kosmos i 2005.

Nr. 8   DEV-1
Det guddommelige noget – X1. 1927. Publiceret første gang i EGL, 1949 (nr. 10). Desuden: K-Å-1963.

Nr. 9   DEV-1
Det guddommelige noget – X2. 1927. Titel i DEV-1, 1963: Det levende væsens skabeevne – X 2. Publiceret første gang i EGL, 1949 (nr. 11, med titlen: Det levende væsens skabeevne eller X. II.).

Nr. 10   DEV-1
Det guddommelige noget – X3. 1927. Titel i DEV-1, 1963: Det skabte – X 3. Publiceret første gang i EGL, 1949 (nr. 12, med titlen: Det skabte – formernes verden – eller X. III.).

Nr. 11   DEV-1
Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige gudesønner . 1927. Publiceret første gang i K-1939-6 (sort/hvid). Desuden: EGL, 1949, (nr. 13, med titlen: Det levende væsens grundanalyse). "Festskrift til Martinus", 1960 (s. 42). "Martinus' erindringer", 1987 (s. 83). "Martinus – som vi husker ham", 1989 (s. 61). K-2008-4, 2010-9, 2014-2. – Også kendt som "Hovedsymbolet". – Dette (original)symbol blev (sammen med nr. 6, 14 og 26) udstillet på Gl. Holtegaard, udstillingen "Mod lyset", 16. januar -7. marts 2004. Efterfølgende på Nordjyllands Kunstmuseum (29. marts - 6. juni). – Se i øvrigt begivenhed # 116. – Nr. 11 er anvendt som forsidesymbol i Artikelsamling 1, 2002; desuden som forsidesymbol i Kosmos i 2000.

Nr. 12   DEV-1
Grundenergiernes kombinationer. 1939. Publiceret første gang i LB-2, 1939 (nr. 9, stk. 358, med titlen: Grundenergiernes kombination). Desuden: EGL, 1950 (nr. 16) og K-Å-1956 samt K-2006-1.

Nr. 13   DEV-1
Den evige verdensplan. 1929. Publiceret første gang i EGL, 1951 (nr. 26). – Anvendt som forsidesymbol i Kosmos i perioden feb.-dec. 2004.

Nr. 14   DEV-1
De kosmiske spiralkredsløb – 1. 1929. Publiceret første gang i EGL, 1951 (nr. 25, med titlen: Tilværelsens kosmiske udviklingsspiraler). Desuden: K-2008-2, 2009-10. – Anvendt som forsidesymbol i Kosmos i 2001. – Dette (original)symbol blev (sammen med nr. 6, 11 og 26) udstillet på Gl. Holtegaard, udstillingen "Mod lyset", 16. januar - 7. marts 2004. Efterfølgende på Nordjyllands Kunstmuseum (29. marts - 6. juni).

Nr. 15   DEV-1
Loven for bevægelse. 1928. Publiceret første gang i DEV-1, 1963. Desuden: K-1990-5.

Nr. 16   DEV-1
Evighedslegemet. 1929. Publiceret første gang i EGL, 1950 (nr. 20). Desuden: K-1969-2, 1988-10, 1996-7, 2010-3, 2012-3. – Anvendt som forsidesymbol i Kosmos 2002.

Nr. 17   DEV-2
Reinkarnation, kredsløb og årstider. 1941. Publiceret første gang i K-1941-10 (i sort/hvid, med titlen: Kredsløbsprincippet). Desuden: LB-3, 1941 (nr. 10, stk. 639, med titlen: Kredsløbsprincippet) og EGL, 1948 (nr. 3, med titlen: Kredsløbsprincippet).

Nr. 18   DEV-2
Det levende væsens skæbnebuer. 1929. Publiceret første gang i EGL, 1950 (nr. 21, med titlen: Det evige nu). Desuden: K-2007-7.

