Side 1 ud af 2

Her ses en liste over brevene fra opdateringen den 30-09-2014:


Bernhard Løw  har sendt til  Larsen
Et beløb til Martinus og et lån. Direktør Vett. Forstaaelse for Martinus Mission. Steiners standpunkt. Året 1930. Christus i æterform


Augusta Løw & Bernhard Løw  har sendt til  S. Timmermann
Bernhard Løw er syg. Henvendelse til Lars Nielsen, også hvis de ønsker Martinus skal komme. Første del af hans bog bliver snart færdig

Lars Nibelvang  har sendt til  Martinus
Manuskript af bogen om Martinus

Martinus  har sendt til  Anne Marie Jørgensen & Einar Jónsson
Tak for modtagelsen i dit hjem. Indtrykkene fra opholdet på Island


Anne Marie Jørgensen & Einar Jónsson  har sendt til  Martinus
Tak for Jule- og Nytårshilsen. Kort beskrivelse af arbejdsprocessen med busten

Shin Negami  har sendt til  Martinus
Shin Negami, præsidenten for fredsbevægelsen Ananai-Kyo, inviterer Martinus til den anden verdensreligionskongres i Japan.

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Martinus' kommende besøg i Indien. Oversættelse

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Martinus' besøg i Indien. Kontakt til den Indiske legation

Vignir Andrésson  har sendt til  Martinus
Første studiekreds i Island. Invitation til Islandsrejse og første planlægning af turen

Martinus  har sendt til  Sam Zinglersen
Tak for al den støtte og hjælp du har ydet mig og Sagen

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Brug af kun ét navn. Oversættelser. M's gamle sko. Skrivemaskine. M's indtryk på folk. Toldforhold. Samarbejdet med Lulu. Boggaver. Trykning af bøger. M's flybillet. Fristed for dyr

Martinus  har sendt til  Vignir Andrésson
Martinus rejse til Østen (Japan og Indien). Den fremtidige rejse til Island

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Oversættelse af småbøger. Diverse besøg og leje af huse. Forhold for kristne/hinduistiske ægtepar. Josephine har fået en søn

Vignir Andrésson  har sendt til  Martinus
Planlægning af M. rejse til Island. Tolkeproblemer

Martinus  har sendt til  Vignir Andrésson
De lange båndoptagelser af Martinus' foredrag skal omarbejdes. De kan ikke bruges, som de er. Meget ekstra arbejde. Planerne for Martinus' forårs-foredrag og kurser. Turen til Island

Grétar Fells  har sendt til  Martinus
Forholdet mellem Teosofien og Åndsvidenskaben

Vignir Andrésson  har sendt til  Martinus
Glæder sig til de nye bånd. Thorlakur Ofeigsson er død. Turen til Island

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Film og fotos taget af Raju. Har Martinus modtaget de tre oversættelser. Beder om tilladelse til at oversætte og sende kap. 11 af Kosmisk Bevidsthed til Churchill, Eisenhower og Attlee.

Martinus  har sendt til  Anna Ørnsholt
Tak for breve og oversættelser. M's stærke forkølelse. M skriver en bog om sine oplevelser. M's aktiviteter og rejse til Island. Gamle og invalider på 14 dages gratis ophold i Klint.

Martinus  har sendt til  Anna Ørnsholt
Oversættelserne er ankommet. Tak for billedet. Det er en god idé at sende en engelsk oversættelse af kapitel 11 i Kosmisk Bevidsthed til Eisenhower, Churchill og Attlee.

Chr. Petersen  har sendt til  Martinus
De lånte fotografier

Martinus  har sendt til  Chr. Petersen
Hr. Petersens billeder. M's aktiviteter efter hjemkomsten. Tak for hr. Petersens og pastor Jensens venlighed i forb. med besøget i Japan. M undskylder den lange forsinkelse.

Martinus  har sendt til  Fru pastor Jensen
Forsinket aflevering af japansk figur. Invitation til at besøge Martinus for at se film.

Martinus  har sendt til  Anonym
Ophold i Herning. Spørgsmål ang. polio-vaccination og andre vaccinationer

Martinus  har sendt til  Vignir Andrésson
Båndene skal laves til grammofonplader. Planlægning af rejsen til Island. Succesen efter rejsen til Østen

Martinus  har sendt til  Grétar Fells
Undskyldning til Gretar Fells for Gerner Larssons uovervejede udtalelser om den teosofiske bevægelse

Martinus  har sendt til  Vignir Andrésson
Turen til Island starter 5. juni. Vil gerne fotografere midnatssolen. Pastor Arelius velkommen på Instituttet. Peter Zacho i knallertulykke

Vignir Andrésson  har sendt til  Martinus
Turen til Island. De sidste forberedelser

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Besøgende i Indien. Salg af "Vrindavan". Div. korrespondance. Oversættelser. Tyveri fra Lulu.

