Begiven­heds­oversigt

4. Begivenheder


# 1              11. aug. (man) 1890
Martinus bliver født ("kort efter midnat", M-1 s. 7) på husmandsstedet "Moskildvad", der ejedes af moderens halvbroder, Jens Chr. Frederiksen, og dennes hustru, Kirstine. Moskildvad er beliggende i den nordvestlige udkant af det nuværende (2005) Sindal (i Vendsyssel). Martinus' moder, Else Christine Mikkelsen (ugift; født 13. juli 1848), har på forhånd aftalt med Jens Chr. og Kirstine, at de adopterer Martinus, så snart han bliver født. – Der er rejst tvivl om fødselstidspunktet (K-2000-8 s. 190: jordemoderprotokollen: kl. 23). – Martinus' moder fik i alt fem børn; Martinus var nr. 5 (AK s. 11). – I 2. udgave (oplag) af M-1 (2007) er "Sent søndag aften den 10. august (...) begyndte fødselen" (M-1 s. 8) ændret til: "Sent mandag aften den 11. august (...) begyndte fødslen" (M-1, 2007, s. 8). – I overensstemmelse dermed er "kort efter midnat" (M-1 s. 7) i 2. udg. (opl.) ændret til: "kort før midnat".

   

# 2              31. aug. 1890
Martinus døbes: Martinus Thomsen – i Sindal Gl. Kirke (pastor G.T. Borchsenius – AK s. 44). Vedr. fornavnet: Sam Zinglersen oplyser (samtale dec. 2003), at navnet blev valgt ud fra, at en af fadderne hed Martine (fortalt af Martinus til Sam Z.). – Martine: Martine Jensen (AK s. 93). – Martinus får efternavnet Thomsen, idet bestyreren, Mikael Chr. Thomsen, på den proprietærgård (Kristiansminde), hvor moderen arbejdede (som mejerske og husbestyrerinde – M-1 s. 7, 11; M-2 s. 240), blev udlagt som fader. – If. AK hed den udlagte fader Michael Christian Christiansen Thomsen (s. 18), og han var ikke bestyrer på Christiansminde (s. 23), men staldkarl i syv af de ni år, han var på herregården Baggesvogn (s. 13, 18). – Martinus anfører (M-1 s. 9), at "der er meget, der tyder på, at det i virkeligheden var selve godsejeren, Lars Larsen, der var min far". Dette betvivles af AK (s. 60).

   

# 3              1897
Martinus begynder sin skolegang, i Sindal Stationsskole.

   

# 4              Nov. 1900
Martinus overflyttes til Bolleholt Skole, Baggesvognsvej 191.

   

# 5              9. nov. 1901
Martinus' mor dør, 53 år gammel, og begraves på Sindal Gamle Kirkegård.

# 6              1901
Tidligste eksisterende foto af Martinus (jf. # 619).

   

# 7              1902 - 1904
Martinus arbejder som hyrdedreng på gården "Ulstedbo". – Erindringsbåndene (# 407) har (to steder): 1903-1904.

# 8              29. sep. 1904
Martinus' sidste skoledag. – Der synes at være en vis uklarhed vedr. Martinus' sidste skoledag. I KC-1, afs. 1, s. 33, anføres, at Martinus afslutter sin skolegang efter forårseksamen i 1905.

# 9              2. okt. 1904
Martinus bliver konfirmeret (pastor J.J. Schøtt) i Sindal Gl. Kirke.

   

# 10              1904
"Moskildvad" ombygges (ekstra stue + et bryggers). Grundplan (af huset før 1904), med tilhørende notat om ombygningen, fremgår af tegning af arkitekt Boe Seest (# 522).

   

# 11              Marts 1905
Martinus bliver lærling i smedjen på gården "Baggesvogn". Må ophøre efter et par måneder (ikke kræfter nok).

   

# 12              Maj - nov. 1905
Martinus landbrugsmedhjælper hos det lokale landpostbud.

# 13              Nov. 1905 - nov. 1907
Martinus landbrugsmedhjælper hos sognefogeden i Sindal.

   

# 14              Nov. - jul 1907
Martinus foderelev på Turebygård (?) ved Køge.

# 15              Jan. - marts 1908
Martinus' første ansættelse som mejerist – på herregården Høgholt (i nærheden af Sindal). Hermed begynder Martinus' (praktiske) uddannelse som mejerist.

# 16              1. april - 31. okt. 1908
Martinus mejerist på Lønstrup Mejeri. – Martinus' sidste arbejdsplads i Vendsyssel. – If. M-2 s. 240 blev Martinus udlært som mejerist på Lønstrup Mejeri.

   

# 17              1. nov. 1908 - 31. okt. 1911
Martinus mejerist i Hesselager (ml. Nyborg og Svendborg).

   

# 18              7. jan. 1911
Lars Larsen (jf. # 2) dør, 73 år gammel, og begraves på Sindal Gamle Kirkegård.

   

# 19              Nov. 1911 - maj 1913
Martinus mejerist på Møballe Mejeri (ved Horsens).

   

# 20              7. dec. 1912
Martinus optages i lægdsrullen (for værnepligtige).

Vis de næste 20 begivenheder