Begiven­heds­oversigt

5. Kildeangivelser

1 AK s. 8-11  •  M-1 s. 7-8  •  K-1996-11
2 Dåbsattest  •  AK s. 13  •  M-1 s. 8-9  •  K-1996-11
3 AK s. 35-36  •  M-1 s. 17-18  •  M-2 s. 240, 270
4 AK s. 39  •  M-1 s. 18  •  M-2 s. 240
5 Sindal kirkebog  •  M-1 s. 10, 125
6 M-1 s. 21
7 AK s. 40-41  •  M-1 s. 23-26
8 AK s. 39
9 M-1 s. 24, 125  •  K-1996-11
10 M-1 s. 13
11 M-1 s. 25-27  •  K-1996-10
12 M-1 s. 27-28
13 M-1 s. 28, 30
14 M-1 s. 30-31
15 M-1 s. 31  •  M-2 s. 268
16 M-1 s. 31  •  M-2 s. 7
17 M-1 s. 34  •  M-2 s. 7
18 Sindal kirkebog  •  AK s. 24  •  M-1 s. 12, 125
19 M-1 s. 39  •  M-2 s. 8
20 Indtegningsbevis  •  M-2 s. 8
21 Orlogsbog  •  M-1 s. 39-43  •  M-2 s. 8-9
22 M-1 s. 43  •  M-2 s. 9
23 M-1 s. 43
24 Orlogsbog  •  M-1 s. 43-44
25 M-1 s. 44-45  •  M-2 s. 9-10
26 M-1 s. 45-46  •  M-2 s. 10
27 M-1 s. 46  •  M-2 s. 10
28 Københavns Stadsarkiv  •  M-1 s. 48
29 M-1 s. 46-48, 50-55  •  M-2 s. 10
30 Københavns Stadsarkiv  •  Frederiksberg Folkeregister  •  Folketælling 1921  •  M-1 s. 48, 56, 69
31 M-1 s. 55-58
32 AK s. 30  •  M-1 s. 57  •  K-1996-12
33 M-1 s. 58  •  M-2 s. 10
34 Medlemsbog
35 M-1 s. 63-64  •  M-2 s. 11-13
36 M-1 s. 64-65
37 EGL-3 s. 403  •  M-1 s. 66
38 M-1 s. 68  •  M-2 s. 14
39 K-1948-1  •  M-1 s. 70-71  •  M-2 s. 14 ff.
40 M-1 s. 74
41 Garantibevis  •  M-1 s. 71  •  M-2 s. 48
42 M-1 s. 74-75, 77  •  M-2 s. 45
43 AK s. 31
44 K-1946-3/4
45 Frederiksberg Folkeregister  •  M-1 s. 77
46 Frederiksberg Folkeregister  •  M-1 s. 77  •  M-2 s. 37
47 PBJ s. 61 ff. og s. 98 ff.  •  K-2005-1 (s. 16) 2006-5
48 AK s. 31  •  M-1 s. 57  •  K-1996-12
48-A Lars Nibelvangs erindringsmanuskript (# 50)  •  M-1 s. 92  •  KC-1, afs. 3, s. 7-10
49 EGL-1 s. 26  •  K-1947-3 (s. 14-15)
50 Manuskriptet  •  SU-møde 17. dec. 1998
51 Originalsymbolerne  •  K-1997-5
52 K-1933-3  •  M-1 s. 84  •  Oskar Borgman Hansen: "Kulturkamp. Artikler og essays fra 40 år", 2004.
53 K-1933-3 1943-10 (s. 238)  •  M-1 s. 84-85  •  M-2 s. 45  •  Oskar Borgman Hansen: "Kulturkamp. Artikler og essays fra 40 år", 2004.
54 AL s. 1 ff.  •  M-2 s. 41-47
55 M-1 s. 71
55-A Manuskriptet  •  KC-2, appendiks D, s. 5
56 Frederiksberg Folkeregister  •  M-1 s. 90  •  M-2 s. 50
57 K-1938-12 1954-6 1986-8 (s. 157)  •  M-1 s. 89
58 M-1 s. 89
59 EGL-2 s. 122  •  K-1954-6  •  M-1 s. 90
60 K-1933-3  •  M-1 s. 94  •  M-2 s. 93 ff.
61 AL s. 72
62 Brev fra M til Lars Nielsen, 16. aug. 1930  •  AL s. 74 ff.
63 Brev fra M til hr. og fru Lars Nielsen, 18. nov. 1930  •  AL s. 93 ff.  •  EGL-1 s. 27  •  K-1933-3 1938-12 1991-3 (s. 48)  •  M-1 s. 92-93
64 Manuskriptet  •  SU-møde 2. sep. 2004
65 AL s. 106 ff.  •  M-1 s. 93
66 Pjecen (et eksemplar med håndskrevet udsendelsesdatering)  •  DnV-2005-2
67 K-1933-3  •  M-1 s. 94
68 Frederiksberg Folkeregister  •  M-1 s. 96
69 Brev fra M til hr. og fru Lars Nielsen, 6. juli 1932  •  Brev fra EGL til hr. og fru Fixen, 4. juli 1932  •  K-1933-3  •  EGL-1 s. 88  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960  •  M-1 s. 94
70 Breve fra M til hr. og fru Lars Nielsen, 21. sep. 1932 og 22. okt. 1932  •  AL s. 139 ff.  •  M-1 s. 93
71 K-1933-2 1942-12  •  M-1 s. 94
72 K-1933-2 1938-12 1940-12 1942-12  •  B-1962-26  •  M-1 s. 94
73 Særtrykket  •  Skrivelse fra forlaget (Stig Madsen),  29. nov. 1932
74 Tidsskriftet  •  Rundskrivelse fra M, 25. jan. 1933  •  B-1962-10
75 K-1933-1
76 K-1933-1-3
77 K-1933-5  •  M-1 s. 96
78 K-1933-4 1934-2
79 M-1 s. 96
80 Bøgerne  •  K-1933-9
81 Bogen  •  K-1993-5
82 Bogen  •  K-1992-1, 2
83 K-1934-3, 4
84 M-1 s. 96-97  •  M-2 s. 86-87
85 K-1934-5-10, 12 1935-1-8
86 K-1934-7  •  EGL-2 s. 122  •  M-1 s. 97-98  •  M-2 s. 87-88
87 K-1934-7, 8 K-Å-1959 s. 45  •  M-1 s. 98
88 K-1934-11
88-A Oversigten
89 K-1935-3  •  EGL-2 s. 122  •  EGL-3 s. 404  •  M-1 s. 98
90 K-1935-9-12 1936-1-3, 5-12 1937-1-3, 5-12
90-A Vejledningen
91 K-1935-8
92 Hæftet  •  MI sommerbrev, juli 2005
93 M-1 s. 100, 103
94 K-1936-6
95 K-1936-4
96 K-1935-12 1936-3  •  M-1 s. 100
97 K-1936-6  •  EGL-2 s. 122  •  M-1 s. 102-104
98 K-1936-7  •  M-2 s. 89
99 K-1936-7, 8  •  M-1 s. 104
100 K-1936-9 1943-4 1994-2  •  EGL-2 s. 122
100-A Hæftet
101 K-1936-8 1937-3, 4 1943-11 (s. 242)  •  "Logik", efterskrift (1938)  •  M-1 s. 104
102 K-1937-4, 6 1938-1  •  EGL-2 s. 122  •  M-1 s. 104
103 K-1937-4  •  M-1 s. 105-106  •  M-2 s. 88-89
104 K-1937-5  •  M-1 s. 106-107  •  M-2 s. 89
105 K-1937-8 1938-1, 6 (s. 71)  •  EGL-2 s. 123  •  M-1 s. 106-109
106 M-1 s. 112  •  M-2 s. 92  •  Samtale med Sam Zinglersen, juli 2002 (bilmærke) • I 2. udgave (oplag) af M-2 (2006) er sidehenvisningen til s. 84.
107 K-1938-1-3
108 K-1938-4-11
109 K-1938-4 1939-2
110 K-1938-8
111 Bogen  •  K-1938-10-12
112 Bogen  •  DnV-1998-1
113 Udgår
114 K-1938-9, 11 1939-1
115 Frederiksberg Folkeregister  •  K-1939-2, 4
116 K-1939-4, 6
117 K-1939-2, 8 1940-12  •  Brochure "Kosmos Feriekoloni", 1939
118 K-1939-9 1940-8 (s. 160)
119 K-1939-7, 9
120 K-1939-7, 9
120-A Brochuren
121 K-1940-1
122 K-1939-12
123 K-1940-2, 5  •  M-1 s. 112
124 K-1940-2, 3  •  M-1 s. 112
124-A Indsamlingsrundskrivelse 25. juli 1940 fra kontorchef N. Christensen til K's abonnenter  •  K-1940-8 (s. 160)
125 K-1940-8, 9
126 K-1940-9 1941-12
127 Bogen  •  K-1941-3
128 K-1941-3  •  M-1 s. 113
129 K-1941-5
130 K-1941-7
131 B-1/1941-46 (19. okt. 1941)  •  K-1941-10, 12 1942-4 (s. 94-95)  •  EGL-3 s. 404
132 Bogen  •  K-1992-1, 2
133 K-1941-12 1942-4
134 K-1941-12
135 B-21/1941-46 (31. juli 1942)
136 Bøgerne  •  B-28/1941-46 (6. nov. 1942)  •  K-1942-11  •  M-1 s. 114
137 B-40/1952-53 (21. aug. 1953 – side dateret 1. sep.)  •  K-1942-8 (s. 126)
138 B-33-36/1941-46 (22. jan. - 5. marts 1943)
139 K-1943-4  •  B-1962-26  •  M-1 s. 114, 118  •  Skøde af 26. marts 1943  •  Brev fra Martinus til Lars K. Skeltved, 22. juni 1943: Ejendommen købt d. 11. marts.
