Begiven­heds­oversigt

3. Indledning

3.1  Begivenhederne

Som nævnt i forordet er der tale om et udvalg af begivenheder. Det er tilstræbt, at alle væsentlige begivenheder er med. I det følgende kommentarer til nogle af begivenhedskategorierne.

3.1.1  Bøger

Hvis ingen forfatter angives, er bogen skrevet af Martinus. Hvis intet forlag anføres, er bogen udgivet af Martinus Institut (eller MI’s forgænger, Livets Bogs Bureau).

Bøger af Martinus (“Primærlitteratur”)

Alle førsteudgaver medtages. Desuden medtages alle de genudgivelser, der indebærer ændring af titel eller nummerering.

Nye udgaver (men ikke oplag) af LB, DEV, Logik og Bisættelse medtages.

Bøger udgivet i udlandet eller oversættelser udgivet i Danmark: LB, DEV, Logik og Bisættelse medtages. Den første udgivelse på et givet sprog medtages dog altid (såfremt bogen er tilgængelig), uanset bogens art.

Alle fremmedsprogede småbøger: se appendiks A.

Bøger af andre forfattere (“Sekundær- og tertiærlitteratur”)

Sekundærlitteratur

  1. Bøger, der handler om Martinus og/eller  hans kosmologi, eller om Sagens historie.
  2. Bøger, der har et væsentligt afsnit om Martinus og/eller  hans kosmologi.                 
  3. Bøger om diverse beslægtede emner, der i væsentlig grad baserer sig på eller inkluderer Martinus’ kosmologi.

Efter behov gives disse bøger en kort omtale (især hvis de ikke er omtalt i Kosmos). – Bøgerne haves ikke alle i Instituttets historiske arkiv (Hi-Ar). De bøger, der ikke haves, er lånt og tjekket via bibliotekssystemet.

Tertiærlitteratur

Bøger, der har en ikke helt uvæsentlig omtale af Martinus og/eller  hans kosmologi. Alle disse bøger gives en kort omtale. – Bøgerne haves ikke alle i Hi-Ar. De bøger, der ikke haves, er lånt og tjekket via bibliotekssystemet.

Skønlitteratur

Omtale af Martinus i skønlitteratur (fiktionslitteratur) medtages ikke.

3.1.2  Brochurer, pjecer og lign.

Kun de mest væsentlige medtages.       

3.1.3  Kosmos og kontaktbreve

Udgivelseshistorien medtages detaljeret.

3.1.4  Kosmos og kontaktbreve på fremmede sprog

Udgivelseshistorien medtages i store træk.

3.1.5  Artikler

Medtages kun, hvis de (senere) er udgivet i bogform eller som særtryk. Enkelte særlig betydningsfulde artikler eller artikelserier er dog taget med.

3.1.6  Symboler

Medtages kun undtagelsesvis. Generel symboloversigt: se appendiks B.

3.1.7  Foredrag og kurser

Medtages kun undtagelsesvis.

3.2  Kildematerialet

3.2.1  Fuldstændigt gennemgået er:

Kosmos. Kontaktbreve. Bilag til K og B. Alle under “2. Forkortelser” nævnte værker. Festskrift. Rundskrivelser. Bestyrelses- og rådsmødereferater. Medarbejder-, torsdags- og samarbejdsudvalgsmødereferater.

NB:  Vedr. henvisninger til kontaktbreve: Alle henvisninger er til Hi-Ar’s grundliggende, løse eksemplarer (med gule markeringsforsider). I en del tilfælde kan der være fejl eller mangler i de indbundne årgange.

3.2.2  Løseligt gennemgået er:

M-fondens arkivmateriale. Div. materialer i boksrummet (Martinus’ korrespondance især; korrespondancen er endnu (2007) ikke endegyldigt ordnet og registreret). Hi-Ar’s samling af avisartikler m.m. Diverse brochurer, pjecer og hæfter. Fremmedsprogede Kosmos og kontaktbreve. MI’s oversigt over Martinus’ foredrag m.m. på lydbånd.

3.2.3  Ikke gennemgået er:

Martinus’ dagbøger (opbevares af Mischa Lim og er ikke tilgængelige). Billedarkivet (er p.t. (2007) under opbygning).

3.2.4  Henvisning til arkivalier

Alle henvisninger til arkivalier er til materiale, der haves i Hi-Ar – eller i boksrum.

3.3  Opstilling

3.3.1  Ordning

Begivenhederne opstilles i kronologisk orden. Hver indførsel (begivenhed) får et løbenummer.

3.3.2  Udformning af den enkelte indførsel, eksempel

#  433 (1)                          19. juni (lør) 1965 (2)

M indvier Stiftelsen Kosmos Feriehem (og Sagens flag dér) i Varnhem (Sigbritt Therner; jf. # 427). Om søndagen holder M spørgetime. – Dermed vajer Sagens flag for første gang uden for Danmarks grænser. – Senere: “Kosmosgården” (K-1996-7). (3)

1)  Løbenummer.
2)  Datering.
3)  Beskrivelse.