Side 1 ud af 10

Martinus  har sendt til  J. Krishnamurti
Fra Danmark vil der udgå en altomfattende verdensoplysning i renkultur, fra Faderens eget udsigtspunkt. Disse linjer er sendt fra en ven, en broder eller guddommelig slægtning, som er absolut neutral. Jeg beder dem ikke opsøge mit fysiske legeme, da jeg indtil videre kun kan arbejde i den allerdybeste stilhed og ubemærkethed

Bernhard Løw  har sendt til  Marie Steiner
12 Punkter forfattet af Bernhard Løw og oplæst for Fru Steiner

Bernhard Løw  har sendt til  Larsen
Et beløb til Martinus og et lån. Direktør Vett. Forstaaelse for Martinus Mission. Steiners standpunkt. Året 1930. Christus i æterform


Martinus  har sendt til  Bernhard Løw
Tilbud om en rejse til syden. Martinus kan ikke forsvare at udsætte arbejdet med analyserne og beløbet kan gør mere nytte hvis det bliver brugt på en anden måde inden for arbejdet.

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Rejse til Århus. Planlægger månedlige foredrag i København. Forbereder film, lysbilled- og billedserier om den nye verdensmoral og individets udødelighed

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Rejse til Århus. Vil demonstrere billedserierne: Verdensaltets kosmiske analyse og Skæbnedannelse. Ledsages af hr. Løw og to unge mennesker

Martinus  har sendt til  Jens Sixtus Gamaliel Jensen
Martinus holder foredrag i Århus og vil derefter besøge sit barndomssted, Jens og Anna

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Anmodning til Martinus om at tale i Odense for en kreds af interesserede. Der vil være sørget for lokale og ophold.

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Martinus vil komme til Odense. Martinus vil arbejde på film og lysbilledserie som forklaring på verdensmoral. Foredrag i København til efteråret i lejet sal

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Rudolf Steiner folk kommer også til mødet. Lokale og indbydelse ordnes af Fixen

Bernhard Løw  har sendt til  S. Timmermann
Ifølge Rudolf Steiner vil der i 1930 indtræffe en epokegørende begivenhed. Splittelse i Rudolf Steiner forbundet, to foredragsholdere har meldt sig ud. En af dem har rejst sag mod Bernhard Løw personligt.

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Hans mission er for hele verden. Et grundlag for en ny verdenskultur. Vil iværksætte sit hovedværk "Livets Bog"

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie beder Martinus om at vælge en anden dag at komme til Odense på. Ca. 20-30 inviteres

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Takker for pengegave. Arbejder hårdt på Livets Bog. Besøg i Odense

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fixen anmoder Martinus om nyt foredrag i Odense

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Foredrag i København, Odense og Århus. En ny åndelig verdensimpuls. Er indledningen til min mission. Entré ved foredragene

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Indledning til min mission. Foredrag: "En ny åndelig verdensimpuls"

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fixens svar til Martinus om besøg

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Planlægning af Århustur. Foredrag skal koste 1 kr. Københavnsforedrag indledning til offentlig fremtræden

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Jule- og takkebrev. Har travlt med Livets Bog

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus siger tak for besøget hos Fixen og nævner sit værks første hæfte

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Takker for julegave

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fixen anmoder Martinus om ny dato for foredrag i Odense

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Forbereder stort foredrag i København (på mandag). Sender lille Pjece

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Forberedelsen af stof og billeder til første hæfte af Livets bog, derfor udsætter Martinus besøg i Odense

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie spørger Martinus, hvornår han holder næste møde i København

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus' svar til Fixen om datoer for foredrag i Forhåbningsholms Alle, Odense og Aarhus

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Sender pjece til uddeling. Foredragsplaner

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Brev til Martinus om foredrag, som skal holdes 6. marts i Odense

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Må kun holde foredrag for absolut åndeligt søgende, der er parat til at betale 1 Kr.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Erik Larsson vil komme til Odense 6/3 til møde

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Larssons tak for besøget efter foredrag i Odense. Om foredraget i Aarhus

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Brev til Martinus fra Marie om hendes "splittelse" mellem antroposofi og Martinus' ord

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog og en tredje billedserie "Den sande gudsdyrkelse", menneskenes daglige liv i den ny verdensimpuls

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie til Martinus: Kan næste foredrag i Odense være i maj, når første hæfte er færdigt? Ikke alle antroposoffer går ind for Martinus' udviklingslære.

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Folk har allerede bestilt eksemplarer af det først hæfte. Hr. Løv er syg.
Livets Bog, første hæfte er snart færdig. Bliver på ca. 100 sider

Erik Gerner Larsson & Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus vil komme til Odense, når det første hæfte til Livets Bog er færdigt. Hr. Løw er i bedring

Augusta Løw & Bernhard Løw  har sendt til  S. Timmermann
Bernhard Løw er syg. Henvendelse til Lars Nielsen, også hvis de ønsker Martinus skal komme. Første del af hans bog bliver snart færdig

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Marie anmoder Martinus om, når han kommer, at tage nogle eksemplarer af "Bogen" med (hvis den er færdig). Marie og Peter vil derefter stå for formidlingen af eksemplarerne

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter til Martinus. Skal Peter danne en gruppe i Odense, så Martinus kan komme og holde foredrag der?

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Hr. Løw er død. Livets Bog er (endnu engang) forsinket

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Livets Bog, første hæfte vokser fra 100 - 150 trykte sider. Vil udgøre indledningen til Livets Bog. Foredragstur må derfor udsættes

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Martinus holder sig absolut neutral til Skythianos-Pakten og menneskers individuelle modtageform af hans arbejde, som er frit tilgængeligt for alle. Ingen sekt eller sammenslutning. Indledningen i Livets Bog blev større end forventet

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Kvittering for beløbet for trykning af Livets Bog

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Takker for den månedlige støtte. Om ligbrænding. Betydningen af udgivelsen af Livets Bog, første hæfte

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Penge til bogtrykkeren. Det første hæfte af Livets Bog bliver udvidet med et stort kapitel: "Et internationalt verdensrige under skabelse". Hæftet bliver senere færdigt end beregnet. Kontakt med Århus, Odense og Ålborg. Hr. og Fru Timmerman

Augusta Løw  har sendt til  Martinus
Penge vedr. Livets Bog. Bogtrykkeren. Papir til bogen

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for økonomisk støtte. Livets Bog, første hefte er muligvis færdig inden Jul

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Gavekassen med frugt blev godt anvendt. Første hæfte bliver på 200 sider. Anmodning om foredrag i Ålborg
Forrige
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.