139-A Bladet
140 B-48-52/1941-46 (20. aug. - 15. okt. 1943)
141 Frederiksberg Folkeregister  •  B-48/1941-46 (20. aug. 1943)  •  M-1 s. 119
142 K-1943-4  •  EGL-2 s. 123  •  M-1 s. 114-119
143 B-51, 52/1941-46 (1. og 15. okt. 1943)  •  K-1943-10  •  M-1 s. 119
144 B-53-63/1941-46 (29. okt. 1943 - 17. marts 1944)
145 B-54/1941-46 (12. nov. 1943)  •  K-1943-10
146 Brevene  •  B-41/1941-46 (14. maj 1943)  •  K-1943-11 (s. 243) 1944-3 1946-1  •  EGL-2 s. 123
147 K-1943-11
148 Bogen  •  B-56/1941-46 (10. dec. 1943)
149 Bogen
150 Bogen  •  K-1943-3
151 K-1944-3
152 K-1944-2 1946-11/12
153 B-64-69/1941-46 (31. marts - 9. juni 1944)
154 B-68/1941-46 (26. maj 1944)  •  K-1944-5
155 B-70-74/1941-46 (23. juni - 18. aug. 1944)
156 B-79-88/1941-46 (27. okt. 1944 - 1. marts 1945)
157 B-87, 88, 93/1941-46 (16. feb., 1. marts og 11. maj 1945)  •  K-1945-1  •  EGL-2 s. 123-124  •  M-1 s. 120  •  M-2 s. 118
158 B-92/1941-46 (26. april 1945)  •  K-1945-4 (s. 120), 5  •  M-1 s. 120-122
159 B-82, 87, 90, 92, 101, 103/1941-46 (dec. 1944 - sep. 1945)  •  K-1945-4, 6, 9  •  EGL-2 s. 124  •  M-1 s. 119
160 B-105/1941-46 (26. okt. 1945)  •  K-1945-9
161 B-97/98, 101-103/1941-46 (juli 1945, 31. aug. - 28. sep. 45)
162 B-103/1941-46 (28. sep. 1945)  •  K-1945-12 1946-5
163 B-105, 106/1941-46 (26. okt. og 9. nov. 1945)
164 "Okkultisten", okt. 1945
165 Brochuren  •  B-103, 106/1941-46 (28. sep. 1945 og 9. nov. 45)  •  K-1945-9, 10
166 B-108-118/1941-46 (7. dec. 1945 - 26. april 1946)
167 Bøgerne  •  B-103, 133/1941-46 (28. sep. 1945 og 22. nov. 1946)  •  K-1945-11, 12 (s. 179) 1946-10 1996-10
168 K-1945-10 (s. 168) 1946-3/4 (s. 207)  •  Brochure "Martinus aandsvidenskabelige Institut", 1945
169 B-116/1941-46 (29. marts 1946)  •  K-1946-3/4
170 B-114, 116/1941-46 (1. og 29. marts 1946)  •  K-1946-3/4
171 B-117, 118/1941-46 (12. og 26. april 1946)  •  K-1946-3/4, 8, 9 K-Å-1963 s. 20  •  EGL-3 s. 404  •  M-1 s. 122
172 Bladene  •  K-1946-2, 3/4, 6
173 K-1946-5 (s. 230) 1996-10
174 B-119-125/1941-46 (10. maj - 2. aug. 1946)
175 K-1946-1
176 B-126-129/1941-46 (16. aug. - 21. sep. 1946)
177 K-1946-8
178 B-132, 133/1941-46 (8. og 22. nov. 1946)
179 B-132/1941-46 (8. nov. 1946)  •  K-1946-9 (s. 259)
180 B-133/1941-46 (22. nov. 1946)
181 "Okkultisten", nov. 1946  •  K-1946-10
182 Bogen  •  K-1946-11/12
183 Aviserne  •  B-133/1941-46 (22. nov. 1946)
184 B-133, 135/1941-46 (22. nov. og julen 1946) B-1/1950-51 (13. jan. 1950)
185 Bogen  •  K-1947-5 (s. 5) 1992-1, 2
186 Bogen  •  K-1947-5
186-A K-1987-2
187 K-1947-1-8 samt nødudgaver
188 K-1947-1-6
189 Nødudgaverne
190 K-1947-6 1948-6  •  Rundskrivelse fra EGL / Georg B. Nielsen 22. marts 1948
191 K-1947-5 (s. 14), 6
192 K-1947-7, 8
193 Rundskrivelse fra M 15. feb. 1947  •  K-1947-4
194 Bogen  •  B-1/1952-53 (11. jan. 1952)  •  K-1947-1, 4 1948-5 1951-1 (s. 12)
195 K-1948-1
196 K-1948-1-12
196-A K-1987-2 (s. 36-37)  •  Informationsbrev fra Martinus Institut, sep. 1987
197 K-1948-3, 5  •  M-1 s. 123
198 K-1948-5  •  M-2 s. 51
199 K-1948-8
200 Bøgerne  •  K-1948-10  •  EGL-3 s. 405
201 Brochuren  •  K-1948-3 (s. 14)
202 Kurset  •  K-1947-8 (s. 11) 1949-1-9 (omslag)
203 K-1949-4
204 K-1949-1, 5
205 K-1949-2, 8 (s. 160)
206 Bogen  •  K-1949-1, 2
207 Bogen  •  K-1949-3, 4
208 K-1949-5, 6
209 Bogen  •  K-1949-5-8
210 Bogen  •  K-1949-8-12
211 "Love og vedtægter for grundejerforeningen 'Kosmos Ferieby', Klint", vedtaget jan. 1950  •  K-1949-12
212 B-10/1950-51 (21. juli 1950)  •  K-1949-9, 12 1950-7/8
213 K-1950-2
214 B-1/1950-51 (13. jan. 1950) ff.
215 K-1950-1, 2
216 Bogen  •  K-1950-1, 2
217 Bogen  •  K-1950-3-5
218 K-1950-5
219 K-1950-6-9
220 Bogen  •  K-1950-6-12 1951-1
221 B-10/1950-51 (21. juli 1950)  •  K-1950-7/8 2000-12
222 B-10, 12/1950-51 (21. juli og 1. sep. 1950)  •  K-1949-12
223 B-10/1950-51 (21. juli 1950)
224 K-1950-7/8, 9 (s. 152) 1951-4 (s. 75)
225 B-11, 12/1950-51 (10. aug. og 1. sep. 1950)  •  K-1950-7/8, 9
226 K-1950-1 (s. 17) K-Å-1963 s. 20
227 Bøgerne  •  K-1950-5, 7/8
228 Brochuren
229 K-1951-1 (omslaget)
230 K-1951-2
231 Bogen  •  K-1951-2-12 1952-1-8
232 K-1951-4
233 B-25/1950-51 (8. juni 1951)  •  K-1951-5/6
234 K-1951-5/6, 7/8
235 Købekontrakt  •  Samtale med Sam Zinglersen, juli 2002  •  Korrespondance med Direktoratet for Vareforsyning, 16. og 28. maj 1951 samt 12. og 21. juni s.å.
