Side 1 ud af 2

Her ses en liste over brevene fra opdateringen den 18-02-2020:


Martinus  har sendt til  Jens Sixtus Gamaliel Jensen
Martinus holder foredrag i Århus og vil derefter besøge sit barndomssted, Jens og Anna

Erik Christoffersen & Johanne Luise Christoffersen  har sendt til  Martinus
Sokker. Vi er glade for, at Erik Larsson er kommet til Odense

Martinus  har sendt til  Erik Christoffersen & Johanne Luise Christoffersen
Svar på modtagelse af sokker. Martinus får mange besøg og skriver til bladene, hvilket giver meget ekstra arbejde. Martinus glæder sig til at komme til provinsen med sine foredrag.

Jens Toft  har sendt til  Martinus
Efter at have læst Livets Bog, sender jeg en anmeldelse i Venstrebladet for det sydlige Jylland. Tilbyder også at oversætte Livets Bog til engelsk – måske. Ønsker et farvetrykt ex af symbolet "Grundenergiernes Fordeling i Kredsløbets Zoner". Ønsker succes for O.M.

Martinus  har sendt til  Jens Toft
Svar på brev. Tak for anmeldelse af "Livets Bog" i "Venstrebladet for det sydlige Jylland"

Erik Christoffersen & Johanne Luise Christoffersen  har sendt til  Martinus
Johanne Luise sender hjemmebagte boller

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Livets Bog’s Bureau
Helmer bestiller 5 eks. af Kosmos. Der er især vegetarismens betydning, der interesserer. H. fremhæver artikel H.15 som den bedste, idet den taler til logikken og ikke følelserne. H. ønsker sig, at artiklerne var signerede, så man kunne komme i kontakt med forfatterne.

Jens Sixtus Gamaliel Jensen  har sendt til  Martinus
Jens var meget glad for Tittes (Martinus) besøg og for bladene. Takker for den store tilsendte gave. Jens takker for tilbuddet om at komme på besøg i København. Måske det kan blive i denne måned. Jens har fået et nyt tilbud om plads, som han måske ikke tager.

Martinus  har sendt til  Jens Sixtus Gamaliel Jensen
Martinus takker for brevet. Det tidspunkt Jens har valgt til at komme på besøg passer dårligt. Martinus har travlt, og foreslår derfor et andet tidspunkt.

Hannemann  har sendt til  Martinus
Et hjertesuk i anledning af, at forsættelsen af Livets Bog 1 lader vente på sig. Han henviser til Steiners forudsigelse af den nye åndelige impuls fra Nordeuropa.

Vald. Pedersens Bogtrykkeri  har sendt til  Martinus
Beklager at måtte varsle prisstigning vedr. trykningen af Kosmos

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Livets Bog’s Bureau
Bestilling af Kosmos 1934 pga. motivet "Elsker hverandre" samt abonnement på Kosmos for 1937. Efterlyser næste bind af Livets Bog. Føler sig ensom og beder Bureauet oplyse adressen på en ung mand, der har samme interesse. Så mange interessante mennesker på Borups Højskole.

Jens Sixtus Gamaliel Jensen  har sendt til  Martinus
Kommer til København og besøger Martinus, tak for hjælp med rejsen, så hustru Anna evt. også kan komme med. (Titti/Titte er M's kælenavn)

Martinus  har sendt til  Jens Sixtus Gamaliel Jensen
Togtider for den forestående rejse (se først omtalt 32200). Martinus tilbyder at betale hotelopholdet. Pga pengemangel må Anna komme til sommer i stedet.

Jens Sixtus Gamaliel Jensen  har sendt til  Martinus
Rejsen (se først omtalt 32200) opgivet pga at Anna blev syg med øjenbetændelse. De vil hellere rejse sammen til sommer. (Titti/Titte er M's kælenavn)

