Side 1 ud af 2

Her ses en liste over brevene fra opdateringen den 07-04-2018:


Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Anmodning til Martinus om at tale i Odense for en kreds af interesserede. Der vil være sørget for lokale og ophold.

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Martinus vil komme til Odense. Martinus vil arbejde på film og lysbilledserie som forklaring på verdensmoral. Foredrag i København til efteråret i lejet sal

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Rudolf Steiner folk kommer også til mødet. Lokale og indbydelse ordnes af Fixen

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie beder Martinus om at vælge en anden dag at komme til Odense på. Ca. 20-30 inviteres

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fixen anmoder Martinus om nyt foredrag i Odense

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Indledning til min mission. Foredrag: "En ny åndelig verdensimpuls"

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fixens svar til Martinus om besøg

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus siger tak for besøget hos Fixen og nævner sit værks første hæfte

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fixen anmoder Martinus om ny dato for foredrag i Odense

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Forberedelsen af stof og billeder til første hæfte af Livets bog, derfor udsætter Martinus besøg i Odense

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie spørger Martinus, hvornår han holder næste møde i København

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus' svar til Fixen om datoer for foredrag i Forhåbningsholms Alle, Odense og Aarhus

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Brev til Martinus om foredrag, som skal holdes 6. marts i Odense

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Erik Larsson vil komme til Odense 6/3 til møde

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Larssons tak for besøget efter foredrag i Odense. Om foredraget i Aarhus

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Brev til Martinus fra Marie om hendes "splittelse" mellem antroposofi og Martinus' ord

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie til Martinus: Kan næste foredrag i Odense være i maj, når første hæfte er færdigt? Ikke alle antroposoffer går ind for Martinus' udviklingslære.

Erik Gerner Larsson & Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus vil komme til Odense, når det første hæfte til Livets Bog er færdigt. Hr. Løw er i bedring

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Marie anmoder Martinus om, når han kommer, at tage nogle eksemplarer af "Bogen" med (hvis den er færdig). Marie og Peter vil derefter stå for formidlingen af eksemplarerne

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter til Martinus. Skal Peter danne en gruppe i Odense, så Martinus kan komme og holde foredrag der?

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Martinus holder sig absolut neutral til Skythianos-Pakten og menneskers individuelle modtageform af hans arbejde, som er frit tilgængeligt for alle. Ingen sekt eller sammenslutning. Indledningen i Livets Bog blev større end forventet

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Gavekassen med frugt blev godt anvendt. Første hæfte bliver på 200 sider. Anmodning om foredrag i Ålborg

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie venter med længsel på Martinus' første arbejde, og nævner sit syn på antroposofi, sym- og antipati, og Løw som stor rollemodel

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen
Tilværelsens uro og begrebsforvirring vil efterhånden forsvinde, når hæftet på 200 sider udkommer ved juletid. Efter hr. Løws bortgang bliver han hyldet også af dem, der ikke forstod ham

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Efter Marie havde læst "Jeg-følelsen" af Dr. Steiner, forstod hun "alt", og der kom en harmonisering mellem følelse, tænkning og viljen. Marie véd, at Dr. Steiner og Martinus vil det samme: kærligheden

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Livets Bog som er skabt for tanken, udkommer helt sikkert efter nytår med ca. 225 sider. Udviklingen er voldsomt forceret nu med smertefulde fødselsveer

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter vil tilbyde sin hjælp med et indlæg til offentligheden i et dagblad når Bogen udkommer

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Peter Fixen
Martinus påskønner, at artiklen kommer ud. Martinus har spændt sit nervesystems ydeevne til det yderste for at forfatte Bogen, hvis indhold er meget, meget interessant

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Erik Gerner Larsson sender en forsmag på de første 5 kapitler af Livets Bog. Bogen skulle være på 98 sider, men bliver på 300

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Marie beskriver sine tanker om sandheden, smerten og den nye viden

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Livets Bog" udkommer d. 11. juli som ind- og uindbundet

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Der er allerede bestilt godt af "Livets Bog", og det vil sikkert fortsætte. Marie er meget velkommen i København

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Marie er fra nu af vegetar. Hun får maven ødelagt ved at spise kød, når hun er ude. Der er stof til flere livs læsning af "Livets Bog"

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Bestilling af 1 eks. af "Bogen". Peters tanker om det han læste i "Bogen". Han refererer til Steiner. Indlægget til den nyligt udkommet "Bog" skal revideres.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Ordre på en indbundet "bog". Håber på nyt besøg i provinsen.

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus kommer til Odense på privat besøg.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus takker for gæstfriheden i Odense. Martinus skal holde sit første store offentlige foredrag i Borups Højskole. De samme foredrag kommer til provinsen. Salget af Livets Bog går jævnt.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
En skole i "Livets Bog" vil blive oprettet i Odense, Ålborg og Århus, hvis der er interesserede nok. Da Erik Larsson er blevet undervist i 3 år af Martinus, er han den rette til at komme til de 3 byer hver anden uge og stå for undervisningen. Skolen skal være til hjælp for læsning og fortolkning af "Livets Bog" for de virkelig interesserede. Martinus skriver om skolens økonomi, og hvorfor man skal deltage.

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Ser frem til at Erik Gerner kan besøge vores lille gruppe engang imellem og hjælpe med forståelsen af analyserne. Peter har tanker om egoisme, misundelse, kærlighed, tolerance og om at tilhøre grupper. Antroposofi er ikke målet, men kan være vejen. Vejen må man selv vandre med alle dens sten.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Larsson har beregnet, at det skal koste 1,50 kr. pr. person pr. måned at deltage i 2 sammenkomster. Prisen er sat med håbet om, at det giver flere deltagere, og at salget af "Livets Bog" vil gå godt.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peters tanker om prisen på den månedlig ydelse på sammenkomsterne, og ønsket om nye interesserede. Peter vil gerne stå for det praktiske ved det offentlige foredrag. Martinus og G. Larsson er altid velkommen i deres hjem, når de er i byen.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Omtaler de 8 personer, der mødes om analyserne. Erik Larsson kan overnatte hos Marie eller Fru Christoffersen

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Maries tanker om den nye tid og teaterstykke.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus og Larsson har lagt program for foredrag i provinsen, som foregår i Odense, Ålborg og Aarhus i hver anden uge. Martinus' første store offentlige foredrag havde 300 fremmødte.

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
De glæder sig meget til, at Erik Larsson kommer, så de kan drøfte de forskellige problemer. De skal ses privat, da kredsen ikke er så stor endnu. Marie beder om tidspunktet for togets ankomst.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Maries tanker om lidelse og om ikke at blive forstået.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Tanker om "Livets Bog" og om de synsvinkler på det daglige liv den giver. Er glad for og takker for Erik G. Larssons besøg.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Julehilsen og tak til Erik Larsson for at sætte tingene i rette sammenhæng.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Digtene er delt ud. Følelse og intelligens må være lige, man må selv gå vejen.

Grétar Fells  har sendt til  Martinus
Gretar Fells informerer Martinus om et foredrag han vil afholde i Theosofisk forening Island om Martinus og hans "lære" med titlen "En Nutids Profet"
Forrige
   1   2

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.