236 K-1951-7/8  •  M-1 s. 124  •  M-2 s. 91
237 Rundskrivelse fra EGL, julen 1951  •  "Informationshefte nr. 1", sæsonen 1954-55  •  K-Å-1957
238 K-1951-7/8
239 B-1/1952-53 (11. jan. 1952)  •  K-1952-2 (omslag)
240 K-1952-1  •  Brev fra Knud Højgaard til Mogens Munch, 28. marts 2001  •  Svarbrev fra Mogens Munch, 31. marts 2001
241 B-7/1952-53 (4. april 1952)
242 B-11, 15/1952-53 (31. maj og 25. juli 1952)  •  K-Å-1966 s. 62 1990-10  •  M-2 s. 105 ff.
243 B-15, 16 /1952-53 (25. juli og 15. aug. 1952)  •  K-1952-6  •  M-1 s. 126
244 B-15, 16, 19-23/1952-53 (25. juli - 21. nov. 1952)  •  K-1952-7  •  M-1 s. 126
245 K-1952-7
246 Bogen  •  K-1952-9, 10 1953-1
247 K-1952-10
248 B-2/1952-53 (25. jan. 1952)  •  K-1952-1, 2  •  M-1 s. 124  •  Brev fra Henry Hedegaard til Anne Brostigen, 12. jan. 2004 (med efterfølgende telefonsamtale)
249 K-1952-3 1995-6  •  M-2 s. 121 ff.  •  Brochure 199?: "Martinus Center Varnhem – en framtidsvision"
250 Bogen  •  B-1/1952-53 (11. jan. 1952) B-1957-4 ("Vigtig meddelelse")
251 K-1953-1
252 Bogen  •  K-1953-2-4
253 B-30 (bilag, udateret), 32 (bilag, dateret 4. april 1953) / 1952-53 (6. marts og 3. april 1953)  •  K-1953-2, 3, 5
254 B-25/1952-53 (julen 1952)  •  K-1953-1 1954-3 K-Å-1963 s. 20
255 Bogen  •  K-1953-5-7
256 B-39/1952-53 (7. aug. 1953)
257 B-40/1952-53 (21. aug. 1953)
258 Berlingske Tidende, 16. aug. 1953)  •  B-40/1952-53 (21. aug. 1953)  •  K-1953-7 (s. 99)
259 K-1953-8, 9
260 B-1/1953-54 (4. sep. 1953)
261 K-1953-9
262 Brevene  •  Skrivelse fra EGL til de svenske læsere, 4. dec. 1953  •  K-1953-9 (omslag)  •  "Informationshefte nr. I", sæsonen 1954-55
263 K-1953-7
264 Samtale med Sam Zinglersen, nov. 2002  •  KC-2, app. E, s. 7
265 Hæfterne  •  K-1953-6 (s. 87), 9 (s. 137)
266 Bøgerne
267 K-1954-1-7, 9  •  B-1955-3  •  Særtillægget
268 "Informationshefte nr. I", sæsonen 1954-55  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
269 B-24/1953-54 (10. aug. 1954)  •  K-1954-6, 7  •  Rundskrivelse af 25. juni 1954 (P.P. Fixen m.fl.)
270 K-1954-6 1987-11 1994-8  •  M-1 s. 124  •  M-2 s. 240, 265
271 K-1954-6  •  Samtale med Vibeke Møller (Mogens Møllers enke), dec. 1999
272 Bestyrelsesmøder 9. juli 1957 og 13. jan. 1970  •  M-2 s. 175  •  Samtaler med Bertil Ekström, maj 2001 og maj 2003
273 B-26-28/1953-54 (8. sep., 20. sep. og 8. okt. 1954)  •  K-1954-6, 8
274 B-27/1953-54 (20. sep. 1954)  •  K-1954-8  •  M-1 s. 128
275 B-30/1953-54 (5. nov. 1954)  •  K-1954-9  •  M-1 s. 128 ff.
276 B-32/1953-54 (3. dec. 1954) B-1956-19  •  K-1954-10  •  "Informationshefte II",1957  •  M-1 s. 134-137
277 Hæftet
278 K-2001-12 (s. 285)
279 Frederiksberg Aldersrenteforenings medlemsblad, feb. 1954  •  Brev fra EGL 24. marts 1954 til Sagens interesserede i Kbh.  •  K-1954-3, 5 (s. 73 og forside)  •  B-1955-11
280 Bogen  •  K-1954-1, 7 (omslag)
281 B-1955-1 ff.
282 Rundskrivelse fra EGL til Sagens interesserede i Norge, udsendt (også) med B-1955-3  •  B-1955-3, 4
283 B-1955-4, 5
284 B-1955-6, 7
285 B-1955-8, 9
286 B-1955-10, 11
287 B-1955-13-21  •  K-Å-1955 s. 7
288 B-1955-12, 13
289 K-Å-1955 s. 33
290 B-1955-14 (Rundskrivelse fra Henrik Voss m.fl., juli 1955)
291 B-1955-14 (Rundskrivelse fra Henrik Voss m.fl., juli 1955)
292 B-1955-19, 23 1956-3  •  MI's båndoversigt
293 B-1955-22 ff.
294 B-1955-22-26 1956-1-4, 6-12, 17-19
295 B-1955-11, 12  •  K-Å-1955 s. 43
296 B-1955-6, 11 (avisudklip)
297 Bogen  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
298 Brevene
299 Brev fra M til K's abonnenter, udsendt (også) med B-1955-1  •  B-1955-24  •  K-Å-1955 (omslag) ff.
300 Endeligt skøde af 30. okt. 1956  •  Lovene  •  B-1956-13, 26 1957-18  •  Bestyrelsesmøde 14. marts 1957  •  K-Å-1957 s. 76  •  M-1/tb s. 169-170
301 B-1956-5
302 B-1956-13, 14  •  K-Å-1956 (omslag) 1970-17 (s. 198)  •  M-1/tb s. 164
303 B-1956-19 (s. 5)
304 K-Å-1956 s. 31
305 K-1986-10
306 B-1956-23
307 B-1956-24
308 M-2 s. 266
309 K-Å-1962 s. 46
310 K-Å-1956 s. 3-9
311 B-1957-7
312 B-1957-7, 8
313 K-Å-1957 s. 44 K-Å-1963 s. 21
314 B-1957-22, 25 1965-25  •  K-Å-1957 s. 41 og omslag  •  M-2 s. 110
315 B-1957-17
316 B-1957-18
317 B-1957-18  •  K-Å-1957 s. 78
318 K-Å-1957 omslag og s. 17-22
319 B-1957-24
320 B-1958-3 1960-7 ("Report")  •  K-Å-1958 s. 15, 18
321 B-1958-3-6  •  K-Å-1958 s. 11-22
322 M-1/tb s. 161  •  M-2 s. 127  •  PBJ s. 7, 20 ff.  •  Torsdagsmøde 20. nov. 1975
323 K-2001-12 (s. 285)
324 K-Å-1957 s. 5-12
325 Bogen  •  B-1957-17  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
326 Hæftet
327 PBJ s. 26-27  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
328 B-1958-5
329 B-1958-6
330 Rundskrivelse fra administrationsudvalget, okt. 1958 (B-1958-22)
331 Tidsskriftet  •  B-1958-4  •  K-Å-1958 s. 60-61 K-Å-1959 s. 65 1994-5
332 B-1958-11 1959-7  •  K-Å-1958 s. 66-67  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
333 B-1958-17
334 Bestyrelsesmøde 20. juli 1958
335 B-1958-18, 20  •  K-Å-1958 s. 57  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
336 B-1958-22
337 Rundskrivelse fra administrationsudvalget, okt. 1958 (B-1958-22)  •  B-1958-26
338 B-1958-26  •  K-Å-1958 s. 99-100 K-Å-1959 s. 20 (ff.)  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
339 B-1959-2, 4  •  K-Å-1959 s. 12
340 K-Å-1958 s. 66 K-Å-1959 s. 50  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
341 Regulativet  •  B-1958-11
342 K-Å-1958 s. 3-10, 78-97
343 Brevene  •  Rundskrivelse fra administrationsudvalget, okt. 1958 (B-1958-22)
344 Brevene  •  B-1958-26  •  "English Contact-Letters", New Delhi, primo 1960 [bog]  •  K-Å-1959 s. 20-26  •  "Festskrift til Martinus", 1960, s. 65-72  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
345 B-1959-13
346 B-1959-10  •  K-Å-1959 s. 26
347 Slutseddel af 2. maj 1959
348 Faktura af 13. maj 1959  •  Samtale med Sam Zinglersen, nov. 2002
349 Rundskrivelse fra M, sep. 1959 (B-1959-19)
350 Bestyrelsesmøde 14. okt. 1959
351 K-Å-1959 s. 12-13
352 Bestyrelsesmøde 14. okt. 1959
353 B-1959-24  •  K-1969-19
354 Foredragsmanuskripterne  •  B-1959-23-25  •  K-1972-24 1973-1, 2 1988-8  •  Særtrykket
355 B-1959-23
356 B-1959-26 1960-1-7
357 B-1958-19  •  K-Å-1958 s. 66 K-Å-1959 s.50
358 K-Å-1959 s. 3-11
359 Bogen  •  B-1959-6  •  Rundskrivelse fra M, sep. 1959 (B-1959-19)  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
360 Bøgerne  •  K-Å-1959 s. 33  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
361 Rundskrivelse fra M, sep. 1959 (B-1959-19)  •  Brev fra M til EGL i Indien, 19. jan. 1960
362 Bogen  •  B-1959-26 1960-5, 7 ("Report")
363 B-1960-11, 12
364 Kurset  •  B-1959-23 1960-20  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960  •  PBJ s. 27-28
365 B-1960-13
366 B-1960-13 1961-3  •  "Festskrift til Martinus", 1960, s. 71-72
367 B-1960-14/15, 17 (avisudklip)  •  Meddelelse fra Aage Hvolby (B-1961-5)  •  B-1961-10
368 B-1960-14/15
369 B-1960-16, 18
370 B-1960-17  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960  •  M-1 s. 137-138  •  M-1/tb s. 177
371 Festskriftet  •  Særtrykket  •  B-1960-17, 25  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960  •  M-1 s. 138