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer Fogedgaard takker Martinus for personligt møde efter ét foredrag i Odense, og spørger om Martinus har modtaget et aviseksemplar "Sydvestjylland", hvori der er et glimrende interview med Martinus, foranlediget af Helmer Fogedgaards ven og journalist Egon Andersen. Han udtrykker endnu engang sin glæde ved åndsvidenskaben og Martinus' værk.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Takker for søndagen i Kosmos Feriekoloni og medsender fotos fra dagen.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer Fogedgaard, brev tak for dejligt ophold "Kosmos feriekoloni" 1938, samt beskrivelse af dette.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Bestiller indbundet eksemplar af Livets Bog samt et bordflag. Takker for et dejligt ophold i Kosmos Feriekoloni, som har frigjort ham for mindreværdsfølelse og generthed. Her er han også blevet inderlig ven med Johannes Rasmussen. Omtaler studiekredsen, hvor han holder foredrag, og de læser Logik og Livets Bog.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Takker for hilsen, omtaler evt. besøg af Mogens Munch eller en anden lærer. Udtrykker bekymring for Kosmos’ fremtid, hvis udgivelsen af Livets Bog 2 skal ske på bekostning af Kosmos-bladet. Ville gerne skrive til Kosmos, men føler sig ikke kompetent. Efterlyser fortsættelsen af Mogens Munchs "Samtaler om Aandsvidenskab".
   Kommer med idéer til udgivelsen af Kosmos. Er meget lykkelig for det nuværende blad og vil gerne betale mere for det, for han ønsker at blive ved med at kunne indbinde bladet. Vil gerne låne Martinus kr. 2000, hvis Kosmos kan bestå i sin nuværende form.
   Har indbetalt kr. 2 på girokontoen og vil gerne have 40 Mærkater tilsendt.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Svar på brev af 3.10.1938 ( ID nr. 31691). Martinus redegør for, hvilket stort arbejde og gennemtænkning det kræver at manifestere Livets Bog.
   Nej tak til det tilbudte lån, men vil måske gerne senere tage imod det.
   Takker Helmer, fordi han så flittigt beskæftiger sig med Sagen.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Svar på brev af 20.10.2938 (ID nr. 31690). Undskylder og forklarer, at han troede, at Livets Bog allerede var skrevet, og at det er hans mentale hunger, der er løbet af med ham. Glæder sig til, at Livets Bog 2 begynder at udkomme. Vil gerne yde lånet senere.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Julebrev. Helmer takker for den dejlige sommer i Kolonien og for den glæde i sindet, Martinus har bragt "alle os, som har brug for den nye verdensimpuls".

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Livets Bog’s Bureau
Helmer efterlyser et stk. "Logik", som han har bestilt og betalt for. Martinus har nederst noteret, at bogen er afsendt samme dag, brevet er modtaget.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Livets Bog’s Bureau
H.F. beder om tilladelse til at reproducere tegning af Andreas Krøyer

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Erik Gerner Larsson
H.F. vil ikke længere betale Kosmos for Rolf Braae Hansen, da han alligevel ikke ser ud til at være interesseret i åndsvidenskab.
   Kan EGL få Mogens Munch til at fuldende sin serie "Samtaler om åndsvidenskab"?
   H.F. bekymrer sig ved tanken om, at der i forbindelse med Dansk Folkeferies benyttelse af Kosmos Feriekoloni skal leveres kød til "denne hellige plet". H.F. mener, at der skal holdes strengt på idealerne.
   H.F. ønsker igen i år at leje et af de store huse i august.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Erik Gerner Larsson
H.F. ytrer ønske om med tiden at skrive artikler om åndsvidenskab i Kosmos. H.F. smugler åndsvidenskab ind i sine artikler til "Theosophia" (Teosoffernes blad), som han vedlagt sender et eksemplar af.
   H.F. nævner ikke Martinus’ navn i sine artikler, da han frygter, at de så ikke vil blive optaget. I Psykisk Tidsskrift bliver Martinus omtalt smukt, så her må redaktøren være tolerant, mener H.F.
   H.F. lover at sende et par aftryk af tegningen af Andreas Krøyer (se brev 31815), når de er færdige.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Livets Bog’s Bureau
Helmer sender 3 aftryk af tegningen af Andreas Krøyer, se brev af 8.2.1939 (ID nr. 31815).
   Håber, at Kosmos for marts meddeler om Martinus’ besøg rundt om i kredsene.
   Glæder os til Martinus’ besøg i vor kreds. Kan der være tid til et offentligt foredrag også?
   Studiekredsen hos Helmer er i fremgang, vi må måske flytte til Rudkøbing.
   Helmer tilbyder at arrangere hotelværelse til Martinus’ besøg.
   Helmer sender en liste over tidsskrifter, der kunne være interesseret i at anmelde Logik. Han foreslår også at få Jacob Paludan inddraget.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Kommentar til reproduktionen (se breve af 8.2.1939 ID nr. 31815 og 8.3.1939 ID nr. 31747) og bemærkning om, at tilladelsen kun gælder, hvis den bruges som gave. Bekræfter sin tilstedeværelse i Rudkøbing d. 9.5. 1939.
   Forklaring på, hvorfor det er tilladt feriegæsterne i Klint at spise kød, og hvorfor de studerende af åndsvidenskaben i Klint ikke skal spise kød. (Svar på brev af 28.2.1939 ID nr. 31774)

