Filtrering    
Brev-id:
     Vis alle breve    
   

Her ses en liste over brevene fra opdateringen den 17-02-2012:

1929-06-25
Bernhard Løw    Marie Steiner
12 Punkter forfattet af Bernhard Løw og oplæst for Fru Steiner
1930-07-20
Martinus    Bernhard Løw
Tilbud om en rejse til syden. Martinus kan ikke forsvare at udsætte arbejdet med analyserne og beløbet kan gør mere nytte hvis det bliver brugt på en anden måde inden for arbejdet.
1930-07-31
Martinus    Lars Nielsen
Rejse til Århus. Planlægger månedlige foredrag i København. Forbereder film, lysbilled- og billedserier om den nye verdensmoral og individets udødelighed
1930-08-16
Martinus    Lars Nielsen
Rejse til Århus. Vil demonstrere billedserierne: Verdensaltets kosmiske analyse og Skæbnedannelse. Ledsages af hr. Løw og to unge mennesker
1930-09-23
Martinus    Lars Nielsen
Hans mission er for hele verden. Et grundlag for en ny verdenskultur. Vil iværksætte sit hovedværk "Livets Bog"
1930-10-13
Martinus    Lars Nielsen
Takker for pengegave. Arbejder hårdt på Livets Bog. Besøg i Odense
1930-11-18
Martinus    Lars Nielsen
Foredrag i København, Odense og Århus. En ny åndelig verdensimpuls. Er indledningen til min mission. Entré ved foredragene
1930-11-26
Martinus    Lars Nielsen
Planlægning af Århustur. Foredrag skal koste 1 kr. Københavnsforedrag indledning til offentlig fremtræden
1930-12-19?
Martinus    Lars Nielsen
Jule- og takkebrev. Har travlt med Livets Bog
1930-12-22
Martinus    Lars Nielsen
Takker for julegave
1931-01-22
Martinus    Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Forbereder stort foredrag i København (på mandag). Sender lille Pjece
1931-02-17
Martinus    Lars Nielsen
Sender pjece til uddeling. Foredragsplaner
1931-03-??
Martinus    Lars Nielsen
Må kun holde foredrag for absolut åndeligt søgende, der er parat til at betale 1 Kr.
193?-??-??
Martinus    Lars Nielsen
Livets Bog, første hæfte er snart færdig. Bliver på ca. 100 sider
1931-04-08
Martinus    Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog og en tredje billedserie "Den sande gudsdyrkelse", menneskenes daglige liv i den ny verdensimpuls
1931-05-22
Martinus    Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Folk har allerede bestilt eksemplarer af det først hæfte. Hr. Løv er syg
1931-07-31
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Hr. Løw er død. Livets Bog er (endnu engang) forsinket
1931-08-20
Martinus    Lars Nielsen
Livets Bog, første hæfte vokser fra 100 - 150 trykte sider. Vil udgøre indledningen til Livets Bog. Foredragstur må derfor udsættes
1931-08-26
Martinus    Augusta Løw
Kvittering for beløbet for trykning af Livets Bog
1931-09-08
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Takker for den månedlige støtte. Om ligbrænding. Betydningen af udgivelsen af Livets Bog, første hæfte
1931-09-27
Martinus    Augusta Løw
Penge til bogtrykkeren. Det første hæfte af Livets Bog bliver udvidet med et stort kapitel: "Et internationalt verdensrige under skabelse". Hæftet bliver senere færdigt end beregnet. Kontakt med Århus, Odense og Ålborg. Hr. og Fru Timmerman
1931-10-01
Augusta Løw    Martinus
Penge vedr. Livets Bog. Bogtrykkeren. Papir til bogen
1931-10-05
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for økonomisk støtte. Livets Bog, første hefte er muligvis færdig inden Jul
1931-10-17
Martinus    Augusta Løw
Tak for det modtagne Beløb og brevet af 1931.10.01. Bogtrykkeren er ikke fallit. Kapitel om verdensriget
1931-11-10
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for økonomisk støtte. Livets bog, første hæfte bliver muligvis først færdig lige efter Jul
1931-12-17
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for den økonomiske støtte. Livets Bog vil sikkert udkomme i slutningen af januar 32. Krisnamurti
