Livets Bog, bind 1
Symbol nr. 4
Intolerance
Karakteristikken af analysen i femte kapitel
158. Da formålet med foranstående hoved- og symbolafsnit af femte kapitel kun har været at give en analyse over de særlige faktorer i jordmenneskets bevidsthed, der er bestemmende for dets viljeføring eller dets indstilling for eller imod den religiøse side af livet, mod den gamle og ny verdensimpuls, vil samme analyse ikke være noget fyldestgørende udtryk for alle de mange andre faktorer, der gør sig gældende i de jordmenneskelige bevidsthedskomplekser. En sådan fyldestgørende analyse ville kræve individerne inddelt i mange flere kategorier og afdelinger end dem, vi her i indledningen har følt det nødvendigt at udtrykke. Men en sådan fundamental analyse over jordmenneskets samlede bevidsthedskombination, dets tankeklima og karakterskabelse, dets materielle såvel som åndelige sanseorganer eller legemer osv. vil efterhånden blive manifesteret i Livets Bogs senere afsnit og hører altså ikke hjemme i indledningen. Den analyse, vi derimod her har givet udtryk, er, som allerede tidligere nævnt, manifesteret for at være en medvirkende faktor til at åbne individets øjne for tåbeligheden i enhver form for udløsning af intolerance, idet nævnte tåbelighed netop absolut må erkendes og intolerancen derigennem bekæmpes i ethvert individ, før det overhovedet kan tilegne sig den fundamentale oplevelse af den store fødsel og dermed en permanent forklaret tilværelse eller oplevelse af livet.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 4
Intolerance