Her ses en liste over brevene fra opdateringen den 17-02-2012:


Bernhard Løw  har sendt til  Marie Steiner
12 Punkter forfattet af Bernhard Løw og oplæst for Fru Steiner

Martinus  har sendt til  Bernhard Løw
Tilbud om en rejse til syden. Martinus kan ikke forsvare at udsætte arbejdet med analyserne og beløbet kan gør mere nytte hvis det bliver brugt på en anden måde inden for arbejdet.

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Rejse til Århus. Planlægger månedlige foredrag i København. Forbereder film, lysbilled- og billedserier om den nye verdensmoral og individets udødelighed

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Rejse til Århus. Vil demonstrere billedserierne: Verdensaltets kosmiske analyse og Skæbnedannelse. Ledsages af hr. Løw og to unge mennesker

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Hans mission er for hele verden. Et grundlag for en ny verdenskultur. Vil iværksætte sit hovedværk "Livets Bog"

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Takker for pengegave. Arbejder hårdt på Livets Bog. Besøg i Odense

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Foredrag i København, Odense og Århus. En ny åndelig verdensimpuls. Er indledningen til min mission. Entré ved foredragene

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Planlægning af Århustur. Foredrag skal koste 1 kr. Københavnsforedrag indledning til offentlig fremtræden

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Jule- og takkebrev. Har travlt med Livets Bog

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Takker for julegave

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Forbereder stort foredrag i København (på mandag). Sender lille Pjece

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Sender pjece til uddeling. Foredragsplaner

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Må kun holde foredrag for absolut åndeligt søgende, der er parat til at betale 1 Kr.

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog og en tredje billedserie "Den sande gudsdyrkelse", menneskenes daglige liv i den ny verdensimpuls

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Arbejder på Livets Bog. Folk har allerede bestilt eksemplarer af det først hæfte. Hr. Løv er syg.
Livets Bog, første hæfte er snart færdig. Bliver på ca. 100 sider

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Hr. Løw er død. Livets Bog er (endnu engang) forsinket

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Livets Bog, første hæfte vokser fra 100 - 150 trykte sider. Vil udgøre indledningen til Livets Bog. Foredragstur må derfor udsættes

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Kvittering for beløbet for trykning af Livets Bog

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Takker for den månedlige støtte. Om ligbrænding. Betydningen af udgivelsen af Livets Bog, første hæfte

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Penge til bogtrykkeren. Det første hæfte af Livets Bog bliver udvidet med et stort kapitel: "Et internationalt verdensrige under skabelse". Hæftet bliver senere færdigt end beregnet. Kontakt med Århus, Odense og Ålborg. Hr. og Fru Timmerman

Augusta Løw  har sendt til  Martinus
Penge vedr. Livets Bog. Bogtrykkeren. Papir til bogen

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for økonomisk støtte. Livets Bog, første hefte er muligvis færdig inden Jul

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Tak for det modtagne Beløb og brevet af 1931.10.01. Bogtrykkeren er ikke fallit. Kapitel om verdensriget

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for økonomisk støtte. Livets bog, første hæfte bliver muligvis først færdig lige efter Jul

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for den økonomiske støtte. Livets Bog vil sikkert udkomme i slutningen af januar 32. Krisnamurti

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Tak for støtte til den ny verdensimpuls. De højere magter bag mig

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for støtten. Afslag på invitation til Århus. Livets Bog har første prioritet

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Augusta Løw
Tak for det tilsendte beløb. Martinus skriver på Livets Bog. Der er et godt samarbejde med trykkeren. Erik Gerner Larsson er nu helt rask

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Forskud til trykningen af Livets Bog. Hæftet er nu et bind på ca. 300 sider. Det første oplag bliver på 2000 eksemplarer. Tidspunktet for udgivelsen er det bedst mulige. Martinus giver udtryk for at savne både Hr. Løw og Fru Løw

Augusta Løw  har sendt til  Martinus
Datteren sender Martinus 500 Kr. Augusta glæder sig til bogen

Augusta Løw  har sendt til  Martinus
Datteren har allerede disponeret over skrivebordet

Martinus  har sendt til  Augusta Løw
Bernard Løws skrivebord. Tak for 500 Kr. Martinus håber at første bind af Livets Bog, som er tre gange så stort, snart kan sendes ud.

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for støtten. Sidste kapitel af Livets Bog, første hefte er på anden gennemskrivning. Ingen privat indkvartering for fremtiden

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for støtten. E.G.L.'s fødselsdag. Livets Bog bliver på 300 sider. Ny lejlighed ved Dalgas Boulevard

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for støtten + det ekstra beløb. Flytter 15.4.1932 til Joachim Larsensvej 31. III. th.

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for støtten. Livets og er på vej i trykken. Den bliver på ca. 325 sider. Er flyttet og har fået telefon (Godthåb 9280)

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for støtten. Livets Bog vil blive udgivet omkring 11. juli

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Livets Bog første bind udkommer 11.7.1932

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for al forståelse og venlighed. Har ikke fået sendt bøgerne

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for alt. Har været en tur til Kullen. Martinus vil reklamere i Politiken for sin bog. Planlægger foredrag i Politikens foredragssal over emnet: Det levende væsen

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for besøget i Aarhus. Skal holde første store offentlige foredrag i Borups Højskole 24. oktober

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for maleriet. Erik Gerner Larsson skal danne skole efter 3 års daglig samvær med Martinus. M. skriver på de næste bind af L.B. Medsender et interviev

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for billedet. Planer om studiekredse i provinsen og de økonomiske forudsætinger

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
Martinus kommer til Jylland 3.9. Vil tale om vinterens arbejde

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Planlægningen af vinterens studiekredse i Jylland. "Tærsklens vogter" er 1 Kr. 50 Øre om måneden, ellers er folk ikke interesserede nok. Kun gratis for virkeligt fattige

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
E.G.L.'s provinstournéer starter 2.11. Martinus beder om et lån på 2000 kr. til betaling af restbeløbet til tryknigen af Livets Bog. Stort foredrag mandag

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Lars Nielsen
E.G.L. første studiekreds. Lånet har lettet M. meget. Det store foredrag gik godt

Martinus  har sendt til  Lars Nielsen
Tak for lånet. Studiekredsene er begyndt. M. arbejder videre på Livets Bog. Ønsker en kongres eller festlig sammenkomst i aug. måned. Ingen forening. Intet medlemskab

Augusta Løw  har sendt til  Martinus
Julehilsen. Tak for besøg

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.