Martinus  har sendt til  Anna Ørnsholt
Det store arbejde med at gøre film og lysbilleder færdigt. Film og billeder vist flere steder på Island og i DK - stor beundring. Ananai Kyo har publiceret en del af M's oversættelser i deres skrifter, resulterende i ønsker fra Japan og Indien om nærmere oplysning - samt oprettelse af engelsk afd. inden for "sagen". Skal møde Islands præster og er inviteret til samvær med Islands biskop.

Vignir Andrésson  har sendt til  Martinus
Vignirs tale ved afskedsfesten for Martinus. Om genløsningsprincippet

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Takker for brev. Har sendt oversættelse af Gave-Kultur. Har haft besøg af Alexander Markey og venter ham igen den 8. juni. Ændring af titel på Gave Kultur: The divine art of giving. Sri Ram, præsidenten for Adyar kommer til Danmark i juli


Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Tillykke med fødselsdagen.Martinus  har sendt til  Jacobsen
Martinus takker


Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Venka's besøg i DK. Oversættelser. Diverse nyt om bekendte. Nehru og Indira's besøg i bl.a. Rusland.

Martinus  har sendt til  G. Venkatachalam
Tak for besøget i Bangalore. Martinus glæder sig til at modtage ham i september.

Martinus  har sendt til  Anna Ørnsholt
Takker hjerteligt for tiden i Indien sammen med Anna og hendes venner og for det guddommelige samarbejde. "Frelseren" - en Ordensleder eller Stifter af en religiøs Orden i Indien - og dennes meninger. Turen til Island. Foredragene i Feriebyen. 11. august en festdag. Fra 18/9 vil M's foredrag og kursusforedrag blive optaget på bånd, derefter indtalt på grammofonplade på 5 sprog. Gerner Larsson fremover mest arbejde i Sverige og støtte Mogens Møller i DK. Bøgerne, bl.a. AØ's oversættelser, trykkes. Takker på det kærligste for al hjælp og sender hilsner til alle.

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Anna og Lulu: M's besøg i Indien som et eventyr. A og L læser forordet til Livets Bog. Venka i Moscow. Artikel til G.L. til korrespondance-breve. Oversættelser. Dyrebeskyttelse. Erindringer fra Martinus' besøg. Sharadas skilsmisse og sønnens sygdom. Indira Gandhis besøg. Nehrus besøg i Rusland.

G. Venkatachalam  har sendt til  Martinus
Takker for M's brev. Anna skrev om M's lange brev og invitation til at besøge M og Instituttet. Udstillingen i Moskva, rejseplaner. Vil informere om ankomsten til København.

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Oversættelser. Engelsk brev til Gerner Larsson fra Lulu.

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Har fået brev fra Venka, Leningrad vedr. hans besøg i Kbh. Har sendt oversættelse af Den ideelle Føde. Anna's søster er på besøg. Hendes bror er i Italien. Længes efter at modtage "Livets Bog".

G. Venkatachalam  har sendt til  Martinus
Tak for nogle dejlige dage i Danmark. Hilsen til "the Larssons" og "the Cavlings".

Martinus  har sendt til  Anna Ørnsholt
Tak for breve og oversættelser. Fem Bind af LB afsendes 17/11. Venka's korte besøg (et ærinde i menneskedens tjeneste) samtidigt med Jens og Vera Cavlings besøg. Venka's planer om besøg og udstilling i DK næste år, evt. med AØ og Lulu. Gerner Larssons seks måneders foredragsrejse til Indien næste år. GL's kæmpearbejde gennem 26 år for Sagen.

Anna Ørnsholt  har sendt til  Martinus
Venka's besøg i DK. Evt. Møde/udstilling i Kbh. næste år? Tak for brev. Glæder sig til Gerner Larssons besøg. Ville gerne også have haft M's besøg. Læste sin oversættelse af "Tærskelens Vogtere" ved et teosofisk møde, mødte stor interesse. Har oversat "Vejen ud af dødsfrygten" (fra Kosmos), vedlægger kopi. Har sendt den til bladet: "Thoughts of Steps unto Him", England. Er ved at oversætte "Juleevangeliet". Har besøg af sin søster og bror.
Forrige
   1   2

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.