Filtrering    
Brev-id:
     Vis alle breve    
   
Side 1 ud af 10
 
1924-12-04
Martinus    J. Krishnamurti
Fra Danmark vil der udgå en altomfattende verdensoplysning i renkultur, fra Faderens eget udsigtspunkt. Disse linjer er sendt fra en ven, en broder eller guddommelig slægtning, som er absolut neutral. Jeg beder dem ikke opsøge mit fysiske legeme, da jeg indtil videre kun kan arbejde i den allerdybeste stilhed og ubemærkethed
1929-06-25
Bernhard Løw    Marie Steiner
12 Punkter forfattet af Bernhard Løw og oplæst for Fru Steiner
1929-10-16
Bernhard Løw    Larsen
Et beløb til Martinus og et lån. Direktør Vett. Forstaaelse for Martinus Mission. Steiners standpunkt. Året 1930. Christus i æterform
1930-02-04
Bernhard Løw    S. Timmermann
1930-07-20
Martinus    Bernhard Løw
Tilbud om en rejse til syden. Martinus kan ikke forsvare at udsætte arbejdet med analyserne og beløbet kan gør mere nytte hvis det bliver brugt på en anden måde inden for arbejdet.
1930-07-31
Martinus    Lars Nielsen
Rejse til Århus. Planlægger månedlige foredrag i København. Forbereder film, lysbilled- og billedserier om den nye verdensmoral og individets udødelighed
1930-08-16
Martinus    Lars Nielsen
Rejse til Århus. Vil demonstrere billedserierne: Verdensaltets kosmiske analyse og Skæbnedannelse. Ledsages af hr. Løw og to unge mennesker
1930-08-20
Martinus    Jens Sixtus Gamaliel Jensen
Martinus holder foredrag i Århus og vil derefter besøge sit barndomssted, Jens og Anna
1930-08-20
Marie Fixen    Martinus
Anmodning til Martinus om at tale i Odense for en kreds af interesserede. Der vil være sørget for lokale og ophold.
1930-09-04
Martinus    Peter Fixen
Martinus vil komme til Odense. Martinus vil arbejde på film og lysbilledserie som forklaring på verdensmoral. Foredrag i København til efteråret i lejet sal
1930-09-07
Marie Fixen & Peter Fixen    Martinus
Rudolf Steiner folk kommer også til mødet. Lokale og indbydelse ordnes af Fixen
1930-09-19
Bernhard Løw    S. Timmermann
Ifølge Rudolf Steiner vil der i 1930 indtræffe en epokegørende begivenhed. Splittelse i Rudolf Steiner forbundet, to foredragsholdere har meldt sig ud. En af dem har rejst sag mod Bernhard Løw personligt.
1930-09-23
Martinus    Lars Nielsen
Hans mission er for hele verden. Et grundlag for en ny verdenskultur. Vil iværksætte sit hovedværk "Livets Bog"
1930-09-25
Marie Fixen    Martinus
Marie beder Martinus om at vælge en anden dag at komme til Odense på. Ca. 20-30 inviteres
1930-10-13
Martinus    Lars Nielsen
Takker for pengegave. Arbejder hårdt på Livets Bog. Besøg i Odense
1930-11-12
Marie Fixen & Peter Fixen    Martinus
Fixen anmoder Martinus om nyt foredrag i Odense
1930-11-18
Martinus    Lars Nielsen
Foredrag i København, Odense og Århus. En ny åndelig verdensimpuls. Er indledningen til min mission. Entré ved foredragene
1930-11-18
Martinus    Marie Fixen & Peter Fixen
Indledning til min mission. Foredrag: "En ny åndelig verdensimpuls"
1930-11-21
Marie Fixen & Peter Fixen    Martinus
Fixens svar til Martinus om besøg
1930-11-26
Martinus    Lars Nielsen
Planlægning af Århustur. Foredrag skal koste 1 kr. Københavnsforedrag indledning til offentlig fremtræden
1930-12-19?
Martinus    Lars Nielsen
Jule- og takkebrev. Har travlt med Livets Bog
1930-12-19
Martinus    Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus siger tak for besøget hos Fixen og nævner sit værks første hæfte
1930-12-22
Martinus    Lars Nielsen
Takker for julegave
1931-01-21
Peter Fixen    Martinus
Fixen anmoder Martinus om ny dato for foredrag i Odense
1931-01-22
Martinus    Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Forbereder stort foredrag i København (på mandag). Sender lille Pjece
1931-01-22
Martinus    Peter Fixen
Forberedelsen af stof og billeder til første hæfte af Livets bog, derfor udsætter Martinus besøg i Odense
