Side 1 ud af 2

Her ses en liste over brevene fra opdateringen den 23-02-2020:


Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson
Studiekredsen er blevet udvidet med personer fra antroposofien. Der har også været uro i de kredse. Maries tanker om karma, lidelse, moderkærlighed, respekt og tiggeri. Man skal yde og ikke kun nyde.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Maries tanker om drømme, fantasi og kærlighed. Digt vedhæftet.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Futteraler sendt til Martinus. Man reagerer forskelligt over for åndelige klø. Marie har mange følelser for mennesker der lider, hun håber at få mere balance mlm følelse og intelligens. Maries tanker om at elske alle og om behag/ubehag.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus takker for tegningerne til reolerne, og oplyser at han kun kan betale for fragten indtil videre. Målene på reolerne passer fint, hylderne skal være flytbare. Reolerne kan bl.a. bruges til at opbevarer et lager af Livets Bog. Martinus anmoder om, at vennerne vil finde et ikke for dyrt lokale til provinsrejsen d. 20/3

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Reolerne er næsten færdige, de mangler dog maling. Når Martinus kommer vil han få råd og vejledning i påsætning af dørene.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Udtalelser fra tilhørere om Martinus foredrag, og om hans venlige smilende person, som ikke var kold og dyster. De havde ventet en hård og fast optræden. Flere abonnenter til bladet.
   Bogreol med skruer og beskrivelse er sendt til Martinus. Peter vil gerne sende andet snedkerarbejde til M., hvis der er behov for det, uden nogen skal vide det.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Maries tanker om at være en del af udviklingen – negative udtalelser om Martinus – Kristi komme og genkomst. Steiners profeti om en ny åndskultur. Marie mener, at der er mange åndelige børnesygdomme endnu, bl.a. bagtalelse og misundelse. Takker Gud for, at han våger over os.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Maria skriver om Påskeevangeliet

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Beder om at få tilsendt ekstra "Kosmos" og særtryk af 4. kapitel af Livets Bog. Maries søster vil gerne være abonnent på bladet. Pengene sendes snarest.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Pinsefestligheder og Maries filosofier om mennesket. Maries bror vil gerne abonnerer på Kosmos.

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Ny abonnent til "Kosmos", som også beder om de gamle numre tilsendt ad flere omgange, så betalingen kan deles. Det lovede bord er ikke afsendt endnu, savnes det meget sendes det snarest. Når Peter har følt livets stormvejr, har han ofte tænkt på Martinus og derefter følt sig beroliget.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie takker ærbødigst Martinus, for at han er kommet ned til os og ofret sig, for at fortælle sandheden. Marie føler, at Martinus altid er hos hende, og at han også hjalp hendes farbror over på den anden side, da han døde.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fødselsdagshilsen til Martinus med ønske om, at hans arbejde må bære frugt. Martinus har fjernet uvidenhedens bind fra menneskets øjne bl.a. ved hjælp af skæbnesymbolerne.

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Forsendelse af frugt til vennerne; 2 nr. af bladet er ikke modtaget

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus takker for bordet, vil gerne have et par skuffer til bordet, hvis det ikke er til for megen besvær. M vil svare på de stillede spørgsmål i Kosmos, når han for set sine breve efter.

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Foredragene genoptages i Odense, og Peter kommer med tanker, som vil skabe mere liv i bevægelsen. Peter har bemærkninger til de møbler, som Martinus skal have eller ikke have.

Erik Gerner Larsson  har sendt til  Peter Fixen
EGL beder Peter om navnet på, hvor foredragene skal holdes, så det kan komme med i "Kosmos". EGL holder nu foredrag i København og skal til Randers, Aarhus, og Odense med 75-100 tilmeldte. EGL vil skrive en lille bog om Martinus: "Hvem er manden", som skildre Martinus barndom og ungdom, med en populær fremstilling af noget fra Livets Bog.