372 Brevene (ukomplet sæt i Hi-Ar)  •  K-1992-12 1996-2
373 B-1960-21, 22
374 B-1960-23
375 B-1960-25
376 Brochuren  •  B-1960-20
377 Bogen  •  Brochure "Martinus Institut", nov. 1960
378 K-Å-1960/61 s. 3-10
379 B-1961-2, 3
380 Faktura fra stiftelsen, 15. feb. 1961
381 B-1961-6, 7
382 B-1961-10, 11
383 B-1960-20
384 M-1 s. 138-148  •  M-2 s. 260-261
385 B-1961-23, 24
386 B-1961-26
387 Bøgerne  •  B-1960-20 1964-26
388 Bøgerne  •  K-Å-1960/61 s. 64 K-Å-1962 s. 47
389 B-1961-10 1962-2  •  K-Å-1962 s. 12
390 B-1962-2-7
391 B-1962-10-12
392 B-1961-24 (avisudklip), 1962-13-16, 21 (avisudklip)  •  K-Å-1960/61 s. 48 K-Å-1962 s. 9 K-Å-1963 s. 21 1992-7
393 B-1962-17, 18
394 K-Å-1962 s. 57-60
395 K-Å-1962 s. 8, 64-66
396 B-1962-24-26
397 B-1962-13, 21 (avisudklip)
398 B-1962-2, 5 1963-1
399 K-Å-1962 s. 12
400 Bogen  •  B-1962-10  •  K-Å-1960/61 s. 63
401 Bøgerne
402 Bøgerne  •  B-1960-17 1961-10  •  K-Å-1962 s. 8  •  Islandsk Bogfortegnelse (dateringerne)
402-A Bøgerne
403 K-2001-12
404 B-1962-26 1963-1, 7  •  Rundskrivelse fra Per Bruus-Jensen og Mogens Møller, 6. april 1963
405 B-1963-3, 4
406 B-1963-7
407 Lydbånd nr. 205-207, 30. april, 14. maj og 21. maj 1963  •  M-1, forord
408 Medarbejdermøde 12. dec. 1963  •  M-1/tb s. 171
409 K-Å-1963 s. 21
410 K-Å-1963 s. 21  •  Brev fra M til grundejerforeningens medlemmer, 3. jan. 1964
411 K-Å-1963 s. 35-38
412 K-Å-1963 s. 3-15
413 Bogen  •  B-1963-7, 16  •  M-1/tb s. 152
414 Hæfterne
415 Udateret brochure (af Per Bruus-Jensen): "Om Brevskolens informationstjeneste"  •  K-1983-6
416 Bogen  •  EGL's rundskrivelse af 27. feb. 1964
417 M-2 s. 123, 128-129  •  PBJ s. 84-85
418 B-1964-10, 18 (avisudklip)  •  K-Å-1964 s. 26, 35 og omslag
419 B-1964-26  •  K-Å-1964 s. 27
420 K-Å-1964 s. 38
421 Bogen  •  B-1964-26  •  M-1/tb s. 152
422 Bøgerne  •  B-1964-26
423 Bøgerne
424 Pjecen
425 Bøgerne  •  B-1964-22, 25  •  K-1997-2  •  DnV-1997-2
426 Bogen  •  Tillægget  •  B-1964-23 (avisanmeldelse) 1965-1 (anmeldelser)  •  Medarbejdermøde 9. sep. 1964
427 "Love for den selvejende institution Kosmos Feriehem – Varnhem", 17. jan. 1965  •  Rundskrivelse fra Per Bruus-Jensen, 20. marts 1965 (B-1965-7)  •  K-Å-1965 s. 16
428 Lovene  •  Bestyrelsesmøde 26. feb. 1965
429 Bestyrelsesmøder 13. jan., 26. feb. og 18. marts 1965  •  "Overenskomst mellem Martinus Åndsvidenskabelige Institut og Erik Gerner Larsson", 26. feb. 1965  •  B-1965-6, 7
430 Bestyrelsesmøde 5. april 1965  •  B-1966-19  •  "Samarbejds-strukturen", 1992, s. 45
431 B-1965-6, 10, 12, 20 (avisudklip)  •  K-Å-1965 s. 66-67
432 B-1965-6, 10, 12, 13, 20 (avisudklip  •  K-Å-1965
433 B-1965-14/15  •  K-Å-1965 s. 14-18 (og omslag) 1989-11 (s. 220)  •  Brochuren "Martinus Center i Varnhem – en framtidsvision" (199?)
434 B-1965-13
435 B-1965-6, 10, 12, 13, 20 (avisudklip)  •  K-Å-1965
436 B-1965-17  •  K-Å-1965 s. 35  •  M-1/tb s. 162 og 177
437 Meddelelse "Japanrejse" fra M, udsendt med B-1965-11  •  B-1965-16, 17 1966-5-24  •  K-Å-1965
438 Brevene  •  Bestyrelsesmøde nr. 60, 1965 (udateret)
439 B-1965-6  •  Brochure "Kosmos Ferieby", [1965]
440 M-1 s. 175-176  •  K-1974-14 (s. 166)
441 Bogen  •  B-1964-26
442 Bogen
443 Bogen
444 Bogen
445 Bogen
446 Bogen
447 Bogen
448 Bogen
449 Bogen  •  B-1965-19 1966-1
450 Bogen  •  K-Å-1966 s. 41-42
451 Stiftelsens vedtægter af 8. april 1966  •  "Stiftelsen Martinus Institut i Sverige. Kort översikt över verksamheten", maj 1983
452 Lovene  •  Bestyrelsesmøde 23. maj 1966
453 B-1966-20  •  K-Å-1966 s. 58-70
454 B-1966-20
455 Rundskrivelse fra Inge Sørensen og Sam Zinglersen (m.fl.), juli 1966  •  K-Å-1966 s. 51-52  •  Takkeskrivelse fra M, 8. sep. 1966  •  Oplysninger fra Henry Hedegaard, der deltog
456 B-1966-16  •  K-Å-1966 (forside)
457 Bogen
458 Bogen
459 Bogen
460 Bogen
461 Bogen  •  B-1966-14/15, 21 (avisudklip)
462 Bøgerne  •  K-1968-10
463 Fundats for fonden  •  Div. arkivmateriale fra fonden  •  M-2 s. 201-202
464 B-1967-11, 12  •  Rundskrivelse fra Inge Sørensen og Sam Zinglersen (m.fl.), juli 1967
465 B-1967-13  •  K-1983-6
466 Brevene  •  tidsskrifterne
467 Bestyrelsesmøde 26. juni 1967  •  B-1967-14/15  •  K-1967-16-26 1968-1-26
468 K-1967-19
469 B-1967-14/15  •  Rundskrivelse fra Inge Sørensen og Sam Zinglersen (m.fl.), juli 1967  •  K-1967-18
470 B-1966-20 1967-7 (prisliste)  •  K-Å-1966 s. 42 K-Å-1967 s. 7
471 Bøgerne
472 Bøgerne
473 Bøgerne
474 Bøgerne
475 Bøgerne  •  Rundskrivelse fra Inge Sørensen og Sam Zinglersen (m.fl.), juli 1967
476 K-Å-1967 s. 1-6, 60-95
477 Bøgerne  •  B-1966-13 (s. 5)
478 Bestyrelsesmøde 28. aug. 1967 m.fl.  •  K-1967-21 1968-14/15  •  Rundskrivelse fra M, feb. 1968  •  Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), julen 1967
479 Tidsskrifterne
480 K-1968-10, 11 (bilag)
481 K-1968-10, 11
482 K-1968-10, 19
483 K-1968-14/15  •  Takkeskrivelse fra M, sep. 1968
484 K-1968-17 1980-1  •  Særtrykket
485 K-1968-18 1979-9 1985-11 1999-5  •  Hæftet
486 Program  •  K-1968-20
487 K-1968-21 1981-9 1994-11  •  Særtrykket
488 M-2 s. 273  •  AK s. 33, 34 og upagineret side efter s. 34
489 K-1968-18 1969-9 (s. 107-108)
490 K-1968-10
491 Bøgerne  •  K-1969-5 1997-11
492 Bogen  •  K-Å-1967 s. 40-47 1968-10-12
493 Bøgerne  •  K-1968-20 (bilag), 24 (og bilag) 1969-1 1989-9  •  KI-1989-2
494 K-1968-26 1969-1, 2
495 K-1969-5, 7, 12  •  M-1/tb s. 167  •  M-2 s. 67-69
496 Hæftet  •  Rundskrivelser fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), julen 1969 og juni 1970
497 Bestyrelsesmøde 12. marts 1969  •  K-1969-7, 18, 19
498 K-1969-8, 18 1970-7
499 K-1969-18
500 K-1969-5, 17, 21-23
501 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juli 1969  •  K-1969-19
502 K-1969-19
503 M-1/tb s. 155
504 Bogen
505 Bøgerne
506 Bøgerne
507 Bøgerne
508 Bøgerne
509 Bøgerne
510 Bøgerne
511 Bøgerne  •  K-1969-12 (s. 141)
512 Tidsskrifterne  •  K-1994-5
513 Bogen  •  K-1969-11
514 K-1970-14/15
515 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1970  •  K-1970-24
516 K-1970-13
517 Lydbånd nr. 175, 27. juli 1970  •  M-1/tb s. 155-156
518 K-1970-12, 17, 18  •  Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1970
519 K-1970-22
520 Lydbånd nr. 220 (tale ved Sagens 50-års-jubilæum d. 24. marts 1971) og 221 (81-års-fødselsdagstale, 11. aug. 1971)  •  K-1971-17 (s. 208) 2004-4 (s. 95)  •  Rundskrivelse fra Tage Buch til medarbejderne, 28. marts 1971
521 Bestyrelsesmøder 3. nov. og 8. dec. 1970
522 Tegningen  •  K-1994-8 (s. 153)
523 Indekset  •  K-1968-3 1969-1, 4 1984-9 1991-12 2000-6 2003-11, 12 (s. 281)
524 Bogen  •  K-1970-18, 24
525 Bestyrelsesmøde 30. marts 1971  •  K-1973-13 (s. 171)  •  M-2 s. 247-248
526 K-1971-1
527 K-1972-17 (s. 200)  •  M-1/tb s. 161
528 Rundskrivelse fra Tage Buch til medarbejderne, 28. marts 1971  •  K-1971-6 1996-3
529 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1971
530 K-1971-17 (s. 208) 1972-17 (s. 190) 1981-15 1985-5 2002-9 2004-4 (s. 95)  •  Brev til Helmer Fogedgaard, 11. nov. 1975  •  M-1/tb s. 152  •  M-2 s. 148, 153  •  Nyhedsbrev nr. 1, 28. okt. 2004, bilag 1  •  Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1972
