Her ses en liste over brevene fra opdateringen den 28-04-2017:


Martinus  har sendt til  J. Krishnamurti
Fra Danmark vil der udgå en altomfattende verdensoplysning i renkultur, fra Faderens eget udsigtspunkt. Disse linjer er sendt fra en ven, en broder eller guddommelig slægtning, som er absolut neutral. Jeg beder dem ikke opsøge mit fysiske legeme, da jeg indtil videre kun kan arbejde i den allerdybeste stilhed og ubemærkethed

Bernhard Løw  har sendt til  S. Timmermann
Ifølge Rudolf Steiner vil der i 1930 indtræffe en epokegørende begivenhed. Splittelse i Rudolf Steiner forbundet, to foredragsholdere har meldt sig ud. En af dem har rejst sag mod Bernhard Løw personligt.


Holger Rosenberg  har sendt til  Martinus
Salg af ejendom i Klint

Martinus  har sendt til  Holger Rosenberg
Køb af ejendom i Klint

Holger Rosenberg  har sendt til  Martinus
Salg af ejendom i Klint

Martinus  har sendt til  Holger Rosenberg
Køb af ejendom i Klint

Martinus  har sendt til  N. Rye Jacobsen
Bøn om tilbagetrækning fra Kolonien/Centret

Holger Rosenberg  har sendt til  Erik Gerner Larsson
Glemt lille kinesisk papirdrage

N. Rye Jacobsen  har sendt til  Martinus
Forslag til forøgelse af månedlig understøttelse

Martinus  har sendt til  N. Rye Jacobsen
Afslag på indsamling af midler til Sagen. Det er imod mine principper at bede folk om penge

Martinus  har sendt til  Fru Rosenberg & Holger Rosenberg
Navngivelse af "Villa Rosenberg"


N. Rye Jacobsen  har sendt til  Martinus
Erkendelse af primitive sider i karakteren

Martinus  har sendt til  N. Rye Jacobsen
Glæde over erkendelsen af den fejlagtige opfattelse af min Sag. Men tiden må være med til at læge og glatte ud, og tilliden må ligesom genopbygges

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Alle mennesker vil komme til at vandre ensomhedens vej. Den vej er en træningszone, hvor vi lærer at give vores Liv, for senere at eje det. Er kommet for at gøre denne Ørkenvandring lettere. Et venligt forespørgsel vedr. et rentefrit lån

Holger Rosenberg  har sendt til  Erik Gerner Larsson
Skøde på Matr. Nr. 1b, Klint

Holger Rosenberg  har sendt til  Erik Gerner Larsson
Tak for bl.a. livsabonnement på Livets Bog

Holger Rosenberg  har sendt til  Martinus
Respons på artikel i Berlingske AftenavisMartinus  har sendt til  Holger Rosenberg
Returnering af bogen "Hokusai"

Holger Rosenberg  har sendt til  Martinus
Returnering af bogen "Hokusai"

Martinus  har sendt til  Carl Erik Rundberg
Et bjerg af arbejde i forhold til min høje alder, derfor er der mange breve jeg ikke kan besvare. Bogen "Det Tredje Testamente", og fjerde, femte og sjette bind af symbolbogen vil jeg gerne have udført, inden jeg skal forlade det fysiske plan. Din henvendelse til Sveriges Radio. Jeg har fået tilbud fra Danmarks Radio, men følte at tiden endnu ikke var inde. Hvis mit arbejde blev kendt ville jeg ikke få fred til at gøre det færdigt. At Kristus var hemmeligt gift og fik børn kan jeg kun opfatte som det rene vrøvl. Korsfæstelse er en stadfæstelse af livets største bud. Min egen personlige oplevelse af Kristus. Tak for det smukke portræt, du har malet og skænket sagen og mig

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.