Marie Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Marie takker for brudebillede, og henviser til læresætninger fra Bibelen. Marie håber på flere interesserede, men Odense er en konservativ by, der langsomt tager nyt til sig.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Lokaler til de 4 foredrag er booket, selvom der er rift om lokaler fra andre foreninger. Kommer mødernes emne ikke i Kosmos, vil Peter annoncerer i dagbladene. Der skal arbejdes for, at flere bliver interesseret i de nye impulser.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie skriver en julehilsen til Martinus med ønsket om, at alle vil udvise næstekærlighed hele året. Takker Martinus for den nye viden.

Marie Fixen & Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter havde besøg af Thora og Erik G. Larsson på sin 50 års dag, og Peter håber fortsat at være til nytte og tjene Sagen. Marie og Peter takker for billede af Martinus.

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Martinus er glad for tegningen og modellen til husene. Han har ændret lidt på den indvendige konstruktion. Støbningen af fundamenterne er der venner, der tager sig af.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
De første huse og deres beklædning beskrives i en bog om Feriehuse. Peter har fået en lokal tømmerhandler til at levere materialet til husene, alt materiale sendes med en lejet banevogn i næste uge. Peter beder om nogle penge tilsendt, da han ikke har råd til at lægge ud. Peter vil have oprettet en udgiftskonto med et beløb på 5-600 kr. til lønninger til 3 mand.

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Husene kommer op til grundene. Lærer Jacobsen og Larsson vil støbe grundpillerne. Martinus kommer med kommentarer til husenes indretning og ydre beklædning. Pengene til Fixen afsendes fredag.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie skriver, hvornår Max og hendes mand vil være i Nykøbing efter den lange rejse fra Odense. Der slides med døre og vinduer, så de kan komme af sted fredag. Marie vil godt være behjælpelig med husholdningen til håndværkerne i Klint i 14 dage i ferien.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Fødselsdagshilsen til Martinus og tilbud om at være i deres sommerhus ved Kerteminde, da sommerhuset i Klint ikke er færdigt.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fødselsdagshilsen til Martinus. Husene er forsinkede, men kommer ikke til at blive dyrere. Vinduer og døre til verandaen vil være klar til afsendelse torsdag.

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Martinus beder Peter om at vente med at lave skabet, til de har talt om det, når Martinus kommer til Odense. Beck har fået udbetalt 300 kr. til arbejdet med husene i Klint. Martinus vil tage derop i næste uge for at føre opsyn med det vigtige projekt.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Peter gør rede for mandskabets evne til at forlange flere penge. Han tænker meget på samarbejdet og dets problem. Peter vil vise Larsson nogle stole, når han kommer.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Peter fremsender priser på forskellige slags madrasser, spiralbund og skråpuder. Peter vil gerne vide, om det er Martinus eller Hr. Larsson, der kommer til den sidste mødeaften. Et hus og stole vil være klar til påske. I køkkenerne er hylder og skuffer færdige. Stolene skal have en gang ekstra politur og ikke males. Peter takker for pengene.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Peter vil afsende et skrivebord og stol til Klint. Peter beder om information om, hvordan Martinus' besøg skal forme sig. Der er nogen uro i spirituelle kredse i Odense, bl.a. er en ny "Sag", "Theosofia", opstået.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter takker for Martinus' besøg og møde i Odense. Ny abonnent på Kosmos. Peter ønsker held og lykke med udlejning af husene i Kolonien. Nøglerne til skrivebordet, som er sendt, er under sokkelen. Bænke eller taburetter til husene er sendt. En opgørelse vil blive sendt senere på måneden, og Peter beder om at få 700 kr. tilsendt.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter har fået regningen på madrasserne, og anmoder Martinus om pengene. Peter håber, at han kan komme til Klint nogle dage sammen med sin kone. Han har overvejelser om at skifte arbejdsform. C. Nielsen (Theosofia) går nu ind for Livets Bog.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Marie og børnene var meget tilfredse med opholdet i Kolonien. Peter anmoder om oplysninger om vinterens møder. Peter beder om at få tilsendt 500 kr.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen & Peter Fixen
Martinus takker for breve, billeder, tegninger af husene og samarbejdet med husene. Alle har være glade for opholdet i Kolonien, hvor alle huse allerede er udlejet til næste år. Angående husene som Martinus er meget glad for, påpeger han, at der er nogle småting, som skal bringes i orden, bl.a. opsætningen af skodder og tætning af vinduer. Der mangler et restbeløb at blive udbetalt til Peter; dette beder Martinus om at betale i rater grundet pengemangel. Meddelelser om efterårets studiearbejde vil komme i Kosmos.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Fødselsdagshilsen fra Marie, og et tilbud om at lave fødselsdagschokolade til Martinus, hvis han kommer. Marie var hos Christoffersens, hvor Krogh viste tegninger og beregninger. Med brevet fulgte billeder af ferien og familien. Marie takker Martinus for alt, hvad han har skrevet m. m.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Opgørelse over de sidste ting, der manglede. Borde, skodder, skuffer, madrasser, skur og værktøj. Disse ting bliver modregnet i beløbet for Fixens sommerophold. Peter takker for alt og især arbejdet med husene, selvom der har været skuffelser.
   Peter vil gerne høre, når der er nyt i Sagen og om Martinus rejser. Der er ønsket om, at overalt hvor Martinus møder frem, vil folk lytte og tage budskabet til sig på deres egen måde. Til sidst en fødselsdagshilsen.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter har sendt en julegavekasse til Martinus med en lysekrone i uden pærer. Peter håber, at gaven har interesse og kan bruges.