Nr. 19   DEV-2
Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok). 1929. Publiceret første gang i EGL, 1948 (nr. 4, med titlen: Mørket). Desuden: K-Å-1957, K-2008-5. – Nr. 19 er anvendt som bagsidesymbol i følgende bøger, fra og med 1981: LB-1-7, DEV-1-5, Logik, Bisættelse, Den Intellektualiserede Kristendom.

Nr. 20   DEV-2
Syndernes forladelse.  1929. Publiceret første gang i EGL, 1951 (nr. 22, med titlen: Det levende væsens skæbnebølger).

Nr. 21   DEV-2
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn – 1. 1942. Publiceret første gang i EGL, 1951 (nr. 23, med titlen: Bønnens mysterium I).

Nr. 22   DEV-2
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn – 2. 1942. Publiceret første gang i EGL, 1951 (nr. 24, med titlen: Bønnens mysterium II). Desuden: K-Å-1955. – Anvendt som forsidesymbol i Kosmos 2003.

Nr. 22 A   DEV-2
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede. Udateret (knytter an til nr. 22 (og 21)).

Nr. 23   DEV-2
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. 1929. Publiceret første gang i EGL, 1948 (nr. 5, med titlen: Lyset). Desuden: K-Å-1957, K-2004-1, 2006-7, 2008-5, 2009-10. – Nr. 23 er anvendt som forsidesymbol i følgende bøger, fra og med 1981: LB-1-7, DEV-1-5, Logik, Bisættelse, Den Intellektualiserede Kristendom. – Anvendt som forsidesymbol i Kosmos i perioden feb. 1985 - dec. 1999.

Nr. 24   DEV-2
Det ufærdige menneskerige. 1934. Publiceret første gang i EGL, 1948 (nr. 6, med titlen: Nationalisme).

Nr. 25   DEV-2
Menneskehedens karma. 1934. Desuden: K-1974-1, 1984-10.

Nr. 26   DEV-2
Det kommende fuldkomne menneskerige. 1934. Publiceret første gang i EGL, 1948 (nr. 7, med titlen: Verdens forenede stater). Desuden: K-2009-10. – Dette (original)symbol blev (sammen med nr. 6, 11 og 14) udstillet på Gl. Holtegaard, udstillingen "Mod lyset", 16. januar - 7. marts 2004. Efterfølgende på Nordjyllands Kunstmuseum (29. marts - 6. juni).

Nr. 27   DEV-3
Jordklodens kosmiske stråleglans. 1929. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 1, stk. 43). Desuden: K-1951-1 (trappeformationen mangler), 1974-5, 1980-10.

Nr. 28   DEV-3
Det evige liv eller livsstigen. 1928. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 7, stk. 273, med titlen: Verdensenergiernes organisation eller udviklingsstigen). Desuden: EGL, 1949 (nr. 14, med titlen: Grundenergiernes organisation eller udviklingsstigen).

Nr. 29   DEV-3
Kosmiske udviklingsbaner. 1928. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 8, stk. 278, med titlen: Livets vej. Kosmiske udviklingsbaner).

Nr. 30   DEV-3
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse. 1928. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 6, stk. 262). Desuden: EGL, 1949 (nr. 15, med titlen: Den evige guddom og gudesønnernes sansebegavelse).

Nr. 31   DEV-3
Det levende væsens sanseevne og verdensaltet. 1932. Første gang publiceret i K-1935-2 (med titlen: Det levende væsens sanseevne). Desuden: Bisættelse, 1951 (kap. 89) og K-Å-1958.

Nr. 32   DEV-3
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning. 1941. Publiceret første gang i K-1941-10 (i sort/hvid, med titlen: Livsmysteriets løsning). Desuden: LB-3, 1941 (nr. 11, stk. 669, med titlen: Livsmysteriets løsning) og K-2010-7.

Nr. 33   DEV-3
De dyriske og menneskelige tankeklimaer. 1928. Publiceret første gang i EGL, 1952 (nr. 27, med titlen: Menneskets tankeklimaer).

