Stk.:  (1-288)      
      Avanceret søgning
   
Intolerance og de kosmiske grundenergier: tyngde, følelse og intelligens
168. Som vi allerede før har antydet, udgør intolerance det samme som had, vrede eller indignation. Men da alle former for sådanne realiteter udgår fra eller repræsenterer en kosmisk grundenergi, vi senere skal lære at kende under begrebet "tyngdeenergien", og hvis natur må udtrykkes som eksplosiv, hvilket vil sige, at der i alle manifestationer, hvor denne energi er i overvægt, opstår ødelæggelse, adsplittelse, krig, mord, drab, lemlæstelse samt alle former for sygdomme, vil intolerancen således være at stadfæste som hovedsagelig bestående af denne energi. Som modvægt mod nævnte energi fremtræder en anden kosmisk grundenergi, som vi ligeledes senere vil få lært at kende under begrebet "følelsesenergien". Denne energi må i sin natur udtrykkes som klæbrig og sammenføjende. Overalt, hvor denne energi i forbindelse med intelligensenergien, som også er udgørende en kosmisk grundenergi og af bindende natur for tyngdeenergien, får overtaget over denne sidstnævnte energi, opstår alle de former for manifestationer, der kommer ind under begreberne: kærlighed, harmoni, skønhed, fred og sand lykke. Der hvor tyngdeenergien får overtaget over intelligens og følelse i et individs bevidsthed, opstår altså alle mørke manifestationer. Hvis nævnte individ har for megen følelse i forhold til dets intelligens, bliver de mørke manifestationer af religiøs natur, ligesom de på samme måde bliver af materiel natur, hvis individet har for megen intelligens i forhold til dets følelse. Er disse to energiformer derimod jævnbyrdige i individets bevidsthed, udløser de sig i kærlighedsenergi. Denne vil så igen mere eller mindre være i stand til at neutralisere eller binde tyngdeenergiens virkninger, alt eftersom samme individs intelligens og følelse befinder sig på et mere eller mindre fremskredent udviklingsstadium.
      Indenfor dyrerigets sidste zoner i udvikling, hvilket vil sige der, hvor jordmenneskeheden befinder sig, er det således navnlig de her nævnte tre grundenergiformer, der reagerer overfor hverandre. Denne reaktion finder sted gennem de i samme zone fremtrædende levende væsener. Disse væseners manifestation bliver derfor en broget blanding af "ondt" og "godt", had og kærlighed, krig og fred, ødelæggelse og opbygning osv. Men efterhånden som intelligens og følelse mere og mere får indpas i individernes bevidsthed, kommer i ligevægt og udløser sig i kærlighed eller overvindelse af tyngdeenergien, opstår den store fødsel for de samme individer, og en forklaret tilværelse vil dermed begynde at holde sit indtog i jordens zoner.
      Med hensyn til de kosmiske grundenergier bliver der jo adgang til et indgående studium i de efterfølgende afsnit, og vi kan derfor ikke her uddybe disse realiteter nærmere end til deres berøring med intolerancen.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 3
Symbol nr. 4
Intolerance

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.