1931-12-22
Martinus    Augusta Løw
Tak for støtte til den ny verdensimpuls. De højere magter bag mig
1932-01-04
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for støtten. Afslag på invitation til Århus. Livets Bog har første prioritet
1932-01-05
Erik Gerner Larsson    Augusta Løw
Tak for det tilsendte beløb. Martinus skriver på Livets Bog. Der er et godt samarbejde med trykkeren. Erik Gerner Larsson er nu helt rask
1932-02-17
Martinus    Augusta Løw
Forskud til trykningen af Livets Bog. Hæftet er nu et bind på ca. 300 sider. Det første oplag bliver på 2000 eksemplarer. Tidspunktet for udgivelsen er det bedst mulige. Martinus giver udtryk for at savne både Hr. Løw og Fru Løw
1932-02-20
Augusta Løw    Martinus
Datteren sender Martinus 500 Kr. Augusta glæder sig til bogen
1932-02-24
Augusta Løw    Martinus
Datteren har allerede disponeret over skrivebordet
1932-02-25
Martinus    Augusta Løw
Bernard Løws skrivebord. Tak for 500 Kr. Martinus håber at første bind af Livets Bog, som er tre gange så stort, snart kan sendes ud.
1932-03-02
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for støtten. Sidste kapitel af Livets Bog, første hefte er på anden gennemskrivning. Ingen privat indkvartering for fremtiden
1932-03-04
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for støtten. E.G.L.'s fødselsdag. Livets Bog bliver på 300 sider. Ny lejlighed ved Dalgas Boulevard
1932-04-05
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for støtten + det ekstra beløb. Flytter 15.4.1932 til Joachim Larsensvej 31. III. th.
1932-05-13
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for støtten. Livets og er på vej i trykken. Den bliver på ca. 325 sider. Er flyttet og har fået telefon (Godthåb 9280)
1932-06-15
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for støtten. Livets Bog vil blive udgivet omkring 11. juli
1932-07-06
Martinus    Lars Nielsen
Livets Bog første bind udkommer 11.7.1932
1932-07-14
Martinus    Lars Nielsen
Tak for al forståelse og venlighed. Har ikke fået sendt bøgerne
1932-08-23
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Tak for alt. Har været en tur til Kullen. Martinus vil reklamere i Politiken for sin bog. Planlægger foredrag i Politikens foredragssal over emnet: Det levende væsen
1932-09-21
Martinus    Lars Nielsen
Tak for besøget i Aarhus. Skal holde første store offentlige foredrag i Borups Højskole 24. oktober
1932-09-23
Martinus    Lars Nielsen
Tak for maleriet. Erik Gerner Larsson skal danne skole efter 3 års daglig samvær med Martinus. M. skriver på de næste bind af L.B. Medsender et interviev
1932-09-28
Martinus    Lars Nielsen
Tak for billedet. Planer om studiekredse i provinsen og de økonomiske forudsætinger
1932-10-01
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
Martinus kommer til Jylland 3.9. Vil tale om vinterens arbejde
1932-10-08
Martinus    Lars Nielsen
Planlægningen af vinterens studiekredse i Jylland. "Tærsklens vogter" er 1 Kr. 50 Øre om måneden, ellers er folk ikke interesserede nok. Kun gratis for virkeligt fattige
1932-10-22
Martinus    Lars Nielsen
E.G.L.'s provinstournéer starter 2.11. Martinus beder om et lån på 2000 kr. til betaling af restbeløbet til tryknigen af Livets Bog. Stort foredrag mandag
1932-11-01
Erik Gerner Larsson    Lars Nielsen
E.G.L. første studiekreds. Lånet har lettet M. meget. Det store foredrag gik godt
1932-11-07
Martinus    Lars Nielsen
Tak for lånet. Studiekredsene er begyndt. M. arbejder videre på Livets Bog. Ønsker en kongres eller festlig sammenkomst i aug. måned. Ingen forening. Intet medlemskab
1932-12-??
Augusta Løw    Martinus
Julehilsen. Tak for besøg

 

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.