Nr. 33 A   DEV-3
Registrering af symbol nr. 33. Findes ikke som original, men er reproduceret i forbindelse med udgivelsen af DEV-3. Desuden: K-1970-10.

Nr. 34   DEV-4
Parringsakten eller Guds ånd i mørket.  1934. Publiceret første gang i EGL, 1952 (nr. 28, med titlen: Undfangelse). Desuden: K-2012-2.

Nr. 35   DEV-4
Polprincippets kosmiske kredsløb. 1937. Publiceret første gang i EGL, 1952 (nr. 29, med titlen: Det seksuelle kredsløb).

Nr. 36   DEV-4
Det evige livs struktur. 1937. Publiceret første gang i 1936 (i en foreløbig udgave(?)) i K-1936-10 (sort/hvid, med titlen: "Paradisets have" og "Udviklingsspiralen"). Desuden: Logik, 1938 (kap. 53), LB-4, 1944 (nr. 12, stk. 1533, med titlen: Livet og døden) og K-1946-10.

Nr. 37   DEV-4
Den tilslørede og afslørede evige sandhed. 1935. Publiceret første gang i EGL, 1952 (nr. 30, med titlen: Gennem døden I).

Nr. 38   DEV-4
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde. 1970.

Nr. 39   DEV-4
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier. 1931. Publiceret første gang i LB-1, 1932 (nr. 3, stk. 150).

Nr. 40   DEV-4
Korsets tegn. 1934. Publiceret første gang i K-1934-7. Desuden: Bisættelse, 1951 (kap. 30).

Nr. 41   DEV-4
Stjernesymbolet. 1932. Publiceret første gang i K-1933-4 (ikke i farver) med titlen: Forsidesymbolet til "Livets Bog". Desuden: K-1935-7 (på gravmonumenter), 1935-8 (på emblem), 1983-2, 2010-10, 2015-8, 9. – Dette symbol anvendes på forside og/el. titelside  og/el.  ryg  på alle publikationer. – Se i øvrigt begivenheder # 91 og 143.

Nr. 42   DEV-4
Flagets struktur. 1936. Publiceret første gang i K-1936-6 (ikke i farver). Desuden: K-1983-4/5, 2007-10, 2009-5, 2009-10, 2015-5.

Nr. 43   DEV-4
Symbol over Livets Bog på sit nuværende stadium, 1933. 1933. If. rådsbeslutning 2009 er dette nu den officielle titel. Titel i DEV-4: Symbol over Livets Bog. Publiceret første gang i K-1933-2 med titlen: Symbol over Livets Bog på sit nuværende stadium.

Nr. 44   DEV-4
Loven for tilværelse – elsker hverandre. 1929. Publiceret første gang i K-1934-1. Desuden: K-1950-1, K-Å-1957, K-Å-1960/61, K-1971-6, 1984-1, 1990-7/8, 1996-5, 1997-9, 2011-6.

Nr. 45   DEV-5
Menneskelegemet som stjernesystem. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012. Desuden: K-2014-4.

Nr. 46   DEV-5
Menneskets atomverden og grundenergierne. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012. Desuden: K-2013-2.

Nr. 47   DEV-5
Den sunde menneskeorganisme. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 48   DEV-5
Sygdom i menneskeorganismen. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 49   DEV-5
Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012. Desuden: K-2014-8. (Reg. nr. fejlagtigt angivet som 34).

Nr. 50   DEV-5
Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 51   DEV-5
Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 52   DEV-5
Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 53   DEV-5
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 54   DEV-5
Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 55   DEV-5
Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 56   DEV-5
Den sunde atomvirksomhed i organismen. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 57   DEV-5
Elektronsprængning i menneskets atomverden. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 58   DEV-5
Atomforgiftning. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 59   DEV-5
Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 60   DEV-5
Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 61   DEV-5
Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 62   DEV-5
Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 63   DEV-5
Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 64   DEV-5
Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 65   DEV-5
Atomkatastrofernes udslag i organismen. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 66   DEV-5
Mennesket i det fuldkomne tankeklima. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012. Desuden: K-2012-6.