1931-01-31
Marie Fixen    Martinus
Marie spørger Martinus, hvornår han holder næste møde i København
1931-02-13
Martinus    Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus' svar til Fixen om datoer for foredrag i Forhåbningsholms Alle, Odense og Aarhus
1931-02-17
Martinus    Lars Nielsen
Sender pjece til uddeling. Foredragsplaner
1931-02-18
Marie Fixen & Peter Fixen    Martinus
Brev til Martinus om foredrag, som skal holdes 6. marts i Odense
1931-02-25
Martinus    Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Erik Larsson vil komme til Odense 6/3 til møde
1931-03-??
Martinus    Lars Nielsen
Må kun holde foredrag for absolut åndeligt søgende, der er parat til at betale 1 Kr.
193?-??-??
Martinus    Lars Nielsen
Livets Bog, første hæfte er snart færdig. Bliver på ca. 100 sider
1931-03-24
Martinus    Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Larssons tak for besøget efter foredrag i Odense. Om foredraget i Aarhus
1931-03-29
Marie Fixen & Peter Fixen    Martinus
Brev til Martinus fra Marie om hendes "splittelse" mellem antroposofi og Martinus' ord
1931-04-08
Martinus    Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog og en tredje billedserie "Den sande gudsdyrkelse", menneskenes daglige liv i den ny verdensimpuls
1931-04-28
Marie Fixen    Martinus
Marie til Martinus: Kan næste foredrag i Odense være i maj, når første hæfte er færdigt? Ikke alle antroposoffer går ind for Martinus' udviklingslære.
1931-05-22
Martinus    Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Folk har allerede bestilt eksemplarer af det først hæfte. Hr. Løv er syg
1931-05-23
Erik Gerner Larsson & Martinus    Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus vil komme til Odense, når det første hæfte til Livets Bog er færdigt. Hr. Løw er i bedring
1931-06-04
Augusta Løw & Bernhard Løw    S. Timmermann
Bernhard Løw er syg. Henvendelse til Lars Nielsen, også hvis de ønsker Martinus skal komme. Første del af hans bog bliver snart færdig
1931-06-17
Marie Fixen & Peter Fixen    Erik Gerner Larsson & Martinus
Marie anmoder Martinus om, når han kommer, at tage nogle eksemplarer af "Bogen" med (hvis den er færdig). Marie og Peter vil derefter stå for formidlingen af eksemplarerne
1931-07-31
Peter Fixen    Martinus
Peter til Martinus. Skal Peter danne en gruppe i Odense, så Martinus kan komme og holde foredrag der?
1931-07-31
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Hr. Løw er død. Livets Bog er (endnu engang) forsinket
1931-08-20
Martinus    Lars Nielsen
Livets Bog, første hæfte vokser fra 100 - 150 trykte sider. Vil udgøre indledningen til Livets Bog. Foredragstur må derfor udsættes
1931-08-21
Martinus    Peter Fixen
Martinus holder sig absolut neutral til Skythianos-Pakten og menneskers individuelle modtageform af hans arbejde, som er frit tilgængeligt for alle. Ingen sekt eller sammenslutning. Indledningen i Livets Bog blev større end forventet
1931-08-26
Martinus    Augusta Løw
Kvittering for beløbet for trykning af Livets Bog
1931-09-08
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Takker for den månedlige støtte. Om ligbrænding. Betydningen af udgivelsen af Livets Bog, første hæfte
1931-09-27
Martinus    Augusta Løw
Penge til bogtrykkeren. Det første hæfte af Livets Bog bliver udvidet med et stort kapitel: "Et internationalt verdensrige under skabelse". Hæftet bliver senere færdigt end beregnet. Kontakt med Århus, Odense og Ålborg. Hr. og Fru Timmerman
1931-10-01
Augusta Løw    Martinus
Penge vedr. Livets Bog. Bogtrykkeren. Papir til bogen
1931-10-05
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for økonomisk støtte. Livets Bog, første hefte er muligvis færdig inden Jul

 

Flere sider:     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Næste

 

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.