Stk.:  (1-288)      
      Avanceret søgning
   
"Guldkopierne" eksisterer som facitter. Det kosmiske klarsyns afvigelse fra det fysiske syn. Nedtransformation af facitter til individets dagsbevidsthed
216. Da guldkopierne egentlig udgør den essens, der bliver tilbage, når en oplevelse har udspillet sin rolle eller mission som erfaringsgivende, og den af samme erfaring efterladte erindring er blevet udrenset således, at den virkelige idé eller kerne, hvilket vil sige facittet i samme erindring, er blevet blottet, vil enhver guldkopi således eksistere som identisk med facittet af den handlings eller manifestations dybeste årsag eller idé, der affødte erfaringen. Alle eksisterende åndelige guldkopier vil således eksistere som "facitter". Det kosmiske klarsyn vil derved afvige fra det fysiske syn, der jo kun udgør en evne til at "se manifestationer", ved at være identisk med en evne til at "se manifestationers facitter". Med intuitionen eller det kosmiske syn "ser" man således ikke genstandene, men de i genstandene inkarnerede idéer og årsager. Men da jordmenneskets dagsbevidsthed befinder sig på det fysiske plan eller bæres af tyngdelegemet, må disse idéer eller facitter transformeres ned til en form, overfor hvilken tyngdelegemet kan reagere, idet individet jo kun har evne til i vågen tilstand at opleve en sådan reaktion. Guldkopierne eller facitterne bliver derfor gennem nævnte transformation iklædt intelligens- og følelsesmaterie af en sådan art, at den får individets intelligenslegeme til at reagere. Denne reaktion er jordmennesket begyndt at blive bevidst i. Den hører nemlig ind under dets tankefunktion. Gennem hjerne- og nervesystemet forplantes denne funktion videre til dets dagsbevidsthed eller til dets bevidste kundskab. Men på grund af dets intuitions- og hukommelseslegemes primitive tilstand er det altså endnu ikke bevidst i denne nedtransformation og er dermed således også udelukket fra at være bevidst i sine guldkopier, før de fremtræder iklædt tankematerie, hvilket altså vil sige, når nedtransformationen er til ende, og de pågældende guldkopier fremtræder som tanker.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.