Stk.:  (1-288)      
      Avanceret søgning
   
Hvad individet hinsides den store fødsel gennem sit kosmiske klarsyn har adgang til
218. Det fremskredne intuitionsvæsen eller væsenet hinsides den store fødsel har således gennem sit kosmiske klarsyn adgang til guldkopierne i fortidige tilværelser helt ned gennem de almindelige dyretilstande, ned gennem plante- og mineralriget, gennem tilværelser på fortidige kloder. Ja, det skuer endog guldkopierne gennem hele kloders, sol- og mælkevejssystemers udviklingspanoramaer. Sådanne realiteter afføder således i form af guldkopier de reaktioner i individets højeste åndslegemer, der fremkalder tankeoplevelsen eller tankeprocessen "ovenfra" på samme måde, som de fysiske genstande og manifestationer afføder de reaktioner, der gennem individets fysiske sanser bevirker tankeprocessen "nedenfra".
      Da en guldkopi udgør en fortidig energiudløsnings efterladte facit eller idé, bliver alle eksisterende guldkopier tilsammen udgørende selve verdensaltets idéer eller facitter. Da guldkopierne er det samme som verdensaltets koncentrerede og udrensede facitter og idéer, får individet i kraft af intuitionslegemet således evne til at se ind i "verdensaltets historie", i hvilken dets eget fortidige evighedspanorama i form af guldkopier jo også står manifesteret. Når intuitionsevnen er blevet så meget udviklet, at den fremtræder som et permanent syn hos individet, "ser" det altså sin egen udødelige tilværelse, verdensaltets evige og ufejlbarlige kærlighedslove, verdensaltet som "et levende væsen" og oplever således som en kendsgerning "synet af en altoverstrålende Guddom".


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.