Martinus  har sendt til  Peter Fixen
Martinus takker meget for lysekronen og det kolossale arbejde, der er lagt i denne. Måske kommer den til at hænge i vort eget forsamlingshus. Martinus ønsker et skab til sit stueur, han vil sende målene til Peter.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie takker Martinus for hans forståelse og hjertevarme i denne kolde tid, og at han altid kan sige det, man har brug for. Turen på motorcykel pinsemorgen derop var en kold og uvant tur. Hjemturen gik bedre. Marie tænker, at hun har lavet for meget vrøvl over, at de har motorcykel.

Augusta Løw  har sendt til  Martinus
Fru Løw takker for fødselsdagshilsen og blomsten.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie takker Martinus på det hjerteligste efter ferien. Medsender nogle salmer af Grundtvig og Ingemann.

Martinus  har sendt til  Marie Fixen
Martinus irettesætter Marie, som svar på hendes brev.

Marie Fixen  har sendt til  Martinus
Marie undskylder sin opførsel, måske var det på grund af overanstrengelse. Marie beskriver sine hedestigninger. Langelænderne har været på besøg og var begejstrede, måske kommer de igen. Marie mener ikke, at det haster med udgivelsen af 2. del af Livets Bog, for der er nok i 1. del til at øve sig på i livet. Det er Kbh. kredsen, der forstår mest, og det er derfra, der skal komme budbringere med den nye viden til offentligheden. Marie gør sig tanker om menneskets sammensathed.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Peter har afsendt en urkasse i spansk oliventræ efter ordre. Peter er villig til at udskifte glasset i lågen, såfremt udformningen skal være anderledes. Bogen Logik ønskes tilsendt.
   Peter ønsker glædelig jul, og tak for alt i det gamle år.

Augusta Løw  har sendt til  Martinus
Fru Løw takker for blomsten. Hun ønsker sig for det kommende år, at helbredende kræfter kan arbejde for bedre tider.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fødselsdagsbrev til Martinus og tak for alt.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Julehilsen. Peters tanker om ufred, krigens håbløshed og hvorfor. Peter foreslår, at julenat er der en pause i fjendtlighederne, og at Martinus vil tale i radioen om kærlighedens budskab. Tanker om tiden efter krigen. Billedet af en halvfærdig buste er vedlagt.

Peter Fixen  har sendt til  Erik Gerner Larsson & Martinus
Det er hårdt at skovle sne. Marie svarer på spørgsmålet om at stå i en forening, når man er fuldt ud neutral. Interessen for at synge i kor kan ændres med årene. Synet på ægteskabet er forandret med Martinus' arbejde. Marie gør sig tanker om frihed og ens skæbne.

Peter Fixen  har sendt til  Martinus
Fødselsdagshilsen. Peters tanker om krigen, og Martinus' 12 punkter om ret og retfærdighed.
Forrige
   1   2

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.