531 Bøgerne
532 Bogen  •  K-1992-12
533 Brevene  •  Torsdagsmøde 7. okt. 1971
534 Bøgerne  •  K-1971-19
535 K-1972-2
536 K-1972-8 ff.
537 Bestyrelsesmøde 4. juli 1972
538 K-1972-12, 16
539 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1972  •  K-1972-17
540 Særnummeret  •  K-1972-10
541 Hæfterne
542 Rundskrivelse fra M, 7. jan. 1973  •  K-1973-2
543 K-1973-1-16
544 Bestyrelsesmøder 13. marts, 3. april og 6. nov. 1973
545 K-1973-9
545-A M-1 s. 109  •  M-2 s. 116  •  K-2009-8
546 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juli 1973  •  K-1973-11
547 K-1973-13  •  Bestyrelsesmøde 18. sep. 1973
548 Bøgerne
549 Bøgerne
550 K-1973-10-12
551 Bogen
552 Medarbejdermøde 29. nov. 1973  •  Torsdagsmøde 10. jan 1974  •  M-1/tb s. 171-172
553 K-1974-6, 8, 14
554 K-1974-14
555 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1974
556 Reglerne  •  Torsdagsmøder 31. okt. og 28. nov. 1974  •  "Samarbejdsstrukturen", 1992, s. 93-95 (2003 s. 87-88)
557 Bøgerne
558 Bøgerne
559 Tidsskriftet
560 E-mail fra Ole Therkelsen, 10. feb. 2005  •  M-1/tb s. 187  •  M-2 s. 262, 281
560-A K-1975-6
561 Projektrapporten  •  K-1975-11 (s. 126 nederst)
562 Torsdagsmøde 29. maj 1975  •  Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1975  •  Lydbånd nr. 227 (M's 85-års-fødselsdagstale)  •  K-2004-9/10 (s. 230)
563 Bestyrelsesmøde 5. aug. 1975  •  Torsdagsmøde 9. sep. 1975 [skal være: 9. okt. 1975]  •  Brev til Helmer Fogedgaard, 11. nov. 1975  •  K-1985-5 2002-9 2004-7 (s. 149)
564 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1975  •  K-1975-11, 12
565 Bestyrelsesmøde 11. feb. 1975  •  K-1987-2 1997-5
566 Bøgerne
567 Bøgerne
568 Bogen
569 Hæftet
570 Hæftet
571 Bogen  •  K-1976-16 1991-5 (s. 91)
572 Bøgerne  •  K-1994-10 1997-8  •  SU-møde 9. dec. 1993
573 Bestyrelsesmøde 13. jan. 1976  •  K-1976-2  •  Betinget skøde, 10. maj 1976
574 Torsdagsmøde 22. april 1976  •  K-1976-7
575 Torsdagsmøde 3. juni 1976  •  K-1976-10 (bagside)
576 Rundskrivelse fra Vera Cavling og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1976
577 E-mail fra Bjørn K. Øyen, 17. dec. 2004
578 Bøgerne
579 K-1977-3, 4, 6 (forside) 1997-5
580 K-1976-7 (bagside), 10 (bagside) 1997-6 2002-8
581 Rundskrivelse fra Sam Zinglersen m.fl., juli 1977
582 K-1977-11 (s. 131) 1978-7 (bagside)
583 Bøgerne
584 Bøgerne
585 Bøgerne
586 Bøgerne
587 Bøgerne
588 Bøgerne
589 Bøgerne
589-A Torsdagsmøde 25. maj 1978  •  K-1978-13 1999-12
590 Rundskrivelse fra Sam Zinglersen m.fl., juni 1978
591 K-1978-13
592 Bogen
593 Tidsskriftet
594 Bøgerne
595 Bogen
596 Nyhedsbrev nr. 1, 28. okt. 2004
597 Torsdagsmøde 18. jan. 1979
598 Rundskrivelse fra Sam Zinglersen m.fl., juni 1979  •  K-1994-8
598-A Per Thorell: "Testamentet" (# 635)  •  KC-2, afs. 18, s. 8  •  E-mail fra Jan-Erik Luft, 31. okt. 2005
599 Torsdagsmøde 6. marts 1980
600 Bøgerne
601 Bogen
602 Bogen  •  K-1982-8
603 Bestyrelsesmøde 29. jan. 1980
604 M-2 s. 158  •  K-2005-1
605 K-1980-5  •  Psykisk Forum 1980-5  •  Torsdagsmøde 12. juni 1980  •  Samtale med Bertil Ekström, maj 2003
606 Bestyrelsesmøde 18. april 1980  •  K-1980-6
607 Notar-testamente af 10. juni 1980  •  Bestyrelsesmøde 5. aug. 1980
608 M-1/tb s. 153  •  Bestyrelsesmøde 18. nov. 1980
609 Gavebrev af 18. juni 1980  •  Bestyrelsesmøde 5. aug. 1980
610 Torsdagsmøde 12. juni 1980  •  Lydbånd nr. 181, 22. juni 1980  •  K-1980-9 (s. 98) 1982-5 (s. 98) 2001-2 (s. 47)  •  M-1/tb s. 155-156
611 K-1980-10  •  Særnummeret  •  Hæftet
612 Rundskrivelse fra Tage Buch og Sam Zinglersen (m.fl.), juni 1980  •  K-1980-12 1991-8  •  M-1/tb s. 178-187
613 Lydbånd nr. 235, 6. sep. 1980  •  K-1981-13/14 (s. 161) 2005-1  •  M-2 s. 158
614 Bestyrelsesmøde 18. nov. 1980  •  Nyhedsbrev nr. 1, 28. okt. 2004
615 Bøgerne
616 Bogen
617 Bogen
618 Bogen
619 M-2 s. 282
620 K-1981-13/14  •  M-1/tb s. 188  •  M-1 s. 282-283
621 K-1981-13/14  •  M-1/tb s. 188  •  M-2 s. 284
621-A Bestyrelsesmøde 8. marts 1981
622 Balsameringsattest fra Frederiksberg Hospital  •  K-1981-13/14
623 K-1981-13/14  •  M-1/tb s. 189-196
624 "Stjernerne" 1981-6 ff.