Nr. 67   DEV-5
Den animalske og den vegetariske føde. 1933. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 67 A   DEV-5
Den ideelle fødes vibrationer. 1933. Publiceret første gang i K-1934-2 med titlen: Symbol over den ideelle ernærings vibrationer. Desuden: Den ideelle føde, 1942 (kap. 30).

Nr. 68   DEV-5
Mavesyre, kogning og kosten. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 69   DEV-5
Den animalske fordøjelse. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012. Desuden: K-2013-5.

Nr. 70   DEV-5
Den vegetariske fordøjelse. 1953. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 71   DEV-5
Skæbneelement og talentkerner under diskarnation. 1935. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 72   DEV-5
Skæbneelement og talentkerner under inkarnation. 1935. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 73   DEV-5
Den defekte organisme. 1935. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 74   DEV-5
Den defekte organisme og skæbneelementet. 1935. Publiceret første gang i EGL, 1950 (nr. 19, med titlen: Skæbneelement og talentkerner).

Nr. 75   DEV-5
Menneskets talentkerneødelæggelse. 1934 (sort/hvid; koloreret i 1971). Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 76   DEV-5
Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske. 1965. Publiceret første gang i DEV-5, 2012. Desuden: K-2012-6.

Nr. 77   DEV-5
Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske (skitse). 1965. Publiceret første gang i DEV-5, 2012.

Nr. 78   DEV-6
Jordklodens mineralepoke. 1950. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 79   DEV-6
Jordklodens vegetabilepoke. 1950. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 80   DEV-6
Jordklodens dyreepoke – skærsilden. 1950. Publiceret første gang i DEV-6, 2015. Desuden: K-2015-5.

Nr. 81   DEV-6
Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke. 1950. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 82   DEV-6
Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand. 1950. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 83   DEV-6
Jordklodens visdomsepoke. 1950. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 84   DEV-6
Jordklodens intuitionsepoke. 1950. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 85   DEV-6
Jordklodens åndelige struktur i dyreriget. Sort/hvid i 1950, farve 1972. I forbindelse med koloreringen blev der i øvrigt foretaget nogle (små) ændringer i forhold til 1950 (symbol nr. 80). Publiceret første gang i DEV-6, 2015. Desuden: K-2015-5.

Nr. 86   DEV-6
Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin. 1928. Publiceret første gang i DEV-6, 2015. Desuden: K-2015-5.

Nr. 87   DEV-6
Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft. 1934. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 88   DEV-6
Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin. 1934. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 89   DEV-6
Menneskets bevidsthedskategorier. 1935. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 90   DEV-6
Det levende væsen 1. Natbevidstheden. 1935. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 91   DEV-6
Gennem døden 1. 1935. Symbol nr. 91 er, bortset fra titlen, identisk med symbol nr. 37. Publiceret første gang (med titlen "Gennem døden 1") i DEV-6, 2015.

Nr. 92   DEV-6
Gennem døden 2. 1934. Publiceret første gang i EGL, 1952 (nr. 31, med titlen: Gennem døden II).

Nr. 93   DEV-6
Det enpolede væsen. 1958. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 94   DEV-6
Væsenets to poltilstande. 1958. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 95   DEV-6
Det dobbeltpolede væsen. 1958. Publiceret første gang i DEV-6, 2015. Desuden: K-2015-5.

Nr. 96   DEV-6
Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer. 1958. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 97   DEV-6
Loven for tiltrækning og frastødning. 1929. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 98   DEV-6
Jegets vending af bevægelsen eller energien. 1935, ca. (Både glasplade og papir). Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 99   DEV-6
Tilværelsesplanerne og spiralzonerne. 1930, ca. Publiceret første gang i DEV-6, 2015.

Nr. 100   DEV-6
Den årsagsløse årsag eller den første årsag. 1924. Publiceret første gang i DEV-6, 2015. Desuden: K-2015-5.