Livets Bog, bind 1
En tankeproces "ovenfra" og en tankeproces "nedenfra". Den jordiske videnskab endnu baseret på tankeprocessen "nedenfra". Når den jordiske videnskab når tankeprocessen "ovenfra"
217. Da guldkopierne eksisterer som idéer eller facitter, vil de ved nedtransformationen komme til syne for individet som færdige tankebilleder og udgør således som nævnt "intuitionen". Denne i form af intuitionen fremtrædende tankeproces er altså ikke fra den fysiske eller materielle verden, men fra selve "den guddommelige verden", og bliver derved en modsætning til jordmenneskets fundamentale tankeproces, der jo frembringes af reaktioner fra den materielle eller fysiske verden, der gennem følelse og intelligens bringes frem til at blive til tanker. Det fremskredne jordmenneske kan således foruden at opleve tanker "nedenfra" også opleve tanker "ovenfra". Medens tankeoplevelsen "nedenfra" udgør den fundamentale form for oplevelse af tilværelse i det vågne fysiske liv, så udgør tankeoplevelsen "ovenfra" derimod først en fundamental livsform, når individet har passeret den store fødsel. For jordmenneskets vedkommende er tankeoplevelsen "nedenfra" altså den fundamentale, medens tankeoplevelsen "ovenfra" endnu kun er meget elementær og kun som små glimt kan komme til udløsning hos enkelte lidt mere fremskredne individer. Men hinsides den store fødsel vil individet blive bevidst i sin tankeoplevelse "ovenfra" eller intuitionsfunktionen og få denne under viljens kontrol, på samme måde som det nu er tilfældet med dets almindelige tankeproces "nedenfra". Da tankeprocessen "ovenfra" endnu er primitiv hos jordmenneskeheden, medens tankeprocessen "nedenfra" derimod er fundamental eller kulminerende, er den jordiske videnskab endnu kun baseret på denne og kan derfor ikke, som vi senere skal belyse, blive noget fundamentalt udtryk for verdensaltets analyser eller "den evige sandhed" længere end netop til området for tankeprocessen "nedenfra". Først når den i samme målestok bliver i stand til at udnytte og repræsentere tankeprocessen "ovenfra", som den nu kan betjene sig af tankeprocessen "nedenfra", da udgør den ikke mere den åndelige verdens periferi, men dens centrum.