625 K-1981-4, 6
626 Udateret rundskrivelse fra bestyrelsen (med overskriften: Den 11. august)  •  K-1981-16
627 Bestyrelsesmøde 1. sep. 1981  •  K-1981-13/14
628 Bestyrelsesmøde 27. okt. 1981  •  K-1981-16 (s. 204) 1982-4, 6
629 K-1981-15  •  M-1/tb s. 153
630 K-1996-10
631 Bestyrelsesmøder 8., 10., 11. og 12. marts 1981  •  K-1981-6
632 Bogen
633 Bogen
634 Særnummeret  •  K-1982-10 (s. 195)
635 Manuskriptet
636 K-1981-15 1982-1
637 Studieplanerne  •  K-1982-8 (s. 160), 10 (s. 199)  •  DnV-1999-1
638 K-1982-1
639 Lovene  •  Bestyrelsesmøde 25. maj 1982  •  K-1983-1 (s. 16), 10 (s. 208)
640 Rundskrivelse fra rådet, juni 1982  •  K-1982-10
641 Torsdagsmøde 28. okt. 1982  •  K-1986-4
642 K-1984-3
643 Bogen  •  K-1982-4
644 Bogen  •  K-1982-9
645 Særtrykket
646 Bogen
647 Bogen  •  K-1982-8
648 Bogen  •  K-1983-6
649 Bogen (2. udg.)
650 Hæftet
651 Bogen  •  K-1982-9
652 K-1983-1
653 E-mail fra Bjørn K. Øyen, 17. dec. 2004
654 K-1983-3
655 Rådsmøde 26. feb. 1983  •  K-1983-4/5 1984-4
656 Tidsskriftet
657 K-1983-4/5
658 K-1981-16 1983-1, 9 1984-3  •  Rådsmøde 23. aug. 1983  •  Torsdagsmøde 27. okt. 1983
659 K-1983-7
660 Udateret rundskrivelse fra rådet (med overskriften "MARTINUS MINDEDAG den 6. august 1983")  •  K-1983-10
661 Rådsmøde 22. nov. 1983  •  K-1984-4
662 K-1983-10
663 Bogen  •  K-1983-8
664 Bogen  •  K-1983-11
665 Særtrykkene  •  K-1983-8, 11
666 Bogen
667 Hæfterne  •  K-1982-10 (s. 195)
668 Bogen  •  K-1984-2
669 Bogen
670 Bogen
671 K-1984-3
672 K-1984-9 1985-2
673 K-1984-7
674 Rådsmøder 6. og 28. dec. 1983  •  K-1983-10  •  Samtale med Bertil Ekström, maj 2003
675 Rundskrivelse fra rådet, sep. 1984  •  Kongresprogrammet  •  K-1984-7, 9
676 K-1984-9 1986-2, 7 1987-6 1988-8
677 K-1984-9 (s. 210)  •  Torsdagsmøde 8. dec. 1983
678 K-1985-5
679 Bogen  •  K-1984-11
680 Hæftet
681 Bogen (2. udg.)
682 Bogen  •  Torsdagsmøde 24. jan. 1985
683 Bøgerne  •  K-1984-10
684 Brochuren  •  K-1984-7
685 K-1985-5  •  Rådsmøder 6. og 13. dec. 1983
686 Rådsmøde 19. juni 1984  •  K-1984-9 1985-1, 4, 5
687 K-1985-1
688 K-1985-2
689 K-1985-4
690 Rådsmøde 8. okt. 1985  •  K-1986-4
691 Rundskrivelse fra rådet, juni 1985  •  Programhæftet  •  K-1985-10, 11
692 K-1986-7
693 K-1986-1
694 Bogen  •  K-1985-5
695 Tidsskriftet
696 Tidsskriftet
697 Leksikonet  •  M-2 s. 280
698 Bogen  •  K-1986-7
699 Bogen (2. udg.)
700 K-1986-2, 10, 11
701 Bøgerne
702 K-1986-1
703 Rådsmøde 28. jan. 1986  •  K-1986-3
704 Rådsmøde 21. jan. 1986  •  K-1986-4  •  M-1/tb s. 196, 200, 201
705 K-1981-6 (s. 65) 1986-3
706 Nyhedsbrevene
707 Rundskrivelse fra rådet, juni 1986  •  K-1986-10
708 K-1986-3, 7 1987-2
709 Bøgerne  •  K-1986-12
710 Bogen
711 Bøgerne  •  K-1986-7
712 Bøgerne
713 K-1987-5, 6, 10 (s. 199)
714 Bøgerne  •  K-1987-1 1988-3 1989-3 1990-1 1997-7  •  KI-1987 (forår) 1988-3 1989-2 1990-1  •  DnV-1997-3
715 K-1987-1 1988-1
716 Informationsbrev fra Martinus Institut, sep. 1987  •  K-1987-11 1988-5, 9
717 Informationsbrev fra Martinus Institut, sep. 1987
718 K-1987-6, 10
719 Rådsmøde 23. juni 1987  •  Informationsbrev fra Martinus Institut, sep. 1987  •  K-1987-9
720 KI-1987-1  •  K-1987-12
721 Rådsmøde 12. maj 1987
722 Bogen
723 Bogen
724 Bogen  •  Rådsmøder 4. feb. og 29. april 1986  •  K-1986-3 (s. 59), 7
725 Bøgerne  •  K-1987-7, 8  •  KI-1987-1
726 Bogen  •  K-1987-4  •  KI-1987-2
727 Hæfterne  •  KI-1987-1
728 Bogen  •  K-1988-3
729 Hæftet  •  KI-1989-1
730 K-1987-1 1988-2, 4
731 K-1988-5
732 Torsdagsmøde 1. sep. 1988  •  K-1988-11 (s. 213) 1989-3, 6
733 Rundskrivelse fra rådet, juni 1988  •  K-1988-11 1989-2
734 Fundats for fonden  •  K-1990-11 (s. 232)
735 Bogen  •  Tysk K-1989-1
736 Bogen  •  Rådsmøde 12. sep. 1989  •  E-mail fra Bjørn K. Øyen, 17. dec. 2004
737 Hæftet  •  KI-1988-2  •  K-1989-7
738 Bogen  •  K-1989-4  •  KI-1989-2
739 K-1989-8, 11  •  KI-1989-2, 3
740 AK s. 6
741 K-1989-7, 11
742 Brev fra Ole Therkelsen til hans familie, 23. okt. 1989
743 Torsdagsmøde 5. okt. 1989
744 Bogen
745 Bøgerne  •  K-1988-11 (s. 215) 1989-9, 12 2006-9  •  KI-1990-1  •  DnV-2006-2
746 Bogen  •  KI-1989-3
747 Bogen  •  KI-1990-1
748 Bogen  •  KI-1990-3
749 Bogen  •  K-1990-2
750 Torsdagsmøde 22. feb. 1990  •  K-1990-4
751 K-1990-3
752 K-1990-1, 7/8
753 Rundskrivelse fra rådet, april 1990  •  K-1990-11, 12  •  KI-1990-4  •  AK s. 34
754 Pjecerne
755 Bøgerne  •  K-1990-11 (s. 234)
756 Bogen  •  K-1990-11 (s. 234)
757 Bogen  •  K-1990-11 (s. 234)
758 Tidsskriftet  •  K-1990-2
759 Tidsskriftet  •  Torsdagsmøde 13. dec. 1990
760 Bogen  •  K-1990-6  •  KI-1990-2
761 Bogen  •  K-1991-2  •  KI-1991-1
762 Bogen  •  K-1991-1
763 "Stjernerne" 1990-5
764 Torsdagsmøde 18. april 1991
765 Hæfterne (danske)  •  KI-1990-4 1991-2 1992-4  •  DnV-1996-4 1997-1, 2
766 Rådsmøde 19. marts 1991
767 K-1991-3
768 Videoen  •  Torsdagsmøde 30. april 1992  •  K-1991-5, 6 1993-8 1995-10 1997-3  •  cd'en
769 Rundskrivelse fra rådet, juni 1991  •  K-1991-11
770 Brev fra GKF til Trundholm Kommune, 20. nov. 1991  •  Brev fra Trundholm Kommune til GKF, 11. dec. 1991
771 "Ny Kultur", 1992-1  •  K-1996-10
772 K-1991-11 (s. 212)
773 Bogen  •  K-1990-11 1991-10
774 Videoen  •  K-1991-11 (s. 213) 2000-9
775 Bogen  •  K-1991-10  •  KI-1991-4
776 Bogen  •  Torsdagsmøde 29. aug. 1991
777 Rådsmøde 14. juli 1992  •  Rundskrivelser fra rådet, juli og dec. 1992  •  K-1998-7, 10 (s. 196)
778 Rundskrivelse fra rådet, juli 1992  •  K-1992-11, 12
779 Torsdagsmøde 11. juni 1992  •  SU-møde 20. aug. 1992
780 Bøgerne  •  SU-møde 27. jan. 1994  •  K-1994-2 1996-12
781 Bogen  •  Manuskriptudgaverne  •  K-1988-11 1989-2 1991-11 (s. 214) 1992-10, 11 1995-8 (s. 153 ff.)
782 Bogen  •  K-1992-12
783 Bøgerne  •  K-1994-1, 11
784 Rapporten  •  KC-2, appendiks D, s. 32
785 Båndene  •  K-1992-7  •  KI-1992-2, 3
786 Bogen  •  KI-1993-3
787 Bogen
788 Bogen
789 Bogen  •  KI-1993-4
790 Indholdsfortegnelserne
791 Tidsskriftet  •  KI-1993-2
792 K-1994-1 (s. 8)
793 Rundskrivelse fra rådet, juni1993  •  K-1993-12 1994-1, 2
794 Rådsmøde 24. aug. 1993
795 SU-møde 26. aug. 1993  •  K-1994-2, 3 1995-7 1996-3
796 Rådsmøde 28. sep. 1993
797 K-1993-10  •  Folderen
798 K-1992-3, 12 1993-6, 11 1994-9, 12  •  Rundskrivelse fra rådet, juni 1994
799 Bogen
800 Bogen  •  K-1993-7
801 Bogen  •  K-1993-12 1995-3
802 Bogen  •  DnV-1994-1
803 Specialet  •  DnV-1994-2
804 Bøgerne  •  K-1993-10 2005-6  •  KI-1993-3
805 Bogen  •  KI-1993-3
806 Hæfterne  •  K-1993-10  •  KI-1993-2
807 Bogen
808 Brochuren  •  Ny Kultur 1993-4  •  DnV-1994-2
809 DnV-1994-1
810 K-1996-6 2000-1  •  E-mail fra Bjørn K. Øyen, 17. dec. 2004  •  Hæftet (brochuren) "Martinus Kosmologi (?). Nettverk i Norge", høsten 2004
810-A E-mail fra Solveig Langkilde, 5. juni 2005  •  K-1996-7 (s. 133)  •  E-mail fra Ole Therkelsen, 19. december 2014