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Forklaring på hvorfor billedet (se breve af 8.2.1939 ID nr. 31815 og 8.3.1939 ID nr. 31747) er blevet tegnet om.
   Hele kredsen glæder sig til Martinus’ besøg d. 9.5.1939.
   Helmer skaffer hotelværelse og vil gerne huse kredsen. Detaljer i forbindelse med Martinus’ ophold på Langeland og en kommentar til de øvrige deltagere i kredsen.
   Helmer forklarer, hvorfor han blev bekymret ved tanken om, at Dansk Folkeferies Klint-gæster skulle spise kød.
   PS har ikke fået Kosmos for marts.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Takker for brev (se brev af 11.4. 1939 ID 31803). Martinus kan ikke have nogen til at vejlede sig, hvor det drejer sig om missionen. Han er blevet beroliget af Helmers brev af 11/4. Martinus sender sin rejseplan for den kommende rejse til Langeland (8.5.1939), og han glæder sig.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Takker for brev fra Martinus og er overrasket over, at Martinus tager natskibet. Forklarer, hvordan Martinus finder hotel Langeland. Ønsker at glæde Martinus, når han kommer, og foreslår en køretur. Studiekredsen vokser. Der er "Uensartethed gældende med Hensyn til Evnen til at tilegne sig de store Sandheder...". Helmer er vant til at lede og har derfor forløbet sig og følt bekymring over for Martinus’ afgørelser. Han ønsker at lære af sine fejl og udtrykker stor taknemlighed over, at han er inkarneret i Martinus’ samtid. Nielsen fra Lindelse og Helmer vil hente Martinus på hotellet.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer takker Martinus for hans ophold på Langeland. Han er blevet gennemrislet af Martinus’ kraft og glæde, som han også har mærket ved tidligere lejligheder. Han har fået forbedret sin kærlighedsevne, for han cykler nu uden om små dyr på vejen.
   Helmer har udlevet ægteskabsprincippet og beskriver, at det er en lidelse for ham ikke at kunne røre ved eller smile til andre.
   Udtrykker stor taknemmelighed for verdensbilledet og Martinus’ besøg.
   Martinus tog en tidlig færge. Helmer sender 5 kr. på giro.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer takker Martinus for det sidste brev, og fordi han er kommet hertil for at gøre "ørkenvandringen" lettere. M.’s rejse til Langeland står for H. som en uvirkelig drøm, og han takker M. for at stå som et strålende eksempel.
   H. roser Gerner Larsson for hans foredrag i Odense om "de 40 Dages Vandring i Ørkenen" og polændringen. H. holder også af Mogens Munch, men som akademiker er han sværere at komme nær. H. selv har ikke svært ved at forstå åndsvidenskaben, men ville gerne have mere tid. Hans arbejde som forretningsmand interesserer ham ikke.
   H. vil med glæde låne M. kr. 2000.
   H. takker M. fordi han har reserveret et stort hus til pinsen (i Klint?). Johannes Rasmussen og Andreas Krøyer samt en ven fra Sønderborg kommer også.
   Urmageren fra Vesterskerninge, som gav Martinus kørelejlighed, var meget begejstret over samtalen.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
M. undskylder og forklarer, hvorfor han ikke tog afsted med den aftalte færge. Det var ufrivilligt, idet han mødte Urmager Nissen og pludselig sejlede færgen. Men M. fik kørelejlighed med Nissen, og det var en dejlig tur over Taasinge.
   M. har reserveret hus nr. 15 (hustype A) til Helmer, og M. tilbyder også et værelse med to senge til ugen før.
   M. takker for lånet og ønsker ikke, at H. skal have nogen gener, hvis det bliver straks og ikke først til terminen.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer takker for fotografiet af Martinus og hans brev. H. er glad for, at det gik som det gik med urmager Nissen og færgen. Bekræfter leje af hus nr. 15 i Klint. H. sender det omtalte beløb. H. går ud fra, at der er pensionat i kolonien i pinsen.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Martinus takker for det modtagne beløb. Der bliver ikke pensionat i pinsen. Hus nr. 15 er reserveret til Helmer.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer takker for et dejligt pinseophold i Klint på vegne af sig selv og sine venner. Han tilskriver Martinus den gode stemning.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer sender en artikel til Kosmos.
   H. fortæller om en tysk flygtning på Langeland, Lorenz Stamer, som er reklamemand. H. foreslår, at Stamer kan arbejde for sagen. På Langeland kan Stamers evner også bruges, når ulykkelige mennesker skal hjælpes til åndelig balance, og den store offentlighed bliver interesseret. Så kan Stamer udføre symbolerne i store formater.
    H. spørger til Mogens Munch og den evt. studiekreds i Svendborg. Vil komme til Gerner Larssons foredrag i Odense, når benzinrestriktionerne mildnes.
   En ven, Johannes Petersen, er blevet arbejdsløs pga benzinrestriktionerne og har derfor afbestilt Kosmos.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Erik Gerner Larsson
Helmer er lettet over, at hans idé med at udgive "Okkultisten" er blevet godt modtaget af EGL og Martinus. H. forsikrer om sin loyalitet over for Martinus’ arbejde. H. vil føre læserne af "Okkultisten" over i retning af Martinus. H. ønsker med "Okkultisten" at lokke de andre åndelige retninger hen imod Martinus. H. ønsker at stå alene med arbejdet omkring "Okkultisten". Der er medvind for "Okkultisten".
   Mogens Munch tager fat til nytår. Detaljer omkring lokaler i Svendborg, her nævnes foruden Mogens Munch også Chr. Beyer og Rudkøbing.
   H. har lånt EGL penge, og nu kender Martinus til det imod H.’s forventning. H. glæder sig over, at EGL skal holde foredrag i stedet for at "rode i jorden" i Klint. H. vil gerne have mere "åndelig næring" i Klint, han kan ikke få nok af den intelligensmæssige undervisning (at gå i dybden), da han synes, at Martinus’ foredrag er ret populære. Men en gang blev H. mæt og svimmel og jublende lykkelig, da Martinus viste alle sine ikke offentliggjorte Symboler.
   H. takker fordi EGL vil skrive om Martinus til "Okkultisten". Ønsker ikke svar på dette brev. Der kommer 7 langelændere næste gang i Odense, heriblandt K. Brucher Henriksen.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer takker for julehilsen og Martinus’ gode ønsker for Okkultisten. Formålet med bladet er at få dem i tale, der ikke kender til Martinus’ analyser. Helmer håber, at Okkultisten kan blive en støtte for Martinus. Ingen skal tjene på bladet. Sender for fremtiden et ex. af bladet til Martinus og Gerner Larsson.
    Helmer ønsker ikke kvittering, som Martinus ellers tilbyder. Martinus skal heller ikke betale renter. Helmer er kun glad for at kunne hjælpe.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer sender nogle udklip med dårlig omtale af dem, der beskæftiger sig med åndsvidenskab på Langeland.
   H. sender rejseoplysninger til Mogens Munch, den store Langelandsfærge klarer sig fint uden isbryderhjælp.
   H. foreslår Martinus eller Gerner Larsson at holde et radioforedrag, da den nye formand for radiorådet taler om frisind.
   Det går godt med Okkultisten, og H. håber, at annoncen vil give resultater.
   Logik er venligt anmeldt i tidsskriftet "Morgenrøde".

