Begiven­heds­oversigt

1. Forord

Martinus Instituts historiske arkiv er i besiddelse af nogle mere eller mindre fyldestgørende og ikke kildedokumenterede begivenhedslister. Instituttets arkivar, Henry Hedegaard, vurderede for nogle år siden, at tiden var inde til, at der burde udarbejdes en fuldt dækkende, veldokumenteret begivenhedsoversigt. Han henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville påtage mig denne opgave. Det svarede jeg ret hurtigt ja til, idet jeg var enig i, at fremtidige artikelskribenter og Martinus-forskere bør have en fuldt pålidelig og dækkende oversigt til rådighed.

Det skal dog understreges, at begivenhedsoversigten (BO’en) er et opslagsværk og ikke bør læses som en biografi over Martinus’ liv eller som en beretning om Sagens historie.

Videre skal nævnes, at BO’en består af et udvalg af begivenheder. Alle væsentlige begivenheder er tilstræbt medtaget – efter mit skøn, i samråd med Henry Hedegaard.

Begivenhederne opstilles i kronologisk rækkefølge. I indledningen bringes en udførlig vejledning vedrørende indhold, opstillingsprincip m.m.

Sluttelig en stor tak til Lillian Neil, der påtog sig at renskrive mit manuskript.
 

Frederiksberg, marts 2007

Knud Højgaard