811 Rådsmøder 18. juli og 16. sep. 1994
812 Rundskrivelse fra rådet, juni 1994
813 Artiklen  •  K-1995-7
814 Aftonbladet, tv-service 18.-24. nov. 1994  •  K-1995-5
815 Bogen  •  K-1994-12 2004-4  •  DnV-1995-1
816 Bøgerne  •  K-1995-2
817 Bogen  •  K-1995-2  •  DnV-1995-1
818 Bogen
819 SU-møde 23. feb. 1995  •  K-1995-1, 6
820 K-1995-9
821 Rådsmøde 21. marts 1995 (deltagerliste)  •  SU-møde 30. marts 1995  •  K-1996-3 (s. 59)
822 Tidsskriftet  •  SU-møde 29. sep. 1994  •  K-1995-1 1996-3
823 Tidsskriftet  •  Hæfterne  •  K-1995-9 1996-3
824 K-1995-10
825 K-1996-5
826 K-1996-2, 3
827 K-1995-8
828 K-1995-4, 12 1996-1, 2, 3 (s. 59)
829 Rådsmøder 23. marts og 27. april 1993 samt 17. jan. 1995  •  K-1995-3
830 Bogen
831 Bogen  •  K-1996-3
832 Bogen  •  K-1996-8
833 Bøgerne  •  K-1995-9  •  DnV-1995-2, 3
834 Hæftet  •  DnV-1995-3
835 Bogen  •  DnV-1995-4
836 K-1997-1, 2
837 Fundatsen (udateret kopi; men dateringen fremgår af indholdet)  •  DnV-1996-1, 2
838 K-1996-3
839 K-1996-7
840 K-1996-8
841 K-1996-11  •  DnV-1996-2
842 K-1996-6, 7, 10
843 Registeret (papir + diskette), dateret 11. aug. 1996
844 SU-møder 24. okt. og 12. dec. 1996  •  K-1997-7 1998-6 (s. 119), 7, 10 (s. 198)
845 Rådsmøde 21. maj 1996  •  K-1997-8, 11 1999-12 (s. 237)
846 K-1996-9
847 Bogen  •  Særtrykkene  •  K-1995-2 (s. 26) 1996-7, 8
848 Bogen
849 Bogen  •  K-1996-7
850 Opgaverne  •  K-1996-5, 9  2010-4 •  Hæfterne
851 Hæftet
852 Bogen  •  DnV-1996-2
853 SU-møde 24. okt. 1996  •  K-1997-2
854 K-1997-5
855 K-1998-2
856 Køreplan + oversigtskort
857 K-1997-7, 10, 12
858 K-1997-8
859 K-1997-12 1998-1 1999-11
860 K-1997-11
861 Bogen  •  K-1997-8 1998-2
862 Tidsskriftet  •  SU-møde 12. dec. 1996  •  K-1997-8 1998-2
863 Hæftet
864 Bogen  •  K-1998-2  •  DnV-1998-1
865 Bogen  •  DnV-1997-2
866 Bogen  •  DnV-1997-3
867 Afhandlingen  •  DnV-1997-4
868 Bogen  •  DnV-1998-3
869 Bøgerne  •  K-2000-4
870 Oversigten  •  K-1998-8  •  DnV-1998-2
871 K-1998-9
872 Hæftet (brochuren) "våren 2005"  •  E-mail fra Bjørn K. Øyen, 7. jan. 2005
873 K-1998-11
874 Rådsmøde (IF) 14. juli 1998  •  SU-møder 10. sep. og 29. okt. 1998  •  K-1998-7 1999-1
875 Registreringen  •  Rådsmøde (IF) 17. nov. 1998
876 K-1998-6, 10
877 K-1998-12
878 Rådsmøde (IF) 27. okt. 1998  •  SU-møde 29. okt. 1998  •  K-1999-4
879 K-1999-4, 10, 11
880 K-1998-12 1999-3
881 K-1998-7 2000-3
882 Bogen  •  K-1998-9, 11
883 Bogen  •  K-1998-8 (s. 159)
884 Bogen  •  K-1997-4
885 Hæftet  •  K-1999-9 (s. 179)
886 Båndene  •  DnV-1998-2
887 Bogen  •  K-1999-4  •  DnV-1998-4 1999-1
888 Hæftet  •  K-1999-4  •  DnV-1998-4 1999-1
889 Bogen  •  K-1999-5  •  DnV-1999-1
890 Bogen
891 Rundskrivelse fra rådet, juli 1999  •  SU-møde 4. marts 1999  •  K-1999-4
892 Cd-rom'en  •  Brev fra Hans Vinter til rådet, 15. marts 1999  •  Rådsmøde (IF) 4. maj 1999
893 K-1999-3  •  E-mail fra Ole Therkelsen, 13. juni 2005
894 K-1999-5 2000-3
895 K-1999-8, 10
896 K-1999-8
897 Rådsmøde (IF) 2. nov. 1999  •  K-1999-12 2000-10 (s. 228)
898 K-1999-11
899 Encyklopædien  •  Rådsmøde (IF) 2. sep. 1998  •  K-2000-8
900 Bogen  •  K-2000-4
901 Bogen  •  SU-møde 8. juni 2000
902 Tidsskriftet  •  K-1999-9
903 Tidsskriftet  •  Brev fra Olomouc, 22. juni 2000  •  K-2000-4, 10 (s. 232)
904 Bøgerne  •  K-2000-1 2003-1  •  DnV-2000-1 2002-1
905 Bogen  •  K-1999-11  •  DnV-1999-4 2001-1
906 Bogen
907 Bogen  •  DnV-2001-1
908 Bøgerne  •  DnV-1999-3, 4 2000-3
909 K-2000-1, 10 (s. 228)
910 Manuskriptudgaven  •  K-2000-8  •  DnV-2000-2
911 SU-møde 8. juni 2000  •  K-2000-10 (s. 229) 2001-9
912 K-2000-5  •  SU-møde 8. juni 2000
913 SU-møde 9. marts 2000  •  K-2000-10 (s. 229)
914 Rundskrivelse fra rådet, juli 2000  •  K-2000-7, 8, 10
915 Rådsmøde (IF) 25. sep. 2000  •  K-2000-10 (s. 228) 2001-1, 2, 4
916 Bogen  •  K-2000-12
917 Bogen  •  K-2000-12
918 Bogen  •  K-2000-1
919 Bøgerne  •  Rådsmøde (IF) 5. sep. 2000  •  K-2000-10
920 Hæfterne + bogen  •  Tysk K-2002-3  •  K-2003-1
921 Bogen  •  DnV-2001-1, 4  •  K-2002-2
922 Bogen  •  Tysk K-2000-2  •  K-2002-5
923 Bogen  •  DnV-2000-2
924 Bogen  •  K-2000-7  •  DnV-2000-2
925 Hæftet
926 Bogen  •  K-2000-5  •  DnV-2000-2
927 Rådsmøde (IF) 30. jan. 2001  •  K-2001-4
928 Rådsmøde (IF) 27. feb. 2001  •  Bestyrelsesmøde (AF) 27. feb. 2001  •  K-2001-4
929 Rådsmøder (IF) 27. feb. og 20. marts 2001  •  Bestyrelsesmøde (AF) 20. marts 2001  •  K-2001-4
930 K-2001-3  •  Esperanto K-2001-1  •  SU-møde 8. marts 2001
931 Rådsmøde (IF) 27. feb. 2001  •  K-2001-4 (bagside)
932 SU-møde 6. dec. 2001  •  K-2002-11
933 Rådsmøde (IF) 10. april 2001  •  Bestyrelsesmøde (AF) 12. juni 2001  •  K-2001-4, 5, 7
934 Berlingske Tidende, 6. juli 2001 (programomtale)
935 K-2001-12 (s. 284) 2002-1
936 Rundskrivelse fra rådet, juli 2001  •  K-2001-12
937 Rådsmøde (IF) 28. aug. 2001  •  SU-møde 30. aug. 2001  •  K-2002-1
938 Rådsmøde (IF) 28. aug. 2001  •  K-2002-2
939 K-2001-8
940 K-2001-9
941 Bestyrelsesmøder (AF) 28. aug. og 20. sep. 2001  •  K-2002-1
942 Rådsmøder (IF) 28. aug. og 9. okt. 2001  •  Bestyrelsesmøde (AF) 28. aug. 2001
943 SU-møde 6. dec. 2001  •  K-2002-10
944 Bogen  •  Rådsmøde (IF) 10. april 2001 (m.fl.)
