Hinsides dødsfrygten
Artiklen: Dømmer ikke
8. kapitel
Betingelsen for profeters og verdensgenløseres medvirken i menneskehedens frelse
Det er rigtigt, at religioner og forskrifter fra profeter og verdensgenløsere har været medvirkende faktorer i menneskehedens moralske førelse, men selve det udviklende, det forvandlende er erfaringsoplevelserne. Uden disse ville der hverken være brug for profeter eller verdensfrelsere. Disse kan kun styre og lede menneskeheden ved hjælp af den viden, som menneskenes erfaringsmasse sætter dem i stand til at tro eller til at forstå. Der, hvor de endnu ikke har fået erfaringer eller viden, kan de ikke forstå eller tro på nogen vejledning.