Stk.:  (1-288)      
      Avanceret søgning
   
Intuitionsfunktionen endnu ikke under jordmenneskets bevidste kontrol og kun forekommende momentvis. Jordmennesket bliver permanent i sin intuitionsfunktion
203. Som tidligere nævnt kan man ikke med intelligenslegemet alene sanse eller udnytte sine allerhøjeste åndserindringer eller erindringer bestående af den allerhøjeste følelses- og intelligensenergi i harmoniseret form. Disse erindringer kan kun sanses og udnyttes i kraft af intuitionslegemet. Medens individet mere eller mindre er bevidst i sine i kraft af intelligenslegemet i form af ræsonnering eller tænkning foretagne omflytninger af de almindelige syns- og hørefornemmelseserindringer og samtidig har disse under viljens kontrol, så er de i kraft af intuitionslegemet foretagne sansninger og udnyttelser af de højere åndserindringer endnu ikke hos jordmennesket under dets bevidste kontrol og forekommer ikke permanent, men kun i sådanne øjeblikke, hvor intet indgreb af tyngdeenergien, hvilket vil sige det samme som intet indgreb af lavere tendenser, finder sted i det pågældende individs bevidsthed. I sådanne øjeblikke kan individet i kraft af sit intuitionslegeme komme i kontakt med sit højeste erindringsmateriale. Dette vil altså igen sige, at individet i sådanne øjeblikke bliver i stand til, om end endnu i ubevidst form og således alene i kraft af tiltræknings- og frastødningsloven, at kunne udnytte sine virkelige højeste åndserindringer til fordel for genkendelsesevnens udstrækning til genkendelse af nye højeste åndsoplevelser, hvilken genkendelse igen er det samme som "kosmisk bevidsthed" eller "klarsyn", samtidigt med at det naturligvis også får evne til at udnytte samme høje erindringsmateriale til fordel for skabelsen af nye åndsbilledformationer og således får forøget sin skabeevne. Da selv de fremskredne jordmennesker endnu hovedsageligt befinder sig i de fysiske fornemmelseserindringsfunktioner, hvilket vil sige de mindre fremskredne intelligens- og følelsesfunktioner, og kun momentvis befinder sig i den rene kærlighedsfunktion, og intuitionsfunktionen kun kan finde sted under denne, bliver intuitionsoplevelserne således tilsvarende momentvis. Når individets følelseslegemsfoster når at blive så udviklet, at det kan bære dets dagsbevidsthed og ikke længere udgør et fosterlegeme, da bliver individet permanent i sin kærlighedsfunktion og således også permanent i sin intuitionsfunktion, der derved kommer under viljens kontrol, på samme måde som intelligensfunktionen allerede nu er det hos jordmennesket.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.