945 Bøgerne  •  Tysk K-2000-3  •  K-2002-5
946 Bogen  •  K-1998-11 2002-12
947 Bogen  •  K-2001-11
948 Bogen  •  Tysk K-2001-3  •  K-2002-5
949 Bogen  •  K-2001-9
950 Bogen  •  DnV-2001-4  •  K-2002-3, 6
951 Bogen  •  K-2002-6
952 Bestyrelsesmøde (AF) 10./11. aug. 2001  •  SU-møde 6. dec. 2001
953 Rådsmøde (IF) 13. jan 2002  •  K-2002-4
954 Rådsmøde (IF) 5. feb. 2002  •  Bestyrelsesmøde (AF) 11. april 2002  •  K-2002-4
955 Rundskrivelse fra rådet, juli 2002  •  K-2002-10
956 Rundskrivelse fra rådet, juli 2002  •  K-2002-7, 10
957 Bogen  •  K-2002-12  •  DnV-2002-3, 4
958 K-2003-2
959 Vejledningen  •  Rådsmøde (IF) 27. okt. 2002
960 Bestyrelsesmøde (AF) 3. dec. 2002  •  K-2003-3
961 Bogen  •  Rundskrivelse fra rådet, juli 2002  •  K-2002-7  •  SU-møde 5. sep. 2002
962 Bogen  •  Tysk K-2002-3  •  K-2003-1
963 Hæftet
964 Hæftet
965 Bøgerne  •  DnV-2002-4  •  K-2003-2
966 Bøgerne  •  K-2003-2, 10 (s. 238) 2005-10
967 Hæftet  •  DnV-2002-2
968 Bogen  •  DnV-2002-2  •  K-2003-1
969 Bogen  •  DnV-2005-2 (s. 45)
970 Rådsmøde (IF) 19. sep. 2002  •  K-2003-3, 5  •  DnV-2003-1
971 Rådsmøde (IF) 26. nov. 2002  •  Bestyrelsesmøde (AF) 11. feb. 2003
972 SU-møde 6. marts 2003
973 K-2003-5  •  Rundskrivelse fra rådet, dec. 2004
974 SU-møde 5. dec. 2002, 12. juni 2003  •  K-2003-6
975 Esperanto K-2003-1  •  Folder "Kvar prelegoj (?) Gotenburgo (?) 2003"
976 Rundskrivelse fra rådet, juli 2003  •  K-2003-7, 8, 10
977 Jule-nyhedsbrev fra Fonden Det Tredie Testamente, dec. 2004  •  E-mail fra Jan Langekær, 30. dec. 2004
978 Rådsmøder (IF) 3.-9. aug. og 18. sep. 2003  •  K-2003-12
979 Bogen  •  K-2002-4 2004-1
980 Bogen  •  K-2002-4 2003-12 (s. 281)
981 Bogen  •  K-2003-12
982 Bogen  •  K-2003-7
983 Cd'en  •  K-2003-4  •  Rundskrivelse fra rådet, dec. 2003
984 Cd'en  •  K-2003-4  •  Rundskrivelse fra rådet, dec. 2003
985 Bogen  •  K-2003-3
986 Bogen  •  K-2004-3
987 Bogen  •  Tysk K-2003-4
988 Bøgerne  •  K-2004-11/12
989 Bogen  •  K-2005-4
990 Projektopgaven  •  SU-møde 4. dec. 2003
991 Bogen
992 Bogen  •  Medarbejder-nyhedsbrev nr. 3, april 2005
993 Udstillingskataloget  •  Rådsmøder (IF) 28. april og 18. sep. 2003
994 Cd'en  •  K-2004-4
995 Cd'en  •  K-2004-4
996 Hæfterne  •  Rådsmøde (IF) 16. jan. 2004  •  DnV-2004-1 2005-1
997 E-mail fra Sv.Å. Rossen til undervisningsgruppen@yahoogrupper.dk 11. marts 2005  •  DnV-2005-2
998 K-2004-4  •  www.martinus.dk (besøgt 21. juli 2005)
999 K-2005-1
1000 Rådsmøder (IF) 6. feb. og 4. juni 2004  •  K-2004-6
1001 Bladet  •  MI Nyhedsbrev nr. 1 (28. okt. 2004)
1002 Rundskrivelse fra rådet, juli 2004  •  K-2004-7, 11/12
1003 Specialet  •  K-2005-1
1004 Rådsmøde (IF) 3.-4. april 2004 m.fl.  •  K-2004-8
1005 Jule-nyhedsbrev fra Fonden Det Tredie Testamente, dec. 2004  •  E-mail fra Jan Langekær, 30. dec. 2004  •  DnV-2005-1
1006 Dvd'erne  •  K-2005-2  •  DnV-2005-1
1007 Nyhedsbrevet  •  Rådsmøde (IF) 18. okt. 2004  •  SU-møde 2. dec. 2004
1008 Brev fra Ole Therkelsen, 10. okt. 2005  •  Div. papirer vedr. hjemmesiden
1009 Rundskrivelse fra rådet, dec. 2004
1010 SU-møde 2. dec. 2004
1011 Bogen  •  Nyhedsbrev nr. 1 (28. okt. 2004)  •  K-2004-11/12 (s. 262)  •  DnV-2005-1
1012 Bogen  •  K-2002-4 2004-8
1013 Bogen
1014 Bogen  •  K-2004-7
1015 Bogen  •  K-2005-4
1016 Bogen  •  K-2004-5
1017 Bogen  •  DnV-2004-4 2005-1  •  K-2005-10
1018 Årsskriftet  •  K-2005-6
1019 Bogen  •  K-2005-9
1020 Bogen  •  K-2007-4
1021 Dobbelt-cd'en  •  DnV-2004-1  •  K-2004-9/10
1022 Nyhedsbrev nr. 1 og 2 fra Fonden DTT (jul 2004 og sommer 2005)
1023 K-2005-6
1024 Invitationsskrivelse (udateret) primo marts 2005
1025 Pjecen  •  Rådsmøder (IF) 12.-13. feb. og 1. april 2005  •  SU-møde 2. juni 2005  •  K-2005-5
1026 Pjecen  •  Rådsmøder (IF) 12.-13. feb. og 1. april 2005  •  SU-møde 2. juni 2005  •  K-2005-5
1027 K-2005-6
1028 Bogen  •  K-2005-7
1029 SU-møde 2. juni 2005  •  Esperanto K-2005-1, 2
1030 Bogen  •  Esperanto K-2005-1  •  K-2005-8
1031 www.kosmologiskprisma.com (besøgt 23. juni 2005)  •  E-mail fra Sina Sabbagh, 9. aug. 2005  •  K-2005-8
1032 Hæftet  •  Rådsmøde (IF) 1. april 2005
1033 Rådsmøde (IF) 31. okt. 2004  •  K-2005-7  •  Esperanto K-2005-2
1034 Rådsmøde (IF) 1. april 2005  •  SU-møde 2. juni 2005  •  K-2005-6
1035 SU-møde 2. juni 2005  •  MI sommerbrev, juli 2005
1036 Bogen  •  DnV-2005-2, 3  •  K-2005-8
1037 Rådsmøde (IF) 22. april (m.fl.)  •  MI sommerbrev, juli 2005  •  K-2005-10 (s. 215)  •  SU-møde 2. marts 2006
1038 K-2005-6, 7 (s. 207), 10  •  MI sommerbrev, juli 2005
1039 Nyhedsbrev nr. 2 og 3 fra Fonden DTT (sommer 2005 og jan. 2006)
1040 Rådsmøde (IF) 31. juli-6. aug. 2005 (m.fl.)  •  Bestyrelsesmøde (AF) 16. nov. 2005 (m.fl.)  •  SU-møde 1. dec. 2005 (m.fl.)  •  Medarbejder-nyhedsbrev feb. 2006  •  MI sommerbrev, juli 2006
1041 Informationsark "Conférences en France Novembre 2005" fra Ole Therkelsen  •  K-2006-6
1042 Bogen  •  K-2002-4 2005-4
1043 Cd'en  •  K-2006-1
1044 Cd'en  •  K-2006-1
1045 Bogen  •  SU-møde 1. dec. 2005  •  K-2006-10
1046 Bøgerne  •  K-2005-4 2006-2, 4
1047 Bogen + hæftet  •  DnV-2007-3
1048 Bogen  •  DnV-2006-2
1049    Bogen  •  K-2007-4

 

/html>