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer takker Martinus for at have givet ham fred i sindet.
   H. fortæller om en ung fynbo, som H. prøver at hjælpe. Fynboen er meget glad for at have mødt Martinus’ arbejde. H. fortæller, hvor stort indtryk, Martinus’ arbejde i øvrigt gør på ham selv og andre.
   H. ønsker at leje et stort hus i Klint i juli eller august samt forhører sig om påsken og pinsen.
   Ærgerligt at Mogens Munchs og Martinus’ foredrag i Svendborg blev aflyst pga. vejret.
   Har bestilt mærkater til brevene og ønsker dem sendt inden længe.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Analyse og udredning vedr. reklamering og forstærket publiceren efter interesserede i Sagen. "Perlerne kastes for Svinene", "Okkultisten" vs "Kosmos". "Tærskelens Vogtere".
   Brevet er udateret, men kunne være et svar på Helmers brev af 1939-12-29 og som reaktion på Helmers udveksling med Martinus og venner 1940-02-08.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Helmer er ulykkelig over Martinus’ brev ( det udaterede fra 1940), ked af sit fejlgreb med Okkultisten. H. har ønsket, at bladet skulle være et populært Organ for aandelig Oplysning, der kunne foretage det grove Oprydningsarbejde, mens Kosmos tog sig af den finere Kultivering. H. er usikker på, om det er en bestemt artikel, eller om det er bladet som helhed, der er forfejlet. H. regner så med, at en direkte omtale af Martinus’ arbejde for fremtiden skal godkendes af Martinus. Annoncen skal blive fjernet.
   H. argumenterer for, om ikke alle foredragsholdere inkl. Martinus, kaster perler for svin. H. har været påpasselig med ikke at skade Kosmos økonomisk. Det eneste formål med Okkultisten er at formidle åndsvidenskaben i populær form. Hvis det ikke var meningen, at bladet skulle udgives, havde Forsynet vel stoppet det.
   H. er villig til at ændre på bladet. H. ved endnu ikke, om det er selve bladet eller bestemte artikler, der er uheldige. H. vil bede ingeniør Johnsen om at skrive om neutrale emner. Denne sag giver H. mentale lidelser, og han undskylder for sin trang til initiativ.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Erik Gerner Larsson
Helmer går igennem svære mentale lidelser, fordi han mener, at Gerner nok ikke kender Martinus’ syn paa sagerne vedr. Okkultisten. Hvad er der sket? Har Helmer lavet en alvorlig bommert? Helmer mener, at Gerner og han må kunne snakke fordrageligt sammen. H. forstår, at han skal skrive mere diskret om Martinus’ arbejde.
   H. anser Okkultisten for et blad, der sorterer de interesserede i åndsvidenskaben fra og sender dem videre til Kosmos. Helmers ønske har været at skabe et populært fagblad for okkultisme. Polemik omkring hvad Gerner har udtrykt over for Ib Mørk Hansen vedr. Helmers kvalifikationer som skribent af Martinus’ analyser. Helmer er ked af, at Martinus føler kildeangivelserne i Okkultisten som en ubehagelig Reklame. Martinus’ analyser er jo ikke en hemmelig orden. H. argumenterer for, hvorfor det skulle være i orden at citere Martinus i Okkultisten, og han retfærdiggører hele bladets berettigelse.
   Takker for sikringen af et hus i Klint til juli/august.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Martinus’ andet svar vedr. Okkultisten (første svar er udateret fra 1940). Martinus ønsker stadig, at hans arbejde ikke bliver omtalt i Okkultisten. Dette for at beskytte mod ukontrolleret publikation. Martinus stopper samarbejdet med Helmer og vil bestræbe sig på at tilbagebetale de penge, Helmer har lånt sagen. Martinus forsikrer om, at det er helt uden bitterhed fra hans side.

Martinus  har sendt til  Helmer Fogedgaard
Martinus takker for brev af 19. marts og stadfæster, at Martinus’ navn og arbejde ikke nævnes i Okkultisten samt "Martinus Aandsvidenskab" ikke indgår i bladhovedet.
   Martinus sender H. de kærligste hilsner og er meget taknemlig over for H.
   Martinus kommer til Odense og Rudkøbing i maj.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Erik Gerner Larsson
Helmer har ikke fået svar på sit første brev (1940-03-15), så nu vil han gøre rent bord. H. er stadig helt uvidende om, hvorfor EGL tager afstand fra Okkultisten. H. vil gerne påvises de fejl, han muligvis har begået.
   H. føler at have glædet mange med Okkultisten – der mangler et sådant populært tidsskrift. Bladet giver underskud, men det gør ingenting. H. mener, at han har højere magters velsignelse til at udgive bladet.
   H. fortsætter sin argumentation, for at Okkultisten har sin berettigelse.
   H. vil gerne samarbejde med Martinus.
    H. beder om, at EGL i fremtiden vil være fuldkommen ærlig over for H.

Helmer Fogedgaard  har sendt til  Martinus
Tiden nærmer sig, hvor Martinus skulle besøge Langeland. H. giver udtryk for bekymring, om det kan lade sig gøre, dels pga de dårlige trafikforhold, og dels pga krigens mødeforbud. H. kommenterer krigen og er glad for, at landet reagerede, som det gjorde, det var ligesom at vende den anden kind til.
